W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj dane innej osoby z rejestru PESEL

Chcesz uzyskać dane innej osoby z rejestru PESEL? Złóż wniosek o udostępnienie danych – możesz to zrobić przez internet, osobiście w dowolnym urzędzie gminy lub listownie.

Uzyskaj dane

Informacje:

  • osoba, która ma interes prawny, aby otrzymać takie informacje. Może to być na przykład wierzyciel, który poszukuje prawidłowych danych dłużnika do pozwu albo chce umieścić dłużnika w Krajowym Rejestrze Długów. Może wystąpić o dane z rejestru PESEL, aby porównać je z posiadanymi danymi i wykluczyć ewentualną rozbieżność;
  • osoba, która ma interes faktyczny. W tym przypadku, aby otrzymać takie informacje, osoba, której dane dotyczą, musi wyrazić na to zgodę. Na przykład organizator zjazdu absolwentów, gdy potrzebuje aktualnych danych adresowych potencjalnych uczestników, może wystąpić o zgodę na ich przekazanie, aby doręczyć zaproszenie na zjazd.

  Możesz wypełnić wniosek o udostępnienie danych, które dotyczą jednej osoby albo imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

  Dane, które dostaniesz, możesz wykorzystać tylko w celu wpisanym we wniosku. Nie możesz ich wykorzystać w innym celu.

  Wniosek możesz wypełnić osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik. Pełnomocnik osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą podczas składania wniosku przez internet zaznacza tylko pole przy nazwie: pełnomocnik.

  • dane do logowania przy podpisie zaufanym/podpisie osobistym/kwalifikowanym podpisie elektronicznym;
  • dowód wpłaty za udostępnienie danych – jeśli nie możesz zapłacić przy składaniu wniosku przez internet (załącznik może mieć jedno z rozszerzeń: jpg, .jpeg, .png, .tiff, .tif, .pdf, .doc, .docx, .odt, .xml oraz maksymalny rozmiar do 10 MB) – szczegóły sprawdź w sekcji Ile zapłacisz;
  • dokument, który potwierdza twój interes prawny albo ewentualnie faktyczny (każdy załącznik może mieć jedno z rozszerzeń: jpg, .jpeg, .png, .tiff, .tif, .pdf, .doc, .docx, .odt, .xml oraz maksymalny rozmiar do 10 MB, przy czym wszystkie załączniki mogą mieć razem do 60 MB);
  • dokument pełnomocnictwa i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej (każdy załącznik może mieć jedno z rozszerzeń: jpg, .jpeg, .png, .tiff, .tif, .pdf, .doc, .docx, .odt, .xml oraz maksymalny rozmiar do 10 MB, przy czym wszystkie załączniki mogą mieć razem do 60 MB) – jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika.
  1. Przygotuj potrzebne dane i dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Kliknij przycisk Złóż wniosek.
  3. Wybierz sposób logowania.
  4. Wypełnij wniosek.
  5. Podpisz go podpisem zaufanym lub kwalifikowanym. 
    Jeżeli do złożenia wniosku potrzebny jest podpis więcej niż jednej osoby, to skorzystaj z wielopodpisu. Sprawdź, jak skorzystać z wielopodpisu (plik .docx, 573 kB).
  6. Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Potwierdzenie otrzymasz na skrzynkę ePUAP.
 • Na przykład:

  • nazwisko i imię (imiona);
  • nazwisko rodowe;
  • imiona i nazwiska rodowe rodziców;
  • numery PESEL rodziców, jeżeli zostały im nadane;
  • data urodzenia;
  • miejsce urodzenia;
  • kraj urodzenia;
  • stan cywilny;
  • oznaczenie aktu urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony;
  • płeć;
  • numer PESEL;
  • imię i nazwisko rodowe oraz numer PESEL małżonka, jeżeli został mu nadany;
  • adres i data zameldowania na pobyt stały;
  • data wymeldowania z miejsca pobytu stałego;
  • adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego terminu pobytu;
  • data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.
 • Do urzędu gminy, na którego rachunek wpłynęła twoja wpłata za udostępnienie danych – szczegóły sprawdź w sekcji Ile zapłacisz.

 • Opłata wynosi 31 zł.
  Wpłać na konto – wybranego przez siebie – urzędu, do którego chcesz wysłać wniosek:

  • podczas składania wniosku przez internet lub
  • przelewem. Zachowaj potwierdzenie przelewu (oryginał dowodu wpłaty) – szczególy sprawdź w sekcji Co musisz przygotować.

  Pamiętaj, że jeśli chcesz odebrać dane osobiście, to możesz je odebrać wyłącznie w urzędzie, do którego wyślesz wniosek.

 • Dane otrzymasz w ciągu miesiąca (od dnia złożenia wniosku) w sposób określony przez ciebie we wniosku (odbiór osobisty w urzędzie, do którego wyślesz wniosek lub pocztą tradycyjną, lub elektronicznie na skrzynkę Mój Gov/ePUAP). 

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510, z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482);
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2523, z późn. zm.).

  • osoba, która ma interes prawny, aby otrzymać takie informacje. Może to być na przykład wierzyciel, który poszukuje prawidłowych danych dłużnika do pozwu albo chce umieścić dłużnika w Krajowym Rejestrze Długów. Może wystąpić o dane z rejestru PESEL, aby porównać je z posiadanymi danymi i wykluczyć ewentualną rozbieżność;
  • osoba, która ma interes faktyczny. W tym przypadku, aby otrzymać takie informacje, osoba, której dane dotyczą, musi wyrazić na to zgodę. Na przykład organizator zjazdu absolwentów, gdy potrzebuje aktualnych danych adresowych potencjalnych uczestników, może wystąpić o zgodę na ich przekazanie, aby doręczyć zaproszenie na zjazd.

  Możesz wypełnić wniosek o udostępnienie danych, które dotyczą jednej osoby albo imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

  Dane, które dostaniesz, możesz wykorzystać tylko w celu wpisanym we wniosku. Nie możesz ich wykorzystać w innym celu.

  Wniosek możesz wypełnić osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik.

  • oryginał dowodu wpłaty za udostępnienie danych – szczegóły sprawdź w sekcji Ile zapłacisz;
  • wniosek (pdf, 1.15 MB) – możesz go pobrać i wypełnić w domu lub otrzymasz go i wypełnisz w urzędzie gminy;
  • dokument, który potwierdza twój interes prawny albo ewentualnie faktyczny (mogą to być dokumenty oryginalne lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem);
  • dokument pełnomocnictwa i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej (mogą to być dokumenty oryginalne lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) – jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika .
 • Na przykład:

  • nazwisko i imię (imiona);
  • nazwisko rodowe;
  • imiona i nazwiska rodowe rodziców;
  • numery PESEL rodziców, jeżeli zostały im nadane;
  • data urodzenia;
  • miejsce urodzenia;
  • kraj urodzenia;
  • stan cywilny;
  • oznaczenie aktu urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony;
  • płeć;
  • numer PESEL;
  • imię i nazwisko rodowe oraz numer PESEL małżonka, jeżeli został mu nadany;
  • adres i data zameldowania na pobyt stały;
  • data wymeldowania z miejsca pobytu stałego;
  • adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego terminu pobytu;
  • data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.
 • W urzędzie gminy, na którego rachunek wpłynęła twoja wpłata za udostępnienie danych – szczegóły sprawdź w sekcji Ile zapłacisz.

 • Opłata wynosi 31 zł.
  Możesz zapłacić:

  • w kasie urzędu, w którym chcesz złożyć wniosek,
  • przelewem na konto urzędu, w którym chcesz złożyć wniosek. Zachowaj potwierdzenie przelewu (oryginał dowodu wpłaty) – szczególy sprawdź w sekcji Co musisz przygotować.

  Pamiętaj, że jeśli chcesz odebrać dane osobiście, to możesz je odebrać wyłącznie w urzędzie, w którym złożysz wniosek.

 • Dane otrzymasz w ciągu miesiąca (od dnia złożenia wniosku) w sposób określony przez ciebie we wniosku (odbiór osobisty w urzędzie, w którym złożysz wniosek lub pocztą tradycyjną, lub elektronicznie na skrzynkę Mój Gov/ePUAP). 

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510, z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482);
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2523, z późn. zm.).

  • osoba, która ma interes prawny, aby otrzymać takie informacje. Może to być na przykład wierzyciel, który poszukuje prawidłowych danych dłużnika do pozwu albo chce umieścić dłużnika w Krajowym Rejestrze Długów. Może wystąpić o dane z rejestru PESEL, aby porównać je z posiadanymi danymi i wykluczyć ewentualną rozbieżność,
  • osoba, która ma interes faktyczny. W tym przypadku, aby otrzymać takie informacje, osoba, której dane dotyczą, musi wyrazić na to zgodę. Na przykład organizator zjazdu absolwentów gdy potrzebuje aktualnych danych adresowych potencjalnych uczestników, może wystąpić o zgodę na ich przekazanie, aby doręczyć zaproszenie na zjazd.

  Możesz wypełnić wniosek o udostępnienie danych, które dotyczą jednej osoby albo imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

  Dane, które dostaniesz, możesz wykorzystać tylko w celu wpisanym we wniosku. Nie możesz ich wykorzystać w innym celu.

  Wniosek możesz wypełnić osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik.

  • oryginał dowodu wpłaty za udostępnienie danych – szczegóły sprawdź w sekcji Ile zapłacisz;
  • wniosek (pdf, 1.15 MB) – wypełnij, wydrukuj  i podpisz;
  • dokument, który potwierdza twój interes prawny albo ewentualnie faktyczny (mogą to być dokumenty oryginalne lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem);
  • dokument pełnomocnictwa i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej (mogą to być dokumenty oryginalne lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) – jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika .
 • Na przykład:

  • nazwisko i imię (imiona);
  • nazwisko rodowe;
  • imiona i nazwiska rodowe rodziców;
  • numery PESEL rodziców, jeżeli zostały im nadane;
  • data urodzenia;
  • miejsce urodzenia;
  • kraj urodzenia;
  • stan cywilny;
  • oznaczenie aktu urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony;
  • płeć;
  • numer PESEL;
  • imię i nazwisko rodowe oraz numer PESEL małżonka, jeżeli został mu nadany;
  • adres i data zameldowania na pobyt stały;
  • data wymeldowania z miejsca pobytu stałego;
  • adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego terminu pobytu;
  • data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego;
 • Do urzędu gminy, na którego rachunek wpłynęła twoja wpłata za udostępnienie danych – szczegóły sprawdź w sekcji Ile zapłacisz.

 • Opłata wynosi 31 zł.
  Zapłać przelewem na konto urzędu, do którego chcesz wysłać wniosek. Zachowaj potwierdzenie przelewu (oryginał dowodu wpłaty) – szczególy sprawdź w sekcji Co musisz przygotować.

  Pamiętaj, że jeśli chcesz odebrać dane osobiście, to możesz je odebrać wyłącznie w urzędzie, do którego wyślesz wniosek.

 • Dane otrzymasz w ciągu miesiąca (od dnia złożenia wniosku) w sposób określony przez ciebie we wniosku (odbiór osobisty w urzędzie, do którego wyślesz wniosek lub pocztą tradycyjną, lub elektronicznie na skrzynkę Mój Gov/ePUAP). 

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482)
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2523, z późn. zm.).

Ostatnia aktualizacja: 10.11.2023 13:01

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

{"register":{"columns":[]}}