W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Otrzymasz środki finansowe, które zrekompensują utratę przychodów.

Odpowiedz na kilka pytań, żeby sprawdzić, czy możesz skorzystać z tej formy wsparcia. 

Sprawdź, czy możesz skorzystać

Informacje:

Jeśli jesteś zleceniodawcą i zawarłeś umowę cywilnoprawą, która nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji z powodu przestoju w prowadzeniu działalności w związku z COVID-19, wystąp do ZUS o świadczenie finansowe, które zrekompensuje utratę przychodów. Możesz to zrobić za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego.

Złóż wniosek

Jeśli jesteś zleceniobiorcą, a zleceniodawca odmówił złożenia za ciebie wniosku, to wniosek o świadczenie postojowe możesz złożyć samodzielnie – bez pośrednictwa zleceniodawcy.

Złóż wniosek

 • Ze świadczenia postojowego możesz skorzystać, jeżeli:

  • wykonujesz umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 kwietnia 2020 r.
  • suma twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.). W tym przypadku świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
  • przychód z umowy cywilnoprawnej, z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązujących na dzień złożenia wniosku.
  • nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
  • mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej (RP) lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
  • nie możesz wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.
 • Każdy, kto wykonuje umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło) i spełni odpowiednie warunki.

  • wniosek RSP-C, który wypełnia zleceniodawca lub zamawiający (szczegóły znajdziesz w sekcji Jak wypełnić wniosek),
  • kopię umowy cywilnoprawnej,
  • oświadczenie, że nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu,
  • oświadczenie o kwocie przychodów z innych umów.
 • Zleceniodawca lub zamawiający musi złożyć wniosek RSP-C wraz z kopią umowy cywilnoprawnej i oświadczeniami. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować. Wniosek możesz złożyć tylko elektroniczne. Szczegóły znajdziesz w sekcjach Gdzie składasz dokumenty i Jak wypełnić wniosek.

  • Jeśli zawarłeś więcej niż jedną umowę cywilnoprawną, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa osobne wnioski dla każdej umowy.
  • Wnioski należy złożyć do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.
  • Aby otrzymać kolejne świadczenie postojowe, należy złożyć nowy wniosek.

   

 • Wniosek o świadczenie postojowe składasz do ZUS elektronicznie poprzez:

  • Możesz otrzymać 2080 zł.
  • Jeśli jednak suma twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.) – otrzymasz świadczenie w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
  • Wypłatę otrzymasz na rachunek bankowy.
  • Otrzymasz środki finansowe, które zrekompensują utratę przychodów.
  • Świadczenie możesz otrzymać maksymalnie 3 razy. 
 • Szczegółowe informacje uzyskasz:

  • w dni robocze (poniedziałek – piątek), w godzinach: 7.00-18.00 pod numerem ogólnopolskiej infolinii: 22 560 16 00 (połączysz się z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS),
  • bazie wiedzy na stronie ZUS.

   

 • Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.). 

Jeśli twoja sytuacja materialna, wykazana we wcześniejszym wniosku o przyznanie świadczenia postojowego, nie uległa poprawie, złóż wniosek o kolejne świadczenie postojowe. Świadczenie możesz otrzymać maksymalnie 3 razy. Kolejne świadczenie możesz otrzymać nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.

Złóż wniosek

 • Ze świadczenia postojowego możesz skorzystać, jeżeli:

  • wykonujesz umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 kwietnia 2020 r.,
  • suma twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.). W tej sytuacji świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów,
  • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
  • nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
  • mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej (RP) lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
  • nie możesz wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

  Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

 • Każdy, kto wykonuje umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło) i spełni odpowiednie warunki.

  • wniosek RSP-CK, który wypełniasz jako osoba wykonująca umowę cywilnoprawną (szczegóły znajdziesz w sekcji Jak wypełnić wniosek),
  • oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.
 • Złóż wniosek wraz z oświadczeniem o twojej sytuacji materialnej. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować. Wniosek składasz elektronicznie. Szczegóły znajdziesz w sekcjach Gdzie składasz dokumenty i Jak wypełnić wniosek.

 • Wniosek i oświadczenie składasz elektronicznie przez:

  • Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) (skorzystaj z instrukcji – szczegóły znajdziesz w sekcji Jak wypełnić wniosek),
  • PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl – kliknij znajdujący się powyżej przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK.
  • Możesz otrzymać 2080 zł.
  • Jeśli jednak suma twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.) – otrzymasz świadczenie w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
  • Wypłatę otrzymasz na rachunek bankowy.
  • Otrzymasz środki finansowe, które zrekompensują utratę przychodów.
  • Świadczenie możesz otrzymać maksymalnie 3 razy. 
 • Szczegółowe informacje uzyskasz:

  • w dni robocze (poniedziałek – piątek), w godzinach: 7.00-18.00 pod numerem ogólnopolskiej infolinii: 22 560 16 00 (połączysz się z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS),
  • bazie wiedzy na stronie ZUS.

   

 • Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.). 

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2021 09:57

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

{"register":{"columns":[]}}