W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skorzystaj z pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Doświadczasz przemocy w rodzinie? Sprawdź, z jakiej pomocy możesz skorzystać.

Informacje:

  • Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbania, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad ofiarą i narusza jej podstawowe prawa, takie jak godność, wolność i nietykalność cielesną.

    Formy przemocy

    • przemoc fizyczna – jeśli ktoś cię bije, popycha, szarpie, kopie, dusi,
    • przemoc psychiczna – jeśli ktoś cię obraża, wyzywa, poniża, nie pozwala na kontakt z bliskimi, kontroluje twoje działania, stale krytykuje,
    • przemoc seksualna – jeśli ktoś cię molestuje, zmusza do współżycia lub jakichkolwiek innych zachowań seksualnych,  
    • inne zachowania – na przykład jeśli ktoś, od kogo jesteś zależny, pozbawia cię opieki, której potrzebujesz, zmusza do picia alkoholu, brania narkotyków.

    Ofiarą przemocy w rodzinie może być każdy – dziecko, osoba z niepełnosprawnościami, małżonek, partner, osoba starsza.

  • Każdy, kto doznaje przemocy w rodzinie

  • Zwróć się do służb lub organizacji, które oferują pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Nie bój się szukać pomocy!

    Znajdź kogoś, komu możesz zaufać i porozmawiaj z nim. To ważne, aby ktoś cię wspierał. 

    Poniżej znajdziesz listę form pomocy, z których możesz skorzystać.

  • Kiedy wzywasz policję

    Jeśli czujesz, że bezpieczeństwo twoje albo twoich bliskich jest zagrożone – nie zastanawiaj się – natychmiast wezwij policję. 

    Pod jaki numer dzwonisz

    • 112 – ogólny numer alarmowy. Pracownik numeru przekieruje twoje zgłoszenie do odpowiednich służb ratunkowych – policji, straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego,
    • 997 – numer alarmowy policji. Zadzwonisz do najbliższej jednostki. 

    Numery alarmowe 112 i 997 są czynne całą dobę.

    Jeżeli z jakichś powodów nie chcesz dzwonić na policję, możesz skontaktować się z „Niebieską Linią” pod numerem 800 120 002 – konsultanci pomogą ci, powiedzą ci, co najlepiej zrobić w twojej sytuacji.

    Niebieska linia jest bezpłatna i czynna całą dobę.

    Pamiętaj, Niebieska Linia to nie jest numer alarmowy! Jeżeli czyjeś zdrowie lub życie jest bezpośrednio zagrożone  ​dzwoń pod numer 112 lub 997.

    Co zrobi policja

    Gdy policja przyjedzie, w zależności od sytuacji, może:

    • zatrzymać osobę, która stosuje przemoc – jeśli popełniła przestępstwo lub jest obawa, że je popełni,
    • zabezpieczyć ślady i dowody przestępstwa,
    • rozpocząć procedurę Niebieskie Karty.

    Podczas interwencji możesz powiedzieć policjantom, że chcesz złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Funkcjonariusze poinformują cię o dalszych krokach.

    Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa możesz również złożyć samodzielnie w dowolnym momencie. Skontaktuj się z najbliższym komisariatem policji.

    Niebieskie Karty to procedura, podczas której przedstawiciele różnych instytucji publicznych współpracują ze sobą, aby pomóc osobie dotkniętej przemocą w rodzinie. W skład specjalnego zespołu wchodzą, między innymi policjant, psycholog, lekarz, pracownik społeczny. Zespół ten przygotowuje plan pomocy pokrzywdzonej osobie, wspiera ją i dba o jej bezpieczeństwo.

    Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa to informacja o sytuacji, która może być przestępstwem. Gdy policja dostanie takie zgłoszenie, ma obowiązek zająć się sprawą.

  • Jeśli w wyniku przemocy masz obrażenia, uzyskaj zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju obrażeń.

    Takie zaświadczenie może być dowodem w sprawie sądowej.

    Jeśli złożysz zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa biegły lekarz sądowy może – na podstawie takiego zaświadczenia – wydać opinię sądowo-lekarską. Taka opinia jest mocnym dowodem w sprawie sądowej.

    Zaświadczenie lekarskie uzyskaj jak najszybciej po tym, jak doświadczysz przemocy. Im szybciej lekarz cię zbada, tym dokładniejsze i bardziej szczegółowe wyda zaświadczenie.

    Co musisz przygotować

    • dokument, który potwierdza twoją tożsamość, na przykład dowód osobisty, paszport, legitymacja,
    • numer PESEL.

    Co musisz zrobić

    • Idź do lekarza pierwszego kontaktu lub innego lekarza w twojej okolicy. Jeśli doświadczysz przemocy wtedy, kiedy nie możesz iść do lekarza pierwszego kontaktu (na przykład w nocy), idź do szpitala, na pogotowie albo Specjalistyczny Oddział Ratunkowy (SOR).
    • Poproś o zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała, w którym lekarz opisze jakie masz obrażenia (na przykład siniaki, skaleczenia).

    Ile zapłacisz

    Wystawienie zaświadczenia jest bezpłatne.

  • Jeśli w wyniku przemocy masz jakieś obrażenia, możesz uzyskać opinię sądowo-lekarską. Biegły lekarz sądowy wykona obdukcję lekarską, podczas której ustali rodzaj, przyczynę i czas powstania twoich obrażeń.

    Opinia wystawiona przez biegłego lekarza sądowego jest mocniejszym dowodem w sądzie od zaświadczenia wystawionego przez zwykłego lekarza.

    Kiedy możesz uzyskać opinię biegłego lekarza sądowego

    Opinię uzyskaj jak najszybciej po tym, jak doświadczysz przemocy. Im szybciej lekarz cię zbada, tym dokładniejszą i bardziej szczegółową wyda opinię.

    Co musisz przygotować

    • dokument, który potwierdza twoją tożsamość, na przykład dowód osobisty, paszport, legitymację,
    • numer PESEL.

    Co musisz zrobić

    Masz dwie możliwości uzyskania opinii biegłego lekarza sądowego:

    • jeśli zgłosisz na policję zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Policjanci mogą zdecydować o potrzebie uzyskania takiej opinii – wtedy zabiorą cię do takiego lekarza lub wskażą miejsce badania,
    • możesz samodzielnie umówić się na wizytę u biegłego lekarza sądowego. Listę biegłych lekarzy sądowych znajdziesz na stronie internetowej najbliższego sądu okręgowego. Wpisz www.nazwa miasta bez polskich znaków.so.gov.pl, na przykład: www.warszawa.so.gov.pl.

    Ile zapłacisz

    • obdukcja jest bezpłatna, jeżeli zleci ją policja albo prokurator,
    • od 100 do 200 zł – jeżeli robisz ją prywatnie.
  • Jeżeli uciekasz przed sprawcą przemocy, możesz znaleźć schronienie w specjalnych ośrodkach, na przykład w:

    • Specjalistycznym Ośrodku Wspracia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (w skrócie: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia),
    • Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

    Ośrodki zapewniają schronienie i specjalistyczną pomoc, między innymi psychologiczną, prawną, socjalną. Możesz tam zostać do trzech miesięcy.

    Możesz zgłosić się do ośrodka razem z dziećmi.

    Kiedy możesz skorzystać ze schronienia

    W dowolnym momencie.

    Co musisz przygotować

    • dokument, który potwierdza twoją tożsamość, na przykład dowód osobisty, paszport, legitymacja,
    • numer PESEL,
    • dokumenty, które potwierdzają, że jesteś osobą dotkniętą przemocą – jeżeli je masz (nie są obowiązkowe). Może to być na przykład Niebieska Karta czy zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju obrażeń.

    Jeżeli twoja sytuacja na to pozwala, przed wizytą skontaktuj się telefonicznie z danym ośrodkiem. Dzięki temu dowiesz się, jakie inne dokumenty mogą być przydatne w twojej sprawie.

    Co musisz zrobić

    Idź do najbliższego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia lub Ośrodka Interwencji Kryzysowej:

    Jeżeli masz problem z samodzielnym znalezieniem ośrodka w swojej okolicy, skontaktuj się z „Niebieską Linią” pod numerem 800 120 002. Niebieska linia jest bezpłatna i czynna całą dobę.

    Ile zapłacisz

    Skorzystanie z pomocy ośrodków jest bezpłatne.

  • Skontaktuj się z „Niebieską Linią”

    Konsultanci odpowiedzą na twoje pytania, poradzą, co zrobić w twojej sytuacji, powiedzą o miejscach i formach pomocy w twojej najbliższej okolicy.

    Co musisz zrobić

    Masz 3 możliwości:

    1. Zadzwoń:

      Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
      800 120 002 – numer bezpłatny, czynny całą dobę

      Dyżury:

      • w językach obcych:
        • angielskim – poniedziałki od 18.00 do 22.00,
        • rosyjskim – wtorki od 18.00 do 22.00,
      • prawny – środy od 18.00 do 22.00.
       

      Dodatkowo dyżury prawników pod numerem 22 666 28 50 w poniedziałki i wtorki od 17.00 do 21.00.

    2. Napisz e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info
    3. Połącz się przez SKYPE – jeśli chcesz porozmawiać w języku migowym:

      pogotowie.niebieska.linia
      poniedziałki w godzinach 13.00-15.00

    Skorzystaj z pomocy specjalistycznych ośrodków

    Specjaliści w ośrodkach odpowiedzą na twoje pytania, pomogą poradzić sobie z twoimi problemami oraz powiedzą, jakie kroki prawne można albo trzeba wykonać. Ośrodki oferują różne formy wsparcia psychologicznego, na przykład terapie indywidualne lub grupowe. Porozmawiaj z pracownikiem danej placówki, aby dowiedzieć się, z jakiej pomocy możesz skorzystać.

    W jakich ośrodkach uzyskasz pomoc

    • Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia,
    • Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
    • podmiotach, które pomagają ofiarom przestępstw w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

    Kiedy możesz skorzystać z pomocy ośrodków

    W dowolnym momencie.

    Co musisz przygotować

    • dokument, który potwierdza twoją tożsamość, na przykład dowód osobisty, paszport, legitymacja,
    • jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej – dokumenty z sądu, policji, prokuratury – jeśli je masz. W szczególności dokumenty, które określają terminy w postępowaniu sądowym.

    Przed wizytą skontaktuj się telefonicznie z danym ośrodkiem. Dzięki temu dowiesz się, jakie inne dokumenty mogą być przydatne w twojej sprawie.

    Co musisz zrobić

    Idź lub zadzwoń do któregoś z najbliższych ośrodków pomocy:

    Ile zapłacisz

    Korzystanie z pomocy we wszystkich wymienionych ośrodkach jest bezpłatne.

  • Z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

    Pomoc materialną możesz uzyskać w podmiotach, które świadczą pomoc w ramach Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Najczęściej są to organizacje pozarządowe.

    W zależności od sytuacji pomoc może polegać na przykład na:

    • zapłaceniu za opiekę medyczną, leki, sprzęt medyczny – na przykład wózek inwalidzki, kule,
    • pokryciu kosztów tymczasowego zakwaterowania,
    • dopłaceniu do twojego czynszu,
    • dostarczeniu Ci bonów żywnościowych lub zapłaceniu za jedzenie,
    • zapłaceniu za odzież, bieliznę, środki czystości,
    • zapłaceniu za bilety lub transport specjalny,
    • sfinansowaniu szkoleń i kursów, które podnoszą kwalifikacje zawodowe.

    O dokładnych zasadach i limitach finansowania dowiesz się od pracowników konkretnego podmiotu.

    Kiedy możesz skorzystać z pomocy

    W dowolnym momencie.

    Co musisz przygotować

    • dokument, który potwierdza twoją tożsamość, na przykład dowód osobisty, paszport, legitymację,
    • numer PESEL,
    • dokumenty, które potwierdzają, że jesteś osobą dotkniętą przemocą – jeżeli je masz (nie są obowiązkowe). Może to być na przykład Niebieska Karta, zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju obrażeń, dokumenty z sądu, policji, prokuratury.

    Przed wizytą skontaktuj się telefonicznie z danym ośrodkiem. Dzięki temu dowiesz się, jakie inne dokumenty mogą być przydatne w twojej sprawie.

    Co musisz zrobić

    Zgłoś się do najbliższego podmiotu, który pomaga ofiarom przestępstw w ramach dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wykaz podmiotów znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Sprawdź listę podmiotów.

     

    W Ośrodku Pomocy Społecznej

    Jeśli jesteś w trudnej sytuacji finansowej, zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej może przyznać ci prawo do różnego rodzaju zasiłków lub świadczeń.

    Porozmawiaj z pracownikiem ośrodka – dowiesz się, czy możesz uzyskać świadczenia lub zasiłek.

    Kiedy możesz skorzystać z pomocy

    W dowolnym momencie.

    Co musisz zrobić

    Zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w twojej gminie. Znajdziesz go na stronie urzędu miasta w twojej gminie. Możesz również wpisać w wyszukiwarkę internetową słowa „Ośrodek Pomocy Społecznej + nazwa miasta”, na przykład: Ośrodek Pomocy Społecznej Stargard Szczeciński.

Ostatnia aktualizacja: 08.11.2019 07:30

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Sprawiedliwości