W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skorzystaj z pomocy dla pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa

Ktoś cię okradł, pobił, napadł albo zniszczył twoją własność? A może stosuje wobec ciebie lub bliskiej ci osoby przemoc psychiczną albo fizyczną? To oznacza, że jesteś osobą pokrzywdzoną w wyniku przestępstwa i masz prawo do bezpłatnej pomocy. Sprawdź, jaką pomoc możesz uzyskać i jak to zrobić.

Informacje:

 • KAŻDY, kto jest pokrzywdzony w wyniku przestępstwa.

  KAŻDY, którego najbliższa osoba (na przykład członek rodziny, osoba pozostająca pod stałą opieką) została pokrzywdzona w wyniku przestępstwa.

  Pokrzywdzony to osoba, której w wyniku przestępstwa zostało naruszone lub zagrożone chronione prawem dobro – zdrowie, nietykalność cielesna, własność, cześć, dobre imię, wolność seksualna.

  • dokument, który potwierdza twoją tożsamość, na przykład dowód osobisty, paszport, legitymację,
  • jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej – dokumenty z sądu, policji, prokuratury – jeśli je masz. W szczególności dokumenty, które określają terminy w postępowaniu sądowym.

  Przed wizytą skontaktuj się telefonicznie z danym ośrodkiem. Dzięki temu dowiesz się, jakie inne dokumenty mogą być przydatne w twojej sprawie.

 • Zgłoś się do wybranej organizacji. Pracownik organizacji (osoba pierwszego kontaktu) powie ci, jaką pomoc otrzymasz w twojej sytuacji i co masz zrobić, by ją uzyskać. Możesz się zgłosić do organizacji w dowolny sposób:

  • telefonicznie,
  • mailowo,
  • odwiedzając siedzibę organizacji.
 • W dowolnym momencie – jeśli tylko ty lub bliska ci osoba zostaliście pokrzywdzeni w wyniku przestępstwa. Może to być przestępstwo:

  • przeciwko mieniu – na przykład kradzież, przywłaszczenie, zniszczenie, oszustwo,
  • przeciwko rodzinie i opiece – na przykład znęcanie się, niepłacenie alimentów, porzucenie, uprowadzenie, zatrzymanie,
  • przeciwko wolności – na przykład pogróżki, stalking (uporczywe nękanie), handel ludźmi, uwięzienie,
  • przeciwko życiu i zdrowiu – na przykład uszkodzenie ciała, zabójstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci, bójka lub pobicie,
  • seksualne – na przykład gwałt, kazirodztwo, zachowania seksualne z udziałem osoby niepełnoletniej, molestowanie seksualne,
  • przemoc domowa – na przykład:
   • fizyczna, w tym bicie, popychanie, zmuszanie do kontaktów seksualnych, głodzenie,
   • psychiczna, w tym wyzywanie, wszczynanie awantur, szantaż, wymuszanie określonych zachowań, więzienie w zamkniętym pomieszczeniu,
   • wypadki komunikacyjne – na przykład wypadek drogowy lub katastrofa komunikacyjna.
 • W organizacji, która udziela pomocy pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa i ma dostęp do Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W Funduszu tym znajdują się pieniądze, które Ministerstwo Sprawiedliwości przekazuje wybranym organizacjom, by mogły udzielać pomocy między innymi osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa.

  Sprawdź listę organizacji, w których uzyskasz pomoc.

 • Pomoc z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej jest bezpłatna.

 • Pomoc prawną czy psychologiczną możesz otrzymać nawet w ciągu kilku dni od zgłoszenia. Na inne formy pomocy możesz czekać dłużej. Dokładnych informacji udzieli ci pracownik organizacji, do której zgłosisz się po pomoc.

  1. Pomoc prawną:
   • bezpłatną poradę, w tym również pomoc w mediacji. Mediacja to metoda rozwiązywania sporu przy wsparciu bezstronnego i neutralnego mediatora, która pozwala na szybsze i tańsze rozwiązanie sporu niż w postępowaniu sądowym,
   • pomoc w uzyskaniu pomocy prawnej, a więc:
    • pomoc tłumacza, jeśli nie znasz dobrze języka polskiego,
    • pomoc tłumacza języka migowego, jeśli jesteś osobą głuchą lub słabosłyszącą i komunikujesz się w tym języku,
    • pomoc tłumacza-przewodnika, jeśli jesteś osobą głuchoniewidomą.
  2. Pomoc psychologiczną, w tym psychoterapię.
  3. Pomoc materialną – gdy w wyniku przestępstwa ty lub bliska ci osoba musicie się leczyć, zadbać o swoje utrzymanie lub wykształcenie albo nie macie gdzie mieszkać. Możesz więc uzyskać pomoc w pokryciu kosztów:
  • leczenia – na przykład kosztów badań, lekarstw,
  • zakupu wyrobów medycznych, w tym ortopedycznych i innych – jeśli nie możesz uzyskać pieniędzy na te wyroby z innych źródeł,
  • związanych z edukacją i podniesieniem kwalifikacji zawodowych,
  • wynajmu pokoju czy mieszkania – jeśli ty lub bliska ci osoba musieliście opuścić miejsce zamieszkania,
  • czynszu za mieszkanie, którego jesteś właścicielem i w którym nikt poza tobą nie mieszka,
  • dostosowania mieszkania lub domu – jeśli w wyniku przestępstwa ty lub ktoś z twoich bliskich jest osobą niepełnosprawną,
  • przejazdów komunikacją publiczną lub innego transportu – jeśli podróże są związane z uzyskaniem pomocy z Funduszu,
  • zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
  • zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
 • Jeśli masz pytania lub wątpliwości:

  • Art. 43 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. poz. 1544).

Ostatnia aktualizacja: 12.09.2022 10:49

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Sprawiedliwości

{"register":{"columns":[]}}