W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skorzystaj z Pożyczki Płynnościowej z Programu Inteligentny Rozwój

Zdobądź środki, które pozwolą opłacić wydatki związane z bieżącą działalnością. Katalog wydatków nie jest ściśle określony. Wniosek składa się na stronach instytucji finansujących współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Informacje:

Pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój to wsparcie dla mikro, małych i średnich firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Pożyczki płynnościowe POIR umożliwiają sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Udzielane są przez instytucje finansujące współpracujące z BGK.

 • Właściciele mikro, małych i średnich firm mogą ubiegać się o unijną pożyczkę płynnościową na utrzymanie bieżącej działalności i zapewnienie płynności finansowej w firmie. Pożyczki są bezkosztowe – przedsiębiorca spłaca tylko raty kapitałowe. Dzięki niej opłacisz:

  • wynagrodzenia pracowników (również ZUS, US), koszty personelu pracującego na terenie firmy, a będącego formalnie na liście płac podwykonawców, 
  • zobowiązania publiczno-prywatne, handlowe, zaległe faktury, koszty użytkowania infrastruktury, 
  • zakup towarów,
  • zobowiązania i nieopłacone wydatki na dzień 1 lutego 2020 r.

  Przedsiębiorca będzie mógł wziąć więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekracza 15 mln zł, a także:

  • nie może przekroczyć 25 proc. łącznego obrotu firmy w 2019 r. lub
  • dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu,
  • kwota pożyczki może być też uzależniona od obrotów firmy i wysokości wynagrodzeń pracowników – o szczegóły należy pytać instytucje finansujące.
 • Z pożyczki możesz skorzystać, jeśli: 

  • prowadzisz firmę, która nie znajdowała się w trudnej sytuacji przed 31 grudnia 2019 r., a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub jest nią zagrożona,
  • na firmie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
  • firma nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych,
  • najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki firma posiada siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej.
 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, bez względu na branżę, w jakiej działają, które z powodu pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji.

  Osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące działalność gospodarczą.

  • Pokryjesz wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności i zapewnieniem jej płynności finansowej.
  • Sfinansujesz do 100 proc. wydatków firmy.
  • Spłacasz jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek.
  • Otrzymujesz finansowanie bez opłat i prowizji.
  • Możesz skorzystać z karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki.
  • Wakacje kredytowe – wydłużenie okresu spłaty – w pierwszych 2 latach spłaty do 4 miesięcy.

Ostatnia aktualizacja: 09.05.2022 11:20

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Bank Gospodarstwa Krajowego

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Bank Gospodarstwa Krajowego

{"register":{"columns":[]}}