W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skorzystaj z ułatwień w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

Wnioskodawcy i beneficjenci PROW 2014–2020 będą mogli mieć przyznaną i wypłaconą pomoc w związku z okolicznościami związanymi z epidemią COVID-19, w tym zawrzeć umowę w formie korespondencyjnej, składać wnioski przez ePUAP i realizować operacje mimo utrudnień z związku z COVID-19.

Informacje:

Dostępne rozwiązania to:

 • Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy o przyznaniu pomocy. Można uzyskać wyższą kwotę przyznanej pomocy lub zmienić cel operacji.
 • Zwolnienie JST z obowiązku składania weksla in blanco, będącego zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu pomocy. Dla pozostałych beneficjentów: przesunięcie w czasie obowiązku złożenia weksla – z dnia zawarcia umowy na etap przed wypłatą pomocy.
 • Możliwość zawarcia umowy o przyznaniu pomocy lub pomocy technicznej w formie korespondencyjnej.
 • Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy oraz pomocy technicznej, wniosków o płatność oraz innych dokumentów w formie dokumentu elektronicznego przez ePUAP.
 • Zniesienie obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.
 • Wydłużanie terminów naborów w ramach tych instrumentów wsparcia, w których ogłasza się nabory wniosków o przyznanie pomocy. 
 • Przywracane będą terminy na wykonanie określonych czynności w toku postępowań w sprawie o przyznanie pomocy i pomocy technicznej.
 • Wnioskodawcy, którzy nie spełnili warunków przyznania pomocy lub pomocy technicznej lub określonych wymogów z przyczyn związanych z epidemią COVID-19, będą wyzywani do uzupełnień.
 • Możliwe będzie spełnienie przez beneficjenta warunków wypłaty pomocy lub pomocy technicznej lub warunków z zastrzeżeniem, których wydana została decyzja o przyznaniu pomocy, lub zrealizowanie innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą lub pomocą techniczną w terminie późniejszym – uzgodnionym z podmiotem przyznającym pomoc.

 • Rozwiązania obowiązują na podstawie przepisów ustawy, od dnia 18 kwietnia 2020 r. W celu przyznania lub wypłaty pomocy lub pomocy technicznej oraz zmiany terminów spełnienia warunków wypłaty i realizacji zobowiązań konieczne jest złożenie wniosku.

 • Wszyscy wnioskodawcy i beneficjenci PROW w latach 2014–2020.

 • Ścieżka składania dokumentów pozostaje bez zmian. Dokumenty należy składać do podmiotów przyznających pomoc lub pomoc techniczną. Szczegółowe informacje odnośnie wniosków i innych dokumentów składanych przez ePUAP zostaną podane w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy albo w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym, albo w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej agencji płatniczej lub podmiotu wdrażającego.

  • Dostosowanie realizowanych operacji do bieżącej sytuacji związanej z wystąpieniem epidemii COVID-19 (w tym takie utrudnienia jak wzrost cen, zmiana rynku).
  • Łatwiejsze realizacje operacji: ograniczenie wymaganych dokumentów, przyspieszenie procesu przyznania i wypłaty pomocy w ramach PROW 2014–2020.
  • Możliwość spełnienia wymaganych warunków i zobowiązań, mimo ich wcześniejszego niespełnienia w związku z epidemią COVID-19.

Ostatnia aktualizacja: 28.09.2021 09:43

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

{"register":{"columns":[]}}