W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skorzystaj z dofinansowania do udziału w szkoleniach organizowanych przez PUP

Jesteś osobą niepełnosprawną? Chcesz zmienić lub uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe? Chcesz skorzystać z dofinansowania do udziału w szkoleniach organizowanych przez powiatowy urząd pracy (PUP)? Sprawdź, jak to zrobić.

 

Złóż wniosek

Informacje:

 • Celem wsparcia jest zwiększenie szansy na zatrudnienie i utrzymanie pracy zarobkowej przez szkolenia dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy. Szkolenia te pomagają w zdobyciu lub podniesieniu kwalifikacji zawodowych.

  Szkolenie może odbywać się:

  • w placówkach szkolących,
  • w specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych.

  Szkolenie obejmuje koszty:

  • wynagrodzenia dla jednostki szkolącej,
  • ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków,
  • zakwaterowania i wyżywienia w części albo w całości,
  • przejazdu na szkolenie, w tym koszt przejazdu przewodnika lub opiekuna osoby zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności,
  • usług tłumacza języka migowego albo lektora dla niewidomych lub osoby towarzyszącej osobie niepełnosprawnej ruchowo zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności,
  • niezbędnych badań lekarskich, psychologicznych, diagnostycznych i usług rehabilitacyjnych.

  Szkolenie trwa nie dłużej niż 36 miesięcy.

 • Każdy, kto:

  • jest zarejestrowany w urzędzie pracy,
  • utracił zdolność do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie lub
  • nie ma wystarczających kwalifikacji zawodowych lub
  • jest w sytuacji konieczności zmiany kwalifikacji lub ich uzupełnienia lub
  • nie posiada umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

  Szkoleniem mogą być objęte również osoby niepełnosprawne będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników.

  • informację o wybranym szkoleniu.

  Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie: 

  1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
  2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

  Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

 • Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego urząd pracy dysponuje środkami finansowymi na ten cel.

 • Wysokość dofinansowania szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych wynosi 100% kosztów, maksymalnie do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.


   

 • Pamiętaj, że możesz skorzystać z innych form pomocy jednocześnie (o ile spełniasz wszystkie warunki uczestnictwa), np. z dofinansowania kosztów:

  • oprzyrządowania samochodu,
  • prawa jazdy,
  • sprzętu elektronicznego,
  • szkolenia z obsługi sprzętu elektronicznego,
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
  • protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
  • serwisu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera,
  • pobytu dziecka w żłobku albo przedszkolu,
  • nauki na poziomie wyższym.

Ostatnia aktualizacja: 09.02.2022 21:48

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kontakt: zadzwoń: 0 800 889 777, napisz: sow_portal@pfron.org.pl

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

{"register":{"columns":[]}}