W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skorzystaj z Pożyczki Płynnościowej z Programu Inteligentny Rozwój

Zdobądź środki, które pozwolą opłacić wydatki związane z bieżącą działalnością. Katalog wydatków nie jest ściśle określony. Wniosek składa się na stronach instytucji finansujących współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Informacje:

Pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój to wsparcie dla mikro, małych i średnich firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Pożyczki płynnościowe POIR umożliwiają sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Udzielane są przez instytucje finansujące współpracujące z BGK.

 • Właściciele mikro, małych i średnich firm mogą ubiegać się o unijną pożyczkę płynnościową na utrzymanie bieżącej działalności i zapewnienie płynności finansowej w firmie. Pożyczki są bezkosztowe – przedsiębiorca spłaca tylko raty kapitałowe. Dzięki niej opłacisz:

  — wynagrodzenia pracowników (również ZUS, US), koszty personelu pracującego na terenie firmy, a będącego formalnie na liście płac podwykonawców, 
  — zobowiązania publiczno-prywatne, handlowe, zaległe faktury, koszty użytkowania infrastruktury, 
  — zakup towarów,
  — zobowiązania i nieopłacone wydatki na dzień 1 lutego 2020 r.

  Przedsiębiorca będzie mógł wziąć więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekracza 15 mln zł, a także:

  — nie może przekroczyć 25 proc. łącznego obrotu firmy w 2019 r. lub
  — dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu,
  — kwota pożyczki może być też uzależniona od obrotów firmy i wysokości wynagrodzeń pracowników – o szczegóły należy pytać instytucje finansujące.

 • Z pożyczki możesz skorzystać, jeśli: 

  — prowadzisz firmę, która nie znajdowała się w trudnej sytuacji przed 31 grudnia 2019 r., a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub jest nią zagrożona,
  — na firmie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
  — firma nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych,
  — najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki firma posiada siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, bez względu na branżę, w jakiej działają, które z powodu pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji.

  Osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące działalność gospodarczą.

 • — Pokryjesz wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności i zapewnieniem jej płynności finansowej.
  — Sfinansujesz do 100 proc. wydatków firmy.
  — Spłacasz jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek.
  — Otrzymujesz finansowanie bez opłat i prowizji.
  — Możesz skorzystać z karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki.
  — Wakacje kredytowe – wydłużenie okresu spłaty raz do roku na 2 miesiące (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki). 

 • Informacje dodatkowe znajdziesz na stronie BGK.

Ostatnia aktualizacja: 08.06.2021 09:07

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Bank Gospodarstwa Krajowego

{"register":{"columns":[]}}