W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Skorzystaj z programu „Dobry Start”

Skorzystaj z programu „Dobry Start”. Dzięki temu raz w roku możesz dostać dodatkowe 300 zł dla swojego dziecka, które rozpoczyna nowy rok szkolny. Sprawdź, jak i kiedy złożyć wniosek.
Jeśli chcesz złożyć wniosek, to zrób to online przez Emp@tię – portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub bankowość elektroniczną.
Wniosek można również złożyć osobiście w urzędzie lub wysłać pocztą.

Wnioski przez internet można składać od 1 lipca, zaś  papierowe wnioski papierowe można składać w urzędzie od 1 sierpnia.

złóż wniosek

Informacje:

 • Programem jest objęty każdy uczeń, który spełnia 2 warunki:

  1. nie ukończył:

  • 20 lat,
  • 24 lat – jeśli ma orzeczenie o:
   • umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
   • potrzebie kształcenia specjalnego,
   • potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

  Program obejmuje również uczniów, którzy osiągnęli ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

  2. uczy się w placówce, takiej jak:

  • szkoła podstawowa,
  • dotychczasowe gimnazjum,
  • szkoła ponadpodstawowa i klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej,
  • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
  • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
  • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
  • specjalny ośrodek wychowawczy,
  • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. 

  Prawo do świadczenia na uczące się w szkole dziecko, przysługuje zamieszkującym w Polsce obywatelom polskim oraz w określonych przypadkach zamieszkującym w Polsce cudzoziemcom.

  • dzieci w przedszkolu – w tym dzieci, które rozpoczynają roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę) w szkole lub przedszkolu,
  • studenci. 
  • rodzic, 

         Jeśli, dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców - pieniądze dostaje ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem.

         Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców - każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli  150 zł.

  • opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
  • opiekun prawny dziecka  – osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • osoba ucząca się. Osoba ucząca się to pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty. 

  300 zł przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej – w tym przypadku wnioski przyjmują i rozpatrują powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR).

 • 1. Przygotuj :

  2. Złóż wniosek w jednym z miejsc wyznaczonych w twojej gminie: 

  • zanieś do wybranej instytucji,
  • wyślij pocztą.

  3. Czekaj na pieniądze. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

  Jeśli składasz wniosek online

  Wszystkie potrzene informacje znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej , na stronie swojego banku lub na stronie ZUS

  • od 1 lipca do 30 listopada - jeśli składasz wniosek przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.
  • od 1 sierpnia do 30 listopada - jeśli składasz wniosek w urzędzie lub instytucji.

  Twój wniosek NIE zostanie rozpatrzony i NIE dostaniesz pieniędzy, jeśli nie odpowiesz na prośbę urzędu o uzupełnienie lub poprawki albo złożysz wniosek po terminie.

 • W urzędach i instytucjach, które przyjmują wnioski 500+.

  Wniosek możesz złożyć w:

  • urzędzie miasta albo gminy w miejscu zamieszkania,
  • ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania,
  • innym dodatkowym miejscu wyznaczonym w twojej gminie – dowiedz się w urzędzie gminy albo miasta, gdzie możesz to zrobić.

  W przypadku dzieci objętych pieczą zastępczą oraz osób usamodzielnianych - wnioski przyjmuje powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR).

  • do 30 września – jeśli prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek złożysz w lipcu lub sierpniu,
  • do 2 miesięcy – jeśli taki wniosek złożysz później.
 • Zapytaj w instytucji, w której składasz wniosek, jak możesz odebrać pieniądze. Zazwyczaj możesz wybrać:

  • przelew na konto,
  • przekaz pocztowy, 

  Otrzymasz:

  • 300 zł na dziecko – niezależnie od wysokości twojego dochodu.
  • Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców orzeczoną przez sąd – każdy z rodziców może dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli 150 zł.
 • Możesz bezpłatnie odwołać się od decyzji odmownej do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji.

  Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną:

  • osobiście,
  • pocztą – najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania). 
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)
  • Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. poz.514)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2019 r. poz. 1343).

Ostatnia aktualizacja: 13.11.2019 16:51

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej