W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skorzystaj z programu „Wyprawka szkolna”

Chcesz dostać dofinansowanie na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych. Skorzystaj z rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. –„Wyprawka szkolna”

Informacje:

  • Każdy uczeń, który ma orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, bo jest osobą:

  •    słabowidzącą,
  •    słabosłyszącą,
  •    niesłyszącą,
  •    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  •    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  •    z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  •    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  •    z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

  • Każdy uczeń, który w roku szkolnym 2019/2020 chodzi do:

  •    branżowej szkoły I stopnia,
  •    klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
  •    klas I–III dotychczasowego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnich liceach ogólnokształcących,
  •    klasy I pięcioletniego technikum,
  •    klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnich technikach,
  •    szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
  •    klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
  •    klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
  •    klasy I liceum sztuk plastycznych,
  •    klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
  •    klas I–IV liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk  plastycznych,
  •    klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

 • •    rodzice ucznia albo opiekun prawny ucznia,
  •    rodzic zastępczy ucznia,
  •    osoba, która prowadzi rodzinny dom dziecka,
  •    nauczyciel ucznia,
  •    pracownik socjalny,
  •    pełnoletni uczeń,
  •    inna osoba, która będzie miała zgodę rodzica, opiekuna dziecka albo jeśli uczeń jest pełnoletni samego ucznia.

 • •    wniosek o dofinansowanie podręczników szkolnych w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Sprawdź, czy szkoła albo urząd ma swój wzór wniosku. Jeśli ma – weź go ze szkoły albo urzędu. Jeśli nie – napisz go samodzielnie,
  •    kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

  1. Sprawdź, do kiedy możesz złożyć wniosek o dofinansowanie. Szczegóły znajdziesz:
  • w szkole,
  • w urzędzie gminy, na terenie której jest szkoła,
  • w kuratorium oświaty w województwie, na terenie którego jest szkoła.
  1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2.  Złóż dokumenty w szkole, do której chodzi uczeń.
  3. Czekaj na decyzję szkoły. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
  4. Kup wszystkie potrzebne podręczniki szkolne oraz materiały edukacyjne i zachowaj dowód zakupu (na przykład fakturę, paragon).
  5. Zanieś dowód zakupu do szkoły.
  6. Czekaj na zwrot pieniędzy
 • Sprawdź w szkole albo urzędzie miasta lub gminy. Często szkoły i urzędy umieszczają taką informację na swoich stronach internetowych.

 • W szkole, do której chodzi uczeń.

 • Sprawdź w szkole albo urzędzie miasta lub gminy. Często szkoły i urzędy umieszczają taką informację na swoich stronach internetowych.

  • Uchwała Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1054)

Ostatnia aktualizacja: 24.01.2020 14:27

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Edukacji Narodowej

{"register":{"columns":[]}}