W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skorzystaj z dofinansowania do udziału w szkoleniach komputerowych

Jesteś osobą niepełnosprawną? Zakupiłeś sprzęt elektroniczny, np. komputer w ramach programu "Aktywny samorząd"? Chcesz skorzystać z dofinansowania do udziału w szkoleniach komputerowych, aby nauczyć się obsługiwać  sprzęt. Sprawdź, jak to zrobić.

Złóż wniosek

Informacje:

 • Możesz uzyskać dofinansowanie do kosztów szkolenia z obsługi sprzętów elektronicznych i oprogramowania zakupionych w programie "Aktywny samorząd".

 • Każdy, kto skorzystał z dofinansowania w ramach obszaru B programu "Aktywny samorząd", czyli z pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.

  Wyjaśnienie:

  Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Niestety - nie wszyscy (obowiązują kryteria uczestnictwa). Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

  Możesz liczyć na pomoc, jeśli zakupiłeś sprzęt elektroniczny np. komputer w ramach programu i chcesz/musisz nauczyć się, jak  go używać. Nie odkładaj tego na później, zależy nam, abyś go jak najszybciej wykorzystał do zdobywania ważnych informacji i załatwiania wszystkich spraw.

 • Osoba, która nie spełnia chociaż jednego z obowiązujących warunków uczestnictwa w danym zadaniu,  a także każdy, kto ma

  • wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub
  • wobec realizatora programu.

  Nie otrzymasz pomocy, jeśli zalegasz ze zwrotem do PFRON lub samorządu powiatowego wcześniej uzyskanej pomocy.

  Uregulowanie wszystkich zaległości otwiera drogę do złożenia wniosku.

  • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
  • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy twojego dziecka,
  • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod twoją opieką prawną,
  • fakultatywnie: opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności,                                                                                   
  • fakultatywnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

  Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie: 

  1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
  2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

  Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

 • Złóż wypełniony wniosek wraz z załącznikami.

  • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2021.
  • Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2021. 
  • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
  • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
  • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł.

  Kwota dofinansowania w indywidualnych sytuacjach może być podwyższona - maksymalnie o 100% - wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększonej liczby godzin szkolenia.
  Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku. Dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby dofinansowania szkolenia, w tym także ewentualnego zwiększenia liczby godzin szkolenia.

  Możliwy jest zwrot kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

  Udział własny wnioskodawcy nie jest wymagany.

 • Pomoc może być udzielana co 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy. 
  Na przykład: jeśli w 2015 roku otrzymałeś pomoc na szkolenie komputerowe z programu, to dopiero w 2021 roku możesz złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie takich kosztów.

 •  

  Pamiętaj, że możesz skorzystać z różnych form pomocy jednocześnie, (o ile spełniasz wszystkie warunki uczestnictwa), np. z dofinansowania kosztów:

  • oprzyrządowania samochodu,
  • prawa jazdy,
  • sprzętu elektronicznego,
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
  • zakupu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • serwisu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
  • wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • serwisu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera,
  • pobytu dziecka w żłobku albo przedszkolu,
  • nauki na poziomie wyższym.

Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021 08:51

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kontakt: zadzwoń: 0 800 889 777, napisz: sow_portal@pfron.org.pl

{"register":{"columns":[]}}