W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skorzystaj z dofinansowania do zapewnienia opieki dla osoby zależnej

Jesteś aktywną zawodowo osobą niepełnosprawną? Jesteś opiekunem prawnym dziecka? Chcesz skorzystać z dofinansowania do zapewnienia opieki nad nim? Sprawdź, jak to zrobić.

Złóż wniosek

Informacje:

 • Dofinansowanie obejmuje ponoszone przez rodziców/opiekunów koszty opieki nad dzieckiem przebywającym w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole). Ma za zadanie pomóc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

  Wyjaśnienie:

  Pamiętaj, my odpowiadamy za środki publiczne. Przekonaj nas, że nasza pomoc rozwiąże twój problem z zatrudnieniem.

  Możemy zwrócić koszty, które poniosłeś jeszcze przed złożeniem wniosku, ale tylko wtedy, gdy je poniosłeś do 180 dni wstecz przed dniem złożenia wniosku i jeśli w całym okresie spełniałeś warunki uczestnictwa w programie (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, rejestracja w powiatowym urzędzie pracy lub zatrudnienie).

 • Każdy, kto:

  • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • jest aktywny zawodowo,
  • pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.

  Wyjaśnienie:

  Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Niestety - nie wszyscy (obowiązują kryteria uczestnictwa). Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

  Możesz liczyć na pomoc, jeśli jesteś aktywna/aktywny zawodowo tj. jesteś zarejestrowana/zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy albo pracujesz i potrzebujesz pomocy z powodu opieki nad dzieckiem.

 • Osoba, która nie spełnia chociaż jednego z obowiązujących warunków uczestnictwa w danym zadaniu,  a także każdy, kto ma

  • wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub
  • wobec realizatora programu.

  Wyjaśnienie:

  Zaległości muszą być uregulowane - nie otrzymasz pomocy, jeśli zdarzyły się wcześniej problemy i zalegasz ze zwrotem do PFRON lub samorządu powiatowego wcześniej uzyskanej pomocy. Ale uregulowanie wszystkich zaległości otwiera drogę do złożenia wniosku.

  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • akt urodzenia dziecka,
  • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
  • fakultatywnie: informację o poniesionych kosztach (z placówki).

  Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie: 

  • skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
  • kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

  Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

  • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2021.
  • Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2021. 
 • Maksymalna kwota dofinansowania:

  300 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

  Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

  Możliwa jest refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

  Udział własny wnioskodawcy: co najmniej 15% ceny brutto zakupu/usługi.

  Wyjaśnienie:

  Decyzję o wysokości dofinansowania podejmie powiatowe centrum pomocy rodzinie, ale nie może to być więcej niż 300 zł miesięcznie na każde twoje dziecko. Żeby skorzystać z pomocy, musisz wnieść udział własny - co najmniej 15% kosztów.

 • Pomoc może być udzielona w każdym roku.

 • Pamiętaj, że możesz skorzystać z innych form pomocy jednocześnie (o ile spełniasz wszystkie warunki uczestnictwa), np. z dofinansowania kosztów:

  • oprzyrządowania samochodu,
  • prawa jazdy,
  • sprzętu elektronicznego,
  • szkolenia z obsługi sprzętu elektronicznego,
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
  • protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • serwisu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
  • serwisu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera,
  • nauki na poziomie wyższym.

Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021 09:33

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kontakt: zadzwoń: 0 800 889 777, napisz: sow_portal@pfron.org.pl

{"register":{"columns":[]}}