W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Uzyskaj dofinansowanie do utworzenia i działania warsztatu terapii zajęciowej

Działasz w regionie gdzie nie ma miejsc dla osób niepełnosprawnych ze wskazaniem do rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej (WTZ)? Chcesz uzyskać dofinansowanie do utworzenia i działania WTZ? Sprawdź, jak to zrobić.

Złóż wniosek

Informacje:

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dofinansowuje koszty tworzenia i działalności placówek, które pomagają osobom niepełnosprawnym w zdobyciu samodzielności, nauce i podjęciu pracy. Celem wsparcia jest współfinansowanie kosztów utworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (WTZ). Warsztaty mają stwarzać osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

  W Polsce działa około 700 warsztatów terapii zajęciowej dla 26 tysięcy osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

  Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej polega na codziennym pobycie uczestników w grupie, pod kierunkiem instruktorów i innych specjalistów, w połączeniu z zajęciami z zastosowaniem technik terapii zajęciowej. Zajęcia te najczęściej odbywają się w ramach tzw. pracowni, np. ceramicznej, komputerowej, plastycznej, fotograficznej itp. i mają na celu rozwijanie:

  • umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
  • psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.
  • fundacje,
  • stowarzyszenia lub
  • inne podmioty, jak np. jednostki samorządu terytorialnego czy zakłady pracy chronionej, posiadające osobowość prawną lub zdolność do czynności prawnych.

  Aby wnioskodawca mógł utworzyć warsztat terapii zajęciowej, musi udokumentować potrzebę powołania warsztatu przez zgłoszenie co najmniej 20 kandydatów na uczestników, z określeniem stopni i rodzajów ich niepełnosprawności. Kandydatami mogą być osoby, które otrzymały w orzeczeniu wskazanie do objęcia rehabilitacją w warsztacie, lecz w ich powiecie nie ma możliwości jej realizacji (brak warsztatów lub brak miejsc w warsztatach).

  • projekt utworzenia warsztatu

  Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie: 

  • skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
  • kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

  Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

 • Plan finansowy na następny rok składany jest  przez organizatora wtz w terminie do 15 października roku poprzedzającego.

 • Koszty utworzenia i działalności są współfinansowane ze środków PFRON oraz ze środków samorządu terytorialnego i z innych źródeł:

  • maksymalne dofinansowanie ze środków FPFRON na tworzenie warsztatów terapii zajęciowej wynosi 70%,
  • maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON na koszty działalności, w tym wynikające ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu, pokrywane są do 90% ich wartości,
  • koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.
    

Ostatnia aktualizacja: 19.05.2020 18:25

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kontakt: zadzwoń: 0 800 889 777, napisz: sow_portal@pfron.org.pl