W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skorzystaj z pomocy w opiece nad dziećmi oraz w ich wychowaniu

Potrzebujesz rady? Masz kłopoty z dzieckiem? Masz problemy w zorganizowaniu opieki dla dziecka po szkole?  Z powodu swojej choroby nie możesz zapewnić dziecku odpowiedniej pomocy? Dziecko ma problemy w kontaktach z rówieśnikami?  Jesteś w trakcie rozwodu, a dzieci to bardzo przeżywają? Poinformowano cię, że nieodpowiednio zajmujesz się dziećmi i grozi ci ich odebranie oraz umieszczenie w rodzinie zastępczej?

Warto wtedy poszukać pomocy – sprawdź, jak ją uzyskać.

Informacje:

 • Każda rodzina, która:

  • wychowuje dziecko oraz jest bezradna w funkcjonowaniu społecznym,
  • wychowuje dziecko oraz ma trudności związane z wychowaniem i opieką,
  • wychowuje dziecko z niepełnosprawnością,
  • oczekuje dziecka – zwłaszcza jeśli ciąża jest zagrożona.
 • Pomoc specjalistów ułatwia rodzinie bieżące funkcjonowanie i zapobiega kryzysom w rodzinie. Podstawowym celem wsparcia jest pomoc w wychowaniu dziecka. Dziecko, jeśli to możliwe, powinno rozwijać się i dorastać w domu.

  Wspieranie rodziny polega na:

  • wspólnym pokonywaniu codziennych problemów,
  • pogłębionej pracy z rodziną,
  • pomocy w organizacji opieki nad dziećmi oraz w ich wychowywaniu,
  • pomocy w dostępie do różnego typu usług.

  Wspieranie zawsze odbywa się za zgodą rodziny i z jej aktywnym udziałem. Pomoc uwzględnia przede wszystkim własne zasoby rodziny, a także zasoby zewnętrzne. W szczególnych wypadkach o formie wsparcia decyduje sąd rodzinny.

  Formy pomocy to:

  • konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, na przykład porady pedagogiczne, psychologiczne,
  • terapia – indywidualna i rodzinna,
  • mediacja, na przykład dotycząca rozwodów, relacji z rówieśnikami,
  • usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym dla dzieci z niepełnosprawnością,
  • pomoc prawna, zwłaszcza w zakresie prawa rodzinnego,
  • spotkania rodzin w grupach wsparcia i samopomocowych, które umożliwiają wymianę doświadczeń rodzinom z podobnymi problemami,
  • pomoc asystenta rodziny,
  • pomoc rodziny wspierającej,
  • placówki wsparcia dziennego.
 • Potrzebujecie kogoś, kto pomoże waszej rodzinie? Dzięki asystentowi rodziny uzyskacie stabilność i wsparcie.

  Kto może skorzystać

  Każda rodzina, która:

  • wychowuje dziecko oraz jest bezradna w funkcjonowaniu społecznym,
  • wychowuje dziecko oraz ma trudności związane z wychowaniem i opieką,
  • oczekuje dziecka – zwłaszcza jeśli ciąża jest zagrożona.

  Co musisz zrobić

  1. Zgłoś się do urzędu gminy lub instytucji wspierającej rodziny (często jest to ośrodek pomocy społecznej).
  2. Powiedz, że wychowujesz dziecko, potrzebujesz pomocy i chcesz skorzystać z pomocy asystenta rodziny.
  3. Weź udział w wywiadzie środowiskowym. Wywiad poprzedza przyznanie pomocy asystenta rodziny:
  • opowiedz o waszych kłopotach,
  • podaj informacje, które pomogą znaleźć najlepszy sposób na rozwiązanie problemów twojej rodziny.

  Jeśli jesteś w ciąży, zwłaszcza trudnej, i potrzebujesz wsparcia, możesz bezpośrednio – bez wywiadu środowiskowego  zgłosić się z wnioskiem o przyznanie asystenta rodziny.

  Ile zapłacisz

  Pomoc asystenta rodziny jest bezpłatna.

  Co robi asystent rodziny

  • Pracuje z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w innym miejscu, które rodzina wskaże.
  • Opracowuje plan pracy – wspólnie z rodziną i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, który przeprowadził wywiad środowiskowy.
  • Udziela pomocy, która poprawia sytuację życiową, na przykład:
   • uczy prawidłowo prowadzić gospodarstwo domowe,
   • pomaga szukać pracy, rozpocząć ją i utrzymać,
   • pomaga złożyć wnioski do odpowiednich instytucji.
  • Koordynuje działania na rzecz kobiet w ciąży i ich rodzin, zwłaszcza gdy ciąża jest powikłana lub zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie płodu albo nieuleczalną chorobę, która zagraża ich życiu (upośledzenie lub choroba powstały w czasie ciąży lub porodu) – w tej sytuacji nie przeprowadza się wywiadu środowiskowego.
  • Wspiera w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych.
  • Współpracuje z innymi instytucjami, reprezentuje przed nimi rodzinę. Są to:
   • przedszkole lub szkoła,
   • poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
   • rejonowa przychodnia zdrowia (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej),
   • policja,
   • sąd. 

  Dlaczego warto

  Asystent wspiera rodziny, które borykają się z problemami w wychowywaniu dzieci. Działa, aby zażegnać kryzys. Jego główne zadanie to wsparcie rodziny w wychowaniu dziecka, by nie dopuścić do oddzielenia dzieci od rodziców, a jeżeli do tego dojdzie – jako rzecznik rodziny pomaga odzyskać pełną władzę rodzicielską. Stara się pomóc w zapewnieniu rodzinie stabilizacji, tak aby mogła odpowiednio wychowywać dzieci.

 • Pracujesz i nie masz co zrobić z dzieckiem po lekcjach? Nie masz czasu ani pieniędzy, a chcesz, by w bezpiecznych warunkach spędzało czas pod opieką specjalistów? Chcesz, by rozwijało zainteresowania i miało odrobione lekcje? A może ty i twoje dorastające dziecko nie potraficie ze sobą rozmawiać? Sprawdź, jak zapisać dziecko do odpowiedniej placówki wsparcia dziennego i co ona oferuje. A jeśli twoje dziecko wymaga pomocy specjalistycznej – poszukaj w okolicy specjalistycznej placówki wsparcia dziennego.

  Kto może skorzystać z placówek

  Każde dziecko, którego rodzina:

  • jest bezradna w funkcjonowaniu społecznym,
  • ma trudności związane z wychowaniem i opieką,
  • ma problemy w zorganizowaniu opieki nad nim po lekcjach,
  • nie ma wsparcia bliskich w opiece nad dzieckiem.

  Co musisz zrobić

  1. Zapytaj, gdzie w twojej gminie są placówki wsparcia dziennego. Taką placówkę może prowadzić powiat, w którym mieszkasz, lub organizacja pozarządowa. Takiej informacji udziela:
  • przedszkole lub szkoła,
  • przychodnia rejonowa, pielęgniarki środowiskowe,
  • poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
  • ośrodek pomocy społecznej,
  • urząd gminy.

  2. Wyraź zgodę, by dziecko korzystało z placówki – od jej pracowników dostaniesz szczegółowe informacje o działaniu placówki i zasadach uczestnictwa w zajęciach.

  Ile zapłacisz

  Zajęcia w placówce wsparcia dziennego są bezpłatne.

  Dlaczego warto

  Placówki wsparcia dziennego to świetlice, kluby środowiskowe i ogniska wychowawcze.

  Prowadzą wiele działań dla dzieci i młodzieży w ich czasie pozalekcyjnym:

  • opiekują się dziećmi, pomagają im w odrabianiu lekcji,
  • wspierają rodziców i pomagają im w wychowywaniu dzieci,
  • dożywiają dzieci i młodzież,
  • organizują czas wolny dzieciom i młodzieży oraz wypoczynek letni i zimowy, typu kolonie i półkolonie,
  • prowadzą zajęcia, które dostosowują do potrzeb podopiecznych, na przykład:
   • socjoterapeutyczne: poprawiają relacje z rówieśnikami, rodzeństwem, otoczeniem,    
   • terapeutyczne: pozwalają poznać siebie, zrozumieć swoje uczucia i potrzeby, wyrażać je w odpowiedni sposób,
   • korekcyjne i kompensacyjne: wyrównują braki szkolne, motywują do rozwoju,    
   • logopedyczne,
   • uczą zarządzać czasem, systematyczności, odpowiedzialności i poczucia obowiązku.

  Pomocy udziela również wychowawca podwórkowy. Bezpośrednio zajmuje się dziećmi w ich środowisku, organizuje im zajęcia na podwórkach, placach zabaw i w innych miejscach.

 • Potrzebujesz pomocy sąsiadów albo zaprzyjaźnionej rodziny? Kogoś z bliskiego otoczenia, kogo znasz prawie od zawsze? Nie radzisz sobie z codziennymi obowiązkami? Szukasz rodziny, która dałaby dobry przykład i umiałaby odpowiedzieć na twoje pytania dotyczące wychowania dzieci? Sprawdź, jak znaleźć rodzinę wspierającą. A jeśli już korzystasz z takiej pomocy – zgłoś to w urzędzie gminy.

  Kto może skorzystać

  Każda rodzina, która wychowuje dziecko oraz:

  • jest bezradna w funkcjonowaniu społecznym,
  • ma trudności związane z wychowaniem i opieką.

  Co musisz zrobić

  1. Zgłoś się do urzędu gminy lub instytucji wspierającej rodziny (często jest to ośrodek pomocy społecznej).
  2. Powiedz, że chcesz skorzystać z pomocy rodziny wspierającej.

  Ile zapłacisz

  Pomoc rodziny wspierającej jest bezpłatna.

  Z rodziną wspierającą gmina zawiera umowę, która umożliwia zwrot kosztów związanych ze sprawowaniem opieki, na przykład za bilety do kina, przejazdy, żywność i posiłki.

  Dlaczego warto

  Rodzina wspierająca to rodzina z bezpośredniego otoczenia dziecka, czyli na przykład sąsiedzi czy rodzina zaprzyjaźniona, która angażuje się w wasze życie i wam pomaga.

  Taka rodzina pomaga pokonać trudności w opiece nad dzieckiem i w wychowywaniu, prowadzić gospodarstwo domowe. Uczy podstawowych ról społecznych. Zajmuje się dzieckiem w czasie wolnym, czasem przygotowuje mu posiłki, zabiera je na spacer czy do kina oraz wspiera w trudnych momentach.

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ostatnia aktualizacja: 24.01.2020 13:38

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

{"register":{"columns":[]}}