W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj dofinansowanie do utworzenia lub remontu warsztatu terapii zajęciowej w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"

Chcesz uzyskać dofinansowanie do utworzenia nowego lub remontu albo modernizacji istniejącego warsztatu terapii zajęciowej (WTZ)? Sprawdź, jak to zrobić.

Złóż wniosek

Informacje:

 • Tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej jest realizowane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
  Program ten jest skierowany do samorządów, jak i organizacji pozarządowych. Jego celem jest wsparcie finansowe działań podmiotów na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub umożliwienie podjęcia tych działań.
  W ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dofinansowuje w 2022 r. m.in. (lista zawiera obszary realizowane w systemie SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON):

  • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  • obszar D – likwidacja barier transportowych;
  • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

  Celem programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. Zwiększenie dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych na terenach powiatów pozbawionych tych placówek jest jednym ze sposobów jego realizacji.
  Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogą być objęte koszty utworzenia nowego lub remont albo modernizacja istniejącego warsztatu terapii zajęciowej (prace adaptacyjne, remontowe, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia).
  Ze względu na zróżnicowanie obszarów wsparcia, grup adresatów i wysokości dofinansowań, konieczne jest szczegółowe zapoznanie się z dokumentami „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

   

 • Jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe.

 • Podmiot, który ma:

  • wymagalne zobowiązania wobec PFRON,
  • zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
  • wymagalne zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędu skarbowego.
  • Dokumenty wymienione w § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej - w przypadku projektów, których przedmiotem jest  remont lub modernizacja warsztatu terapii zajęciowej, w zakresie prowadzonego remontu lub modernizacji WTZ.

  Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie: 

  1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,
  2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

  Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

 • Przystąpienie do programu rozpoczyna wniosek samorządu powiatowego do PFRON w terminie: 1.12.2021-1.03.2022.
  Pozostali adresaci aplikują do samorządów powiatowych w ustalonych przez powiaty terminach.

 • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

  • 15.000,00 zł. na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu – do 70% kosztów realizacji projektu lub
  • 160.000,00 zł. na remont lub modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej - do 80% kosztów realizacji projektu.
    

Ostatnia aktualizacja: 09.02.2022 23:17

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kontakt: zadzwoń: 0 800 889 777, napisz: sow_portal@pfron.org.pl

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

{"register":{"columns":[]}}