W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skorzystaj z dotacji dla sklepików szkolnych ze środków Funduszu Pracy

 

Bezzwrotna dotacja ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia sklepiku szkolnego.

Informacje:

 • Możesz złożyć wniosek, aby otrzymać bezzwrotną dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia sklepiku szkolnego. Pamiętaj, że musisz prowadzić działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia dotacji. 

  Dotacji udziela: 

  • starosta powiatu lub 
  • prezydent miasta na prawach powiatu, który sprawuje zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy lub 
  • dyrektor odpowiedniego urzędu pracy, który działa z upoważnienia starosty lub prezydenta miasta.

   

 • Możesz skorzystać, jeśli spełniasz wszystkie warunki: 

  • masz status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy,
  • na dzień 30 września 2020 r. prowadziłeś działalność gospodarczą, która polegała na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych uczniom, słuchaczom i wychowankom jednostek systemu oświaty,
  • na dzień 30 września 2020 r. twoja działalność gospodarcza nie była zawieszona,
  • przychód z działalności gospodarczej był niższy co najmniej o 40% odpowiednio w: listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym albo marcu 2021 r. – w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.,
  • liczba otrzymanych przez ciebie dotacji nie przekroczyła 5.

  Wsparcie dotyczy działalności gospodarczej, której rodzaj przeważającej działalności (według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007), jest oznaczony kodem: 

  • 47.11.Z, 
  • 47.19.Z.

   

  • dane do wypełnienia wniosku online tj. numer rachunku bankowego oraz uzyskany spadek przychodów w wybranych miesiącach,
  • kopię pełnomocnictwa (jeżeli wniosek składa pełnomocnik).
  • Zarejestruj się lub zaloguj.
  • Wypełnij wniosek online. 

  Zapoznaj się również z:

   

 • Wniosek możesz złożyć do 30 września 2021 r.

 • Wniosek o dotację możesz złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez platformę praca.gov.pl.  Wniosek składasz do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, 

  Szczegoły znajdziesz w sekcji Co musisz zrobić.

 • Maksymalnie możesz otrzymać pięć dotacji, każda do kwoty 5 000 zł.

  • Możesz uzyskać bezzwrotną dotację – jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia dotacji. 
  • Dotację tę można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych
  • Pamiętaj tylko, że nie możesz przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.
  • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

Ostatnia aktualizacja: 01.10.2021 00:03

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

{"register":{"columns":[]}}