W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skorzystaj z programu „Dobry Start”

Sprawdź, jak możesz otrzymać 300 zł dla dziecka, które rozpoczyna nowy rok szkolny.

Od 1 lipca 2021 r. świadczenie „Dobry Start” (tzw. 300+) realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek możesz złożyć wyłącznie elektronicznie.

Złóż wniosek

Informacje:

 • Każdy uczeń, który spełnia 2 warunki:

  1. nie ukończył:
  • 20 lat,
  • 24 lat – jeśli ma orzeczenie o:
   • umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
   • potrzebie kształcenia specjalnego,
   • potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

  Program obejmuje także uczniów, którzy osiągnęli ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

  2. uczy się w placówce, takiej jak:

  • szkoła podstawowa,
  • szkoła ponadpodstawowa (obejmuje klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej),
  • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,
  • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
  • młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
  • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
  • specjalny ośrodek wychowawczy,
  • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. 

  Prawo do świadczenia przysługuje:

  • obywatelom polskim mieszkającym w Polsce,
  • cudzoziemcom mieszkającym w Polsce, jeśli:
   • są obywatelami: Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii (dotyczy obywateli tego kraju, którzy przyjechali do Polski przed 1 stycznia 2021 r.),
   • są obywatelami innego kraju i posiadają na przykład:
    • zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji,
    • dokument uprawniający do pobytu i wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  • dzieci w przedszkolu – w tym dzieci, które rozpoczynają roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę) w szkole lub przedszkolu,
  • studenci. 
  • rodzic (jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców, każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli 150 zł),
  • opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
  • opiekun prawny dziecka, czyli osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • osoba ucząca się, czyli pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty. 

  W przypadku dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej oraz osób, które opuszczają pieczę zastępczą, aby się usamodzielnić, wniosek składa:

  • rodzic zastępczy,
  • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
  • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
  • dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
  • osoba ucząca się, która chce się usamodzielnić.
  • dane swoje i dzieci, na które składasz wniosek:
   • numery PESEL;
   • adres e-mail;
   • adresy szkół, do których będą uczęszczać dzieci;
   • numer rachunku, na który ma być przekazywane świadczenie.

   

  1. Złóż wniosek online. 
  • Jeśli jesteś rodzicem – możesz złożyć  wniosek przez:
  • Jeśli jesteś:
   • osobą sprawującą pieczę zastępczą nad dzieckiem,
   • opiekunem prawnym,
   • opiekunem faktycznym,
   • osobą, która opuszcza rodzinę zastępczą, aby się usamodzielnić,
   • dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej

  złóż wniosek przez PUE ZUS. Musisz mieć profil na tym portalu. Załóż go samodzielnie przez internet lub z pomocą pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

  Jeśli złożysz wniosek przez:

  • portal Emp@tia lub
  • bankowość elektroniczną,

  to ZUS sprawdzi, czy masz profil na PUE ZUS.  Jeśli nie – ZUS założy ci taki profil. Potwierdzenie założenia profilu otrzymasz na adres e-mail, który podasz we wniosku. Na numer telefonu podany we wniosku otrzymasz SMS z jednorazowym hasłem, które należy zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS.

  1. Poczekaj na odpowiedź urzędu. Informację o przyznaniu świadczenia znajdziesz w skrzynce odbiorczej  na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) – również wtedy, gdy wniosek złożysz przez Emp@tię lub bankowość elektroniczną. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
  2. Jeśli twój wniosek będzie miał braki albo błędy, na PUE ZUS dostaniesz wezwanie do jego poprawienia lub uzupełnienia. Jeśli nie odpowiesz na wezwanie, twój wniosek nie zostanie rozpatrzony i nie dostaniesz pieniędzy.

   

 • Wniosek możesz składać od 1 lipca do 30 listopada każdego roku.

 • Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

  • nie dłużej niż do 30 września – jeśli złożysz prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek w lipcu lub sierpniu,
  • do 2 miesięcy – jeśli wniosek złożysz: we wrześniu, październiku lub listopadzie.
  • 300 zł – niezależnie od wysokości twojego dochodu.
  • Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców orzeczoną przez sąd – każdy z rodziców może dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli 150 zł.

  Pieniądze otrzymasz:

  • przelewem na konto bankowe wskazane we wniosku,
  • jeśli nie masz rachunku bankowego – możesz bezpłatnie założyć podstawowy rachunek płatniczy.
 • Wszystkie informacje na temat statusu wniosku znajdziesz na portalu PUE ZUS (również wtedy, gdy wniosek złożysz przez Emp@tię lub bankowość elektroniczną). Aby zobaczyć korespondencję z ZUS w sprawie twojego wniosku:

  • zaloguj się na PUE ZUS,
  • przejdź do zakładki Dobry Start / Szczegóły Twoich wniosków. 

  Jeśli ZUS wyda decyzję odmowną, możesz się bezpłatnie odwołać do Prezesa ZUS. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

  Dodatkowe informacje na temat świadczenia uzyskasz:

Ostatnia aktualizacja: 16.09.2021 13:28

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

{"register":{"columns":[]}}