W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skorzystaj z dofinansowania projektu badawczego w konkursie Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych

Reprezentujesz uczelnię, jednostkę naukową Polskiej Akademii Nauk (PAN), instytut badawczy lub masz dorobek badawczy dotyczący niepełnosprawności? Planujesz zrealizować projekt badawczy o tematyce niepełnosprawności? Chcesz uzyskać dofinansowanie do realizacji badań? Sprawdź, jak to zrobić.

Informacje:

 • Wniosek o dofinansowanie składasz w konkursie, który ogłasza Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

  Dofinansowanie mogą uzyskać projekty badawcze, które dotyczą:

  • sytuacji społecznej i ekonomicznej osób niepełnosprawnych;
  • dobrych praktyk w zakresie integracji oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
  • oceny sprawności działania systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej;
  • rozwiązań w obszarze niepełnosprawności w polityce społecznej Polski i innych krajów, które uwzględniają rezultaty rozwiązań zagranicznych w warunkach polskich;
  • monitorowania i ewaluacji, które pozwalają na ocenę działań i interwencji publicznych w obszarze niepełnosprawności;
  • różnych aspektów społecznego i kulturowego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, postrzegania niepełnosprawności;
  • różnych dziedzin nauki i techniki, których tematyka dotyczy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
  • uczelnia 
  • jednostka naukowa PAN,
  • instytut badawczy,
  • inny podmiot, który:
   • ma dorobek badawczy dotyczący problematyki społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, np. organizacja pozarządowa lub przedsiębiorstwo,
   • działa na rynku od minimum 3 lat,
   • prowadzi działalność badawczą wpisaną do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej.
  • osoby fizyczne,
  • podmioty:
   • wobec których jest podejrzenie o możliwości popełnienia przestępstwa,
   • które w przeszłości były stroną umowy zawartej z PFRON i umowa została rozwiązana z przyczyn leżących po ich stronie – wykluczenie obowiązuje przez 3 lata od dnia, w którym wygasło zobowiązanie wobec PFRON,
   • w których funkcje członków zarządu lub organów uprawnionych do reprezentowania organizacji pełnią:
    • osoby, wobec których toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe lub
    • osoby, które zostały skazane za popełnienie wyżej wymienionych przestępstw,
   • które zostały postawione w stan upadłości lub likwidacji,
   • które posiadają wymagalne zobowiązania wobec:
    • PFRON, w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach,
    • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego,
    • innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego,
    • pracowników,
   • które wcześniej uczestniczyły w konkursie Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych i nie przedstawiły PFRON pisemnej informacji o wdrożeniu rezultatów projektu.
  • Wniosek (docx, 104 KB). Dane potrzebne do wypełnienia wniosku:
   • tytuł projektu,
   • termin realizacji projektu,
   • kwota dofinansowania, o którą wnioskujesz,
   • nazwa jednostki, która ubiega się o dofinansowanie,
   • adres jednostki,
   • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
   • REGON,
   • NIP,
   • dane osoby kontaktowej,
   • dane osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki,
   • numer identyfikacyjny PFRON,
  • budżet (xls, 105 KB),
  • harmonogram (doc, 55 KB),
  • projekt badawczy o charakterze technicznym, np. konstrukcja innowacyjnej protezy, opracowanie nowatorskiego programu komputerowego lub
  • projekt badawczy o charakterze społecznym, np. opracowanie nowatorskiego programu terapii,
  • dorobek badawczy dotyczący niepełnosprawności – w przypadku organizacji pozarządowych lub przedsiębiorstw,
  • pełnomocnictwo, jeśli wniosek będzie podpisany przez osobę reprezentującą wnioskodawcę.

  Zapoznaj się z Przewodnikiem kosztów kwalifikowalnych (docx, 260 KB), aby prawidłowo przygotować budżet projektu.

  Pełną informację o programie i wzory dokumentów znajdziesz na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (na dole strony, pod śródtytułm "Moduł B").

  1. Wydrukuj i wypełnij wniosek. Szczegóły oraz wniosek do wydruku znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Złóż wypełniony wniosek elektronicznie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz wniosek.
  3. Poczekaj na odpowiedź PFRON. 
 • Termin składania wniosków określany jest w ogłoszeniu konkursu na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Ogłoszenie o konkursie z dnia 19.04.2022

  Termin składania wniosków w szóstym konkursie: 31.05.2022, godz. 10.00.

 • Wyślij wniosek w postaci elektronicznej (w wersji .pdf oraz edytowalnej) na adres: badania@pfron.org.pl.

  Maksymalna wielkość wiadomości to 50 MB.

 • Maksymalne dofinansowanie:

  • technicznego projektu badawczego – 800 000 zł,
  • społecznego projektu badawczego – 300 000 zł.
 • Pełna informacja o konkursie Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych.

  Korespondencja w sprawie wniosku odbywa się mailowo. Adres do korespondencji: badania@pfron.org.pl.

Ostatnia aktualizacja: 19.04.2022 23:21

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kontakt - zadzwoń: 22 581 84 10

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

{"register":{"columns":[]}}