W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skorzystaj z programu „Wyprawka szkolna”

Chcesz dostać dofinansowanie na zakup podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego, specjalnego albo zawodowego? Skorzystaj z programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Wyprawka szkolna”.

Informacje, jak załatwić usługę

 • Są dwie grupy uczniów, którzy mogą dostać wyprawkę szkolną.

  Pierwsza grupa to każdy uczeń, który:

  • ma orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, bo jest osobą:
   • słabowidzącą
   • słabosłyszącą,
   • niesłyszącą,
   • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
   • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
   • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
   • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • w roku szkolnym 2016/2017 będzie chodzić do:
   • VI klasy szkoły podstawowej albo do klasy szkoły artystycznej, która odpowiada VI klasie szkoły podstawowej,
   • III klasy gimnazjum albo klasy szkoły artystycznej, która odpowiada III klasie gimnazjum,
   • szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego albo technikum) – nie jest ważne, do której klasy,
   • szkoły specjalnej, która przygotowuje do pracy – nie jest ważne, do której klasy.

  Druga grupa to każdy uczeń, który:

  • jest osobą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • w roku szkolnym 2016/2017 będzie chodzić do I, II albo III klasy szkoły podstawowej,
  • nie korzysta z bezpłatnego podręcznika.
  • rodzice ucznia albo jego opiekun prawny,
  • rodzic zastępczy,
  • osoba, która prowadzi rodzinny dom dziecka,
  • nauczyciel ucznia,
  • pracownik socjalny,
  • inna osoba, która będzie miała zgodę rodzica, opiekuna dziecka albo jeśli uczeń jest pełnoletni – samego ucznia.
  • wniosek o dofinansowanie podręczników szkolnych w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Sprawdź, czy szkoła albo urząd ma swój wzór wniosku. Jeśli ma – weź go ze szkoły albo urzędu. Jeśli nie – napisz go samodzielnie,
  • kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – jeśli uczeń jest osobą z niepełnosprawnością i ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  1. Sprawdź, do kiedy możesz złożyć wniosek o dofinansowanie. Szczegóły znajdziesz:
   • w szkole,
   • w urzędzie gminy, na terenie której jest szkoła,
   • w kuratorium oświaty w województwie, na terenie którego jest szkoła.
  2. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  3. Złóż dokumenty w szkole, do której chodzi uczeń.
  4. Czekaj na decyzję szkoły. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
  5. Kup wszystkie potrzebne podręczniki szkolne i zachowaj dowód zakupu (na przykład paragon).
  6. Zanieś dowód zakupu do szkoły.
  7. Czekaj na zwrot pieniędzy.
 • Sprawdź w szkole albo urzędzie miasta lub gminy. Często szkoły i urzędy umieszczają taką informację na swoich stronach internetowych.

 • W szkole, do której chodzi albo będzie chodzić uczeń.

 • Sprawdź w szkole albo urzędzie miasta lub gminy. Często szkoły i urzędy umieszczają taką informację na swoich stronach internetowych.

Ostatnia aktualizacja: 10.09.2019 18:56

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Edukacji Narodowej