W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skorzystaj z dofinansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej

Reprezentujesz instytucję administracji publicznej, która planuje zatrudnić osoby niepełnosprawne? Skorzystaj z programu „Stabilne zatrudnienie” – moduł I „Instytucje”. Sprawdź, jak to zrobić.

Informacje:

 • Dofinansowanie dotyczy osób niepełnosprawnych, które:

  • są w wieku aktywności zawodowej (czyli te, które nie osiągnęły wieku emerytalnego),
  • mają znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
  • pozostają bez zatrudnienia.

   Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na minimum 12 miesięcy. Pracodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie do 90 dni po zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej.

  Możesz otrzymać dofinansowanie na: 

  • wyposażenie stanowisk pracy; 
  • dostosowanie pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych; 
  • dostosowanie lub zakup urządzeń, które ułatwią osobom niepełnosprawnym wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy; 
  • zakup i autoryzację oprogramowania oraz urządzeń i technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności; 
  • szkolenia dla osób zatrudnionych w ramach programu; 
  • szkolenia pracowników, którzy współpracują z osobami niepełnosprawnymi i im pomagają (szkolenia powinny dotyczyć umiejętności współpracy z osobami niepełnosprawnymi);
  • dowóz osób zatrudnionych w ramach programu z miejsca zamieszkania do zakładu pracy i z powrotem; 
  • dodatek motywacyjny dla pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zatrudnionych w ramach programu. 
 • Pracodawcy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy: 

  1. instytucje publiczne; 
  2. jednostki samorządu terytorialnego, które mogą występować na rzecz: 
  • urzędów gminy, jednostek pomocniczych gminy lub jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych, 
  • starostw powiatowych lub jednostek organizacyjnych powiatu zaliczanych do sektora finansów publicznych, 
  • urzędów marszałkowskich lub wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych,

  3.    państwowe i samorządowe instytucje kultury. 

  1. przedsiębiorstwa, 
  2. instytuty badawcze,
  3. banki,
  4. spółki prawa handlowego,
  5. podmioty, które mają wymagalne zobowiązania wobec:
  • PFRON, w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON; 
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego; 
  • innych organów i instytucji, które wykonują zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego.
 • Pobierz wniosek (docx, 49 KB) oraz załącz:

  Pełną informację o programie i wzory dokumentów znajdziesz na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (na dole strony).

  1. Wypełnij wniosek wraz z załącznikami. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Wydrukuj i sprawdź kompletność dokumentów – czy są podpisane przez uprawnione osoby.
  3. Złóż wypełniony papierowy wniosek wraz z załącznikami. Pamiętaj, budżet działań aktywizacyjnych składasz również w wersji elektronicznej. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz wniosek.
 • Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie. 

  • do 34 000 zł (bez dodatku motywacyjnego) na jednego pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy – w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
  • do 17 000 zł (bez dodatku motywacyjnego) na jednego pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy – w przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

  Maksymalna kwota dofinansowania odnosi się do całego okresu udziału osoby niepełnosprawnej w programie. Jeśli zostanie ona zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy – łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON będzie proporcjonalnie niższa.

  Dodatek motywacyjny

  Możesz wystąpić także o dofinansowanie dodatku motywacyjnego, o ile osoba niepełnosprawna ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ponosi dodatkowe koszty aktywizacji zawodowej, takie jak: koszty związane z zatrudnieniem tłumacza języka migowego lub asystenta, zakwaterowaniem, opieką nad osobą zależną.

  Dodatek motywacyjny stanowi świadczenie na rehabilitację zawodową, wypłacane ze środków finansowych PFRON (dodatek nie jest częścią wynagrodzenia).

  Dofinansowanie ze środków PFRON kosztów dodatku motywacyjnego nie może przekroczyć 400 zł na osobę miesięcznie.

  Jeśli osoba niepełnosprawna ponosi dodatkowe koszty związane z dojazdem do i z zakładu pracy, wysokość dodatku motywacyjnego może zostać podwyższona o maksymalnie 200 zł (do 600 zł) miesięcznie, pod warunkiem, że pracodawca nie zapewnił dowozu.

  Dodatek może być dofinansowany w ramach programu przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Wypłata dodatku motywacyjnego musi nastąpić w okresie zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

 • Do oddziału PFRON właściwego ze względu na miejsce zatrudnienia osób niepełnosprawnych, które będą uczestniczyć w programie.
  Dane kontaktowe oddziałów PFRON.   

Ostatnia aktualizacja: 04.10.2022 08:42

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kontakt – zadzwoń: 22 581 84 10

{"register":{"columns":[]}}