W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skorzystaj z dofinansowania do uzyskania prawa jazdy

Jesteś osobą niepełnosprawną? Masz dużą dysfunkcję narządu ruchu lub narządu słuchu? Chcesz uzyskać dofinansowanie do uzyskania prawa jazdy? Sprawdź, jak to zrobić.

Złóż wniosek

Informacje:

 • Przedmiotem dofinansowania jest pomoc w uzyskaniu prawa jazdy. Pomoc ta obejmuje koszty kursu, egzaminów, w tym opłaty z nimi związane oraz przykładowo: jazdy doszkalające, szkolenie uzupełniające. Jeśli wybrałeś kurs poza miejscowością zamieszkania, przewidujemy dodatek na: zakwaterowanie, wyżywienie i dojazd w okresie trwania kursu.

  Pamiętaj, że nie może być dofinansowany koszt uzyskania zaświadczeń lekarskich.

  Możemy sfinansować koszty, które poniosłeś jeszcze przed złożeniem wniosku, ale tylko wtedy, gdy je poniosłeś do 180 dni wstecz przed dniem złożenia wniosku i jeśli w terminie poniesienia kosztu objętego refundacją spełniałeś warunki uczestnictwa w programie (pełnoletność, znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, dysfunkcja rąk albo nóg i nie przekroczony wiek emerytalny).

 • Każdy, kto ma:

  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz
  • dysfunkcję narządu ruchu lub dysfunkcję narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

  i jest w wieku aktywności zawodowej (kobiety w wieku do 60 lat i mężczyźni w wieku do 65 lat).

  ​Wyjaśnienie:

  Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Niestety – nie wszyscy (obowiązują kryteria uczestnictwa). Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

  Możesz liczyć na pomoc, jeśli masz problemy w poruszaniu i przemieszczaniu się, a w twoim orzeczeniu o niepełnosprawności jest symbol 05-R. Jeśli  dysfunkcja narządu ruchu dotknęła cię z innego powodu, to potrzebne będzie zaświadczenie lekarza specjalisty (np. ortopedy, reumatologa, rehabilitanta, neurologa), że w wyniku swojej niepełnosprawności doświadczasz trudności w poruszaniu się. Zaświadczenie to nie będzie potrzebne, jeśli miałeś wcześniej dokument, który potwierdzi, że problemy w poruszaniu się mają stały charakter  (np. wypis ze szpitala, wcześniejsza diagnoza lekarska itp.) i powiatowe centrum pomocy rodzinie przyjmie taki dokument.

 • Osoba, która nie spełnia chociaż jednego z obowiązujących warunków uczestnictwa w danym zadaniu,  a także każdy, kto ma

  • wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub
  • wobec realizatora programu.

  Z pomocą musimy się wstrzymać do czasu, gdy ukończysz 18 lat. Nie możemy też pomóc, jeśli przekroczyłaś 60 lat (kobieta) lub przekroczyłeś 65 lat (mężczyzna).

  Wyjaśnienie:

  Zaległości muszą być uregulowane – nie otrzymasz pomocy, jeśli zdarzyły się wcześniej problemy i zalegasz ze zwrotem do PFRON lub samorządu powiatowego wcześniej uzyskanej pomocy. Ale uregulowanie wszystkich zaległości otwiera ci drogę do złożenia kolejnego wniosku.

  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
  • fakultatywnie: zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 05-R lub 03-L,
  • fakultatywnie: ofertę cenową.

  Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie: 

  1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
  2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

  Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

  • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2021.
  • Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2021. 

   

 • Maksymalna kwota dofinansowania: 4 800 zł, w tym:

  • koszty kursu i egzaminów kategorii B – 2 100 zł,
  • koszty kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3 500 zł,
  • pozostałe koszty uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
  • koszty usług tłumacza migowego – 500 zł (dotyczy dofinansowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego).

  Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

  Możliwa jest refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

  Udział własny wnioskodawcy: co najmniej 25 % ceny brutto zakupu/usługi.

 • Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

  Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem wyżej wymienionych okresów, wobec wnioskodawców, którzy wskutek pogorszenia stanu zdrowia lub zmian w stanie fizycznym, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania.

  Wyjaśnienie:

  Pomoc w programie może być udzielana co 3 lata. Przykładowo, jeśli w 2017 roku otrzymałeś pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, to dopiero w 2021 roku możesz złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie takich kosztów. Dobra wiadomość – negatywny wynik z poprzedniej próby nie liczy się.

 •  

  Pamiętaj, że możesz skorzystać z innych form pomocy jednocześnie (o ile spełniasz wszystkie warunki uczestnictwa), np. z dofinansowania kosztów:

  • oprzyrządowania samochodu,
  • sprzętu elektronicznego,
  • szkolenia z obsługi sprzętu elektronicznego,
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego
  • zakupu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • serwisu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
  • wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • serwisu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera,
  • pobytu dziecka w żłobku albo przedszkolu,
  • nauki na poziomie wyższym.

Ostatnia aktualizacja: 08.06.2021 16:38

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

{"register":{"columns":[]}}