W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Skorzystaj z dofinansowania do udziału w szkoleniach komputerowych

Jesteś osobą niepełnosprawną? Zakupiłeś sprzęt elektroniczny, np. komputer w ramach programu "Aktywny samorząd"? Chcesz skorzystać z dofinansowania do udziału w szkoleniach komputerowych, aby nauczyć się obsługiwać  sprzęt. Sprawdź, jak to zrobić.

Złóż wniosek

Informacje:

 • Możesz uzyskać dofinansowanie do kosztów szkolenia z obsługi sprzętów elektronicznych i oprogramowania zakupionych w programie "Aktywny samorząd".

 • Każdy, kto skorzystał z dofinansowania w ramach obszaru B programu "Aktywny samorząd", czyli z pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.

  Wyjaśnienie:

  Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Niestety - nie wszyscy (obowiązują kryteria uczestnictwa). Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

  Możesz liczyć na pomoc, jeśli zakupiłeś sprzęt elektroniczny np. komputer w ramach programu i chcesz/musisz nauczyć się, jak  go używać. Nie odkładaj tego na później, zależy nam, abyś go jak najszybciej wykorzystał do zdobywania ważnych informacji i załatwiania wszystkich spraw.

 • Każdy, kto ma wymagalne zobowiązania:

  • wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), 
  • wobec realizatora programu.

  Nie otrzymasz pomocy, jeśli zalegasz ze zwrotem do PFRON lub samorządu powiatowego wcześniej uzyskanej pomocy.

  Uregulowanie wszystkich zaległości otwiera drogę do złożenia wniosku.

  • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
  • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy twojego dziecka,
  • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod twoją opieką prawną.

  Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie: 

  1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
  2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

  Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

 • Złóż wypełniony wniosek wraz z załącznikami.

  • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2020.
  • Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2020. 
  • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
  • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
  • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł.

  Kwota dofinansowania w indywidualnych sytuacjach może być podwyższona  - maksymalnie o 100% - wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększonej liczby godzin szkolenia.
  Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku. Dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

  Możliwy jest zwrot kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

  Udział własny wnioskodawcy nie jest wymagany.

 • Pomoc może być udzielana co 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy. 
  Na przykład: jeśli w 2014 roku otrzymałeś pomoc na szkolenie komputerowe z programu, to dopiero w 2020 roku możesz złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie takich kosztów.

 • Pamiętaj, że możesz skorzystać z różnych form pomocy jednocześnie, (o ile spełniasz wszystkie warunki uczestnictwa), np. z dofinansowania kosztów:

  • oprzyrządowania samochodu,
  • prawa jazdy,
  • sprzętu elektronicznego,
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
  • zakupu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • serwisu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
  • serwisu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera,
  • pobytu dziecka w żłobku albo przedszkolu,
  • nauki na poziomie wyższym.

Ostatnia aktualizacja: 19.05.2020 17:29

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kontakt: zadzwoń: 0 800 889 777, napisz: sow_portal@pfron.org.pl