W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skorzystaj z dofinansowania do udziału w szkoleniach komputerowych

Jesteś osobą niepełnosprawną? Kupiłeś sprzęt elektroniczny, np. komputer w ramach programu "Aktywny samorząd"? Chcesz skorzystać z dofinansowania do udziału w szkoleniach komputerowych, aby nauczyć się obsługiwać  sprzęt. Sprawdź, jak to zrobić.

Złóż wniosek

Informacje:

 • Możesz uzyskać dofinansowanie do kosztów szkolenia z obsługi sprzętów elektronicznych i oprogramowania kupionych w programie "Aktywny samorząd".

 • Każdy, kto skorzystał z dofinansowania w ramach obszaru B programu "Aktywny samorząd", czyli z pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.

  Wyjaśnienie:

  Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Niestety - nie wszyscy (obowiązują kryteria uczestnictwa). Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

  Możesz liczyć na pomoc, jeśli kupiłeś sprzęt elektroniczny, np. komputer w ramach programu, i chcesz/musisz nauczyć się, jak  go używać. 

 • Osoba, która nie spełnia chociaż jednego z obowiązujących warunków uczestnictwa w danym zadaniu,  a także każdy, kto ma

  • wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub
  • wobec realizatora programu.

  Nie otrzymasz pomocy, jeśli zalegasz ze zwrotem wcześniej uzyskanej pomocy do PFRON lub samorządu powiatowego. Możesz złożyć wniosek, gdy uregulujesz wszystkie zaległości.

  • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
  • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy twojego dziecka,
  • dokument, który potwierdza opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod twoją opieką prawną,
  • opcjonalnie: opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności,                                                                                   
  • opcjonalnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

  Informacja dodatkowa – dokumenty dołącz do wniosku w formie: 

  • skanu – jeśli składasz wniosek drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
  • kopii – jeśli składasz wniosek tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załącz w oryginale.

  Ważne: jednostka, która udziela wsparcia, może wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

 • Złóż wypełniony wniosek wraz z załącznikami.

  • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2023.
  • Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2023. 
  • dla osoby głuchoniewidomej – 4.400 zł,
  • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.300 zł,
  • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.200 zł.

  Kwota dofinansowania w indywidualnych sytuacjach może być wyższa maksymalnie o 100%, ale wyłącznie wtedy, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga większej liczby godzin szkolenia.
  Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku. Dlatego bardzo ważne jest, aby uzasadnić potrzebę dofinansowania szkolenia, w tym także ewentualnego zwiększenia liczby godzin szkolenia.

  Możliwy jest zwrot kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

  Udział własny wnioskodawcy nie jest wymagany.

 • Pomoc może być udzielana co 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy. 
  Na przykład: jeśli dofinansowanie przyznano Ci w 2018 roku, to dopiero w 2024 roku możesz złożyć kolejny wniosek.

 •  

  Pamiętaj, że możesz skorzystać z różnych form pomocy jednocześnie, (o ile spełniasz wszystkie warunki uczestnictwa), np. z dofinansowania kosztów:

  • oprzyrządowania samochodu,
  • prawa jazdy,
  • sprzętu elektronicznego,
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
  • zakupu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • serwisu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
  • wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • serwisu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera,
  • pobytu dziecka w żłobku albo przedszkolu,
  • nauki na poziomie wyższym.

Ostatnia aktualizacja: 08.02.2023 10:49

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kontakt: zadzwoń: 0 800 889 777, napisz: as@pfron.org.pl

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

{"register":{"columns":[]}}