W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skorzystaj z dofinansowania do zapewnienia opieki dla osoby zależnej

Jesteś aktywną zawodowo osobą niepełnosprawną? Jesteś opiekunem prawnym dziecka? Chcesz skorzystać z dofinansowania do zapewnienia opieki nad nim? Sprawdź, jak to zrobić.

Złóż wniosek

Informacje:

 • Dofinansowanie obejmuje ponoszone przez rodziców/opiekunów koszty opieki nad dzieckiem przebywającym w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole). Ma za zadanie pomóc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

  Wyjaśnienie:

  Pamiętaj, my odpowiadamy za środki publiczne. Przekonaj nas, że nasza pomoc rozwiąże twój problem z zatrudnieniem.

  Możemy zwrócić koszty, które poniosłeś jeszcze przed złożeniem wniosku, ale tylko wtedy, gdy je poniosłeś do 180 dni wstecz przed dniem złożenia wniosku i jeśli w całym okresie spełniałeś warunki uczestnictwa w programie (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, rejestracja w powiatowym urzędzie pracy lub zatrudnienie).

 • Każdy, kto:

  • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • jest aktywny zawodowo,
  • pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.

  Wyjaśnienie:

  Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Niestety - nie wszyscy (obowiązują kryteria uczestnictwa). Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

  Możesz liczyć na pomoc, jeśli jesteś aktywna/aktywny zawodowo tj. jesteś zarejestrowana/zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy albo pracujesz i potrzebujesz pomocy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad dzieckiem.

 • Osoba, która nie spełnia chociaż jednego z obowiązujących warunków uczestnictwa w danym zadaniu,  a także każdy, kto ma:

  • wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub
  • wobec realizatora programu.

  Wyjaśnienie:

  Zaległości muszą być uregulowane - nie otrzymasz pomocy, jeśli zdarzyły się wcześniej problemy i zalegasz ze zwrotem wcześniej uzyskanej pomocy do PFRON lub samorządu powiatowego. Możesz złożyć wniosek, gdy uregulujesz wszystkie zaległości.

  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • akt urodzenia dziecka,
  • dokument, który potwierdza opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
  • opcjonalnie: informację o poniesionych kosztach (z placówki).

  Informacja dodatkowa – dokumenty dołącz do wniosku w formie: 

  • skanu – jeśli składasz wniosek drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
  • kopii – jeśli składasz wniosek tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załącz w oryginale.

  Ważne: jednostka, która udziela wsparcia, może wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

  • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2023.
  • Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2023. 
 • Maksymalna kwota dofinansowania:

  330 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

  Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest, aby uzasadnić potrzebę zakupu.

  Możliwa jest refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

  Udział własny wnioskodawcy: co najmniej 15% ceny brutto zakupu/usługi.

  Wyjaśnienie:

  Decyzję o wysokości dofinansowania podejmie powiatowe centrum pomocy rodzinie, ale nie może to być więcej niż 330 zł miesięcznie na każde twoje dziecko. Żeby skorzystać z pomocy, musisz wnieść udział własny - co najmniej 15% kosztów.

 • Pomoc może być udzielona w każdym roku.

 • Pamiętaj, że możesz skorzystać z innych form pomocy jednocześnie (o ile spełniasz wszystkie warunki uczestnictwa), np. z dofinansowania kosztów:

  • oprzyrządowania samochodu,
  • prawa jazdy,
  • sprzętu elektronicznego,
  • szkolenia z obsługi sprzętu elektronicznego,
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
  • protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • serwisu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
  • serwisu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera,
  • nauki na poziomie wyższym.

Ostatnia aktualizacja: 08.02.2023 13:51

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kontakt: zadzwoń: 0 800 889 777, napisz: as@pfron.org.pl

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

{"register":{"columns":[]}}