W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skorzystaj z dofinansowania do zakupu protezy kończyny

Jesteś osobą niepełnosprawną? Masz amputowaną rękę lub nogę? Chcesz skorzystać z dofinansowania do zakupu protezy kończyny? Sprawdź, jak to zrobić.

Złóż wniosek

Informacje:

 • Możemy dofinansować zakup protezy tylko bardzo dobrej jakości.

  Jeśli chodzi o protezę ręki, to w grę wchodzi proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym zawieszeniem kikuta (technologia silikonowa) oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym, albo w wyjątkowych przypadkach proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementami kombinowanymi).

  Jeśli chodzi o protezę nogi, to w grę wchodzi proteza wykonana na nowoczesnych elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych, albo w wyjątkowych przypadkach proteza z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi.

  Musisz tylko w uzasadnieniu wniosku opisać - co chcesz kupić i dlaczego. Pamiętaj, my odpowiadamy za środki publiczne. Przekonaj nas, co rozwiąże twój problem i dlaczego musi to być tak kosztowny zakup. Musisz złożyć dwie oferty wykonania protezy, jaką chciałbyś kupić. Dobrze wybierz, gdyż nasz ekspert wskaże, która zostanie dofinansowana.

  Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, przeczytaj tekst poniżej:

  Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy, co najmniej na III poziomie jakości.

 • Każdy, kto:

  • posiada stopień niepełnosprawności,
  • ma potwierdzoną opinią eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) stabilność procesu chorobowego,
  • ma potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

  bez względu na wiek - ale osoby poza wiekiem aktywności zawodowej (kobiety do 60 roku życia, mężczyźni do 65 roku życia) tylko jeśli są zatrudnione.

  Wyjaśnienie:

  Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Niestety - nie wszyscy (obowiązują kryteria uczestnictwa). Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

  Możesz liczyć na pomoc, jeśli z powodu amputacji ręki lub nogi masz problemy w poruszaniu i przemieszczaniu się.  Będziesz musiał odbyć dwie wizyty u naszego eksperta. Po złożeniu wniosku nasz ekspert oceni, czy z medycznego punktu widzenia jest dobry moment na zakup kosztownej protezy. Oceni stan kikuta i stabilność procesu chorobowego oraz to, czy po oprotezowaniu będziesz zdolny do podjęcia pracy. Druga wizyta jest równie ważna! Ekspert wtedy oceni, czy proteza została wykonana zgodnie ze złożoną ofertą oraz to, czy zdaje egzamin w twoim przypadku.

  Z pomocą musimy się wstrzymać do czasu, gdy ukończysz 18 lat. Jeśli przekroczyłaś 60 lat (kobieta) lub przekroczyłeś 65 lat (mężczyzna), to pomoc możesz otrzymać tylko wtedy, gdy nadal pracujesz. W grę wchodzi w zasadzie każda praca, w tym własna działalność gospodarcza lub rolnicza albo wolontariat (trwający co najmniej 6 miesięcy).

  Jeśli nie uczysz się ani nie jesteś zatrudniony, dołącz do wniosku zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

  Jeśli już dwukrotnie uzyskałeś dofinansowanie protezy w ramach programu, a nadal nie jesteś zatrudniony, to twój wniosek nie zostanie pozytywnie rozpatrzony. Kolejne dofinansowanie zakupu protezy będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy podejmiesz zatrudnienie. 

  Jeśli nie jesteś zainteresowany zakupem na ww. warunkach, albo ekspert wyda negatywną opinię i nie będziemy mogli ci pomóc w programie, pamiętaj, że proteza podstawowa jest dostępna w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jest finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia, jeśli twój lekarz wyda zlecenie na zaopatrzenie. Jeśli zabraknie ci pieniędzy – skontaktuj się ze swoim powiatowym centrum pomocy rodzinie, pytaj o zadanie „zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów” – na to zadanie PFRON także przekazuje pieniądze do powiatu.

 • Osoba, która nie spełnia chociaż jednego z obowiązujących warunków uczestnictwa w danym zadaniu,  a także każdy, kto:

  • ma wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub
  • wobec realizatora programu.

  Wyjaśnienie:

  Zaległości muszą być uregulowane - nie otrzymasz pomocy, jeśli zdarzyły się wcześniej problemy i zalegasz ze zwrotem wcześniej uzyskanej pomocy do PFRON lub samorządu powiatowego. Możesz złożyć wniosek, gdy uregulujesz wszystkie zaległości.

  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania,
  • opcjonalnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny,
  • opcjonalnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

  Informacja dodatkowa – dokumenty dołącz do wniosku w formie: 

  • skanu – jeśli składasz wniosek drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
  • kopii – jeśli składasz wniosek tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załącz w oryginale.

  Ważne: jednostka, która udzielaja wsparcia, może wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

  • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2023.
  • Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2023. 
  • dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
  • w zakresie ręki – 13.200 zł,
  • przedramienia – 28.600 zł,
  • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33.000 zł,
  • na poziomie stopy lub podudzia – 19.800 zł,
  • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27.500 zł,
  • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000 zł,
  • z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach, ale wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), jednak nie więcej niż do trzykrotności kwot wskazanych powyżej,
  • dla refundacji kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 220 zł.

  Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest, aby uzasadnić potrzebę zakupu.

  Udział własny wnioskodawcy: co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi

  Wyjaśnienie:

  Decyzję o wysokości dofinansowania dla ciebie podejmie powiatowe centrum pomocy rodzinie. Żeby skorzystać z pomocy, musisz wnieść udział własny - co najmniej 10% ceny brutto protezy. Przykładowo, jeśli będzie ona kosztować 15.000 zł, a z powiatowego centrum pomocy rodzinie otrzymasz 11.000 zł, to całą pozostałą kwotę (4.000 zł) wniesiesz w formie udziału własnego (wyniesie on wtedy ok. 26%). Ale pamiętaj, że to tylko przykład.

  Możesz także otrzymać do 220 zł zwrotu za dojazdy na wizytę u naszego eksperta.

 • Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

  Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem wyżej wymienionych okresów, wobec wnioskodawców, którzy wskutek:

  • pogorszenia stanu zdrowia lub zmian w stanie fizycznym, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania,
  • zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę a także wobec osób uczących się, które w uzasadnieniu wniosku lub w dodatkowym wystąpieniu wykażą, że posiadana proteza nie spełnia potrzeb wynikających z aktualnie realizowanego etapu edukacji – w szczególności w sytuacji zmiany formy kształcenia na wyższą.

  Wyjaśnienie:

  Pomoc w programie może być udzielana co 3 lata. Przykładowo, jeśli w 2020 roku otrzymałeś pomoc w zakupie protezy, to dopiero w 2024 roku możesz złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie.

  Jeśli jednak twój stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie możesz z niej korzystać, albo w wyniku zdarzeń losowych ją utraciłeś (np. kradzież) – zwróć się do  swojego powiatowego centrum pomocy rodzinie o skrócenie okresu karencji. Pozytywna decyzja powiatu pozwoli ci złożyć kolejny wniosek wcześniej.

 •  

  Pamiętaj, że możesz skorzystać z innych form pomocy jednocześnie (o ile spełniasz wszystkie warunki uczestnictwa), np. z dofinansowania kosztów:

  • oprzyrządowania samochodu,
  • prawa jazdy,
  • sprzętu elektronicznego,
  • szkolenia z obsługi sprzętu elektronicznego,
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
  • serwisu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
  • wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • serwisu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera,
  • pobytu dziecka w żłobku albo przedszkolu,
  • nauki na poziomie wyższym.

Ostatnia aktualizacja: 08.02.2023 12:03

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kontakt: zadzwoń: 0 800 889 777, napisz: as@pfron.org.pl

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

{"register":{"columns":[]}}