W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Uzyskaj dane innej osoby z Rejestru Dowodów Osobistych

Chcesz uzyskać dane innej osoby z Rejestru Dowodów Osobistych (RDO)? Złóż wniosek o udostępnienie danych – możesz to zrobić osobiście w urzędzie gminy lub listownie.

Informacje:

  • osoba, która ma interes prawny, aby otrzymać takie informacje. Może to być na przykład wierzyciel, który uzyskał tytuł wykonawczy i chce przekazać sprawę do komornika sądowego, aby rozpocząć postępowanie egzekucyjne albo umieścić dłużnika w Krajowym Rejestrze Długów. Może wystąpić o dane z RDO, aby porównać je z posiadanymi danymi i wykluczyć ewentualną rozbieżność, 
  • osoba, która ma interes faktyczny. W tym przypadku, aby otrzymać takie informacje, osoba, której dane dotyczą, musi wyrazić na to zgodę (na przykład wydawca może wystąpić o zdjęcie pisarza, które znajduje się w RDO, jeśli chce je umieścić na okładce książki).

  Możesz złożyć wniosek o udostępnienie danych, które dotyczą jednej osoby albo jednego dokumentu. Nie możesz w jednym wniosku poprosić o dane kilku osób lub kilku dokumentów.

  Dane, które dostaniesz, możesz wykorzystać tylko w celu, jaki zapisano we wniosku. Nie możesz ich wykorzystać w innym celu.

  Wniosek o udostępnienie danych możesz złożyć osobiście lub może to zrobić w Twoim imieniu pełnomocnik. 

  • wniosek – otwórz plik w nowym oknie (plik docx, rozmiar 18 kb) – możesz go pobrać tu i wypełnić w domu. Wniosek możesz otrzymać też w urzędzie gminy,
  • dokument, który potwierdza Twój interes prawny albo faktyczny,
  • dowód opłaty za udostępnienie danych.
  • jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika, dołącz dokument pełnomocnictwa i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
  • numer PESEL,
  • imię (imiona) i nazwisko,
  • nazwisko rodowe,
  • imię ojca,
  • imię i nazwisko rodowe matki,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • płeć,
  • fotografię, która znajduję się w dowodzie osobistym,
  • dane dotyczące wniosku o wydanie dowodu osobistego (na przykład numer wniosku, status wniosku),
  • dane dotyczące dowodu osobistego (na przykład serię i numer dowodu osobistego, datę ważności, status dowodu osobistego),
  • dane dotyczące poprzednich dowodów osobistych, np. data wydania, numer i seria dowodu.
 • W dowolnym urzędzie gminy.

   

   

   

   

   

   

   

 • Opłata wynosi 31 zł.

  Możesz zapłacić:

  • w kasie urzędu, w którym składasz wniosek,
  • przelewem na konto urzędu, w którym składasz wniosek.
 • Dane otrzymasz w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

  • osoba, która ma interes prawny, aby otrzymać takie informacje. Może to być na przykład wierzyciel, który uzyskał tytuł wykonawczy i chce przekazać sprawę do komornika sądowego, aby rozpocząć postępowanie egzekucyjne albo umieścić dłużnika w Krajowym Rejestrze Długów. Może wystąpić o dane z RDO, aby porównać je z posiadanymi danymi i wykluczyć ewentualną rozbieżność,  
  • osoba, która ma interes faktyczny. W tym przypadku, aby otrzymać takie informacje, osoba, której dane dotyczą, musi wyrazić na to zgodę (na przykład wydawca może wystąpić o zdjęcie pisarza, które znajduje się w RDO, jeśli chce je umieścić na okładce książki).

  Możesz złożyć wniosek o udostępnienie danych, które dotyczą jednej osoby albo jednego dokumentu. Nie możesz w jednym wniosku poprosić o dane kilku osób lub kilku dokumentów. 

  Dane, które dostaniesz, możesz wykorzystać tylko w celu, jaki zapisano we wniosku. Nie możesz ich wykorzystać w innym celu.

  Wniosek o udostępnienie danych możesz wysłać osobiście lub może to zrobić w Twoim imieniu pełnomocnik.  Dowiedz się, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika. 

  • wniosek – otwórz plik w nowym oknie,
  • dokument, który potwierdza Twój interes prawny albo faktyczny,
  • dowód opłaty za udostępnienie danych,
  • jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika, dołącz dokument pełnomocnictwa i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
  • numer PESEL,
  • imię (imiona) i nazwisko,
  • nazwisko rodowe,
  • imię ojca,
  • imię i nazwisko rodowe matki,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • płeć,
  • fotografię, która znajduję się w dowodzie osobistym,
  • dane dotyczące wniosku o wydanie dowodu osobistego (na przykład numer wniosku, status wniosku),
  • dane dotyczące dowodu osobistego (na przykład serię i numer dowodu osobistego, datę ważności, status dowodu osobistego),
  • dane dotyczące poprzednich dowodów osobistych, np. data wydania, numer i seria dowodu.
 • Wniosek i pozostałe dokumenty możesz wysłać listem poleconym do dowolnego urzędu gminy.

 • Opłata wynosi 31 zł.

  Zapłać przelewem na konto urzędu, w którym składasz wniosek.

 • Dane otrzymasz w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku

Ostatnia aktualizacja: 23.09.2019 15:59

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji