W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Uzyskaj Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Planujesz wakacje, pracę lub naukę za granicą? Obawiasz się, czy w razie choroby lekarze uznają twoje ubezpieczenie zdrowotne? Sprawdź, jak uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Informacje:

 • Dzięki EKUZ możesz korzystać ze świadczeń zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Nie każda usługa medyczna w tych krajach będzie dla ciebie bezpłatna. Zanim pójdziesz do lekarza za granicą – upewnij się, czy zapłacisz za usługę, której potrzebujesz. Sprawdź, na jakich zasadach możesz korzystać z usług medycznych oraz ile kosztuje leczenie w krajach UE i EFTA.

  • każdy, kto ma ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ),
  • osoby, które są nieubezpieczone, ale mają prawo do korzystania z opieki medycznej w Polsce (na podstawie przepisów krajowych).
 • Wniosek o wydanie EKUZ – wybierz typ swojego wyjazdu:

  1. Wyjazd czasowy – na przykład turystyczny, naukowy

  Masz 3 możliwości pobrania wniosku:

  Jeśli nie wiesz, jak wypełnić wniosek – zobacz przykładowo wypełniony wniosek o wydanie EKUZ – otwórz plik w nowym oknie.
  Jeśli chcesz dostać kartę z napisem EKUZ w alfabecie Braille'a – napisz nad tytułem wniosku: „karta dla osoby niewidomej”.

  2. Wyjazd związany z pracą na przykład szukanie pracy, delegowanie do pracy, wyjazd dyplomatyczny

  Masz 3 możliwości pobrania wniosku:

  Jeśli nie wiesz, jak wypełnić wniosek – zobacz przykładowo wypełniony wniosek o wydanie EKUZ – pdf 323 kB.
  Jeśli chcesz dostać kartę z napisem EKUZ w alfabecie Braille'a – napisz nad tytułem wniosku: „karta dla osoby niewidomej”.

  • ksero legitymacji szkolnej lub studenckiej – jeśli jesteś uczniem albo studentem. Jeśli masz nieważną legitymację – dołącz zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, które potwierdzi, że się uczysz. Takie zaświadczenie jest ważne maksymalnie 90 dni od wystawienia,
  • dokument A1 z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – jeśli twój wyjazd jest związany z pracą. Potwierdza on, które państwo ma pokryć koszty leczenia,
  • dokument U2 z urzędu pracy – jeśli jesteś osobą bezrobotną i wyjeżdżasz za granicę, żeby szukać pracy.

  Gdy będziesz składać wniosek w oddziale NFZ, urzędnik sprawdzi, czy możesz korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Jeśli potwierdzi, że możesz dostać EKUZ – nie potrzebujesz dodatkowych dokumentów. Możesz jednak je przygotować, żeby mieć pewność, że dostaniesz kartę od razu.

  Dodatkowe dokumenty, które potwierdzą twoje ubezpieczenie zdrowotne

  Jeśli:

  • jesteś pracownikiem – aktualne zaświadczenie płatnika składek (czyli na przykład pracodawcy), ZUS RMUA (Raport Miesięczny dla Ubezpieczonego) z ostatniego okresu pracy,
  • prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą – na przykład aktualne zaświadczenie z ZUS, które potwierdzi, że opłacasz składki,
  • prowadzisz rolniczą działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie z KRUS (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), które potwierdzi, że masz ubezpieczenie zdrowotne w NFZ,
  • jesteś emerytem – legitymacja emerytalna, odcinek emerytury,
  • jesteś rencistą – legitymacja rencisty, legitymacja rencisty SOC (renta socjalna), decyzja o przyznaniu renty okresowej,
  • jesteś osobą, która zawarła dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – dowód wpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS,
  • jesteś osobą zarejestrowaną w urzędzie pracy jako bezrobotna – aktualne zaświadczenie z urzędu pracy,
  • jesteś studentem, którego uczelnia zgłosiła do ubezpieczenia – ZUS RMUA, aktualne zaświadczenie z uczelni,
  • ktoś z rodziny zgłosił cię do ubezpieczenia:
   • legitymacja studencka lub uczniowska – do 26. roku życia,
   • dokument, który potwierdza zgłoszenie cię do ubezpieczenia – druk ZUS ZCNA (Zgłoszenie Danych o Członkach Rodziny dla Celów Ubezpieczenia Zdrowotnego),
   • dokument, który potwierdza ubezpieczenie osoby, która zgłosiła cię do ubezpieczenia.
  1. Wypełnij wniosek o wydanie EKUZ. Pamiętaj, żeby podpisać wniosek. Jeśli składa go za ciebie osoba, którą upoważnisz – wtedy potrzebny jest jej podpis. Wzory wniosków znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Dołącz do wniosku potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  3. Złóż wniosek w oddziale NFZ w swoim miejscu zamieszkania. Sprawdź adres oddziału NFZ.
  4. Odbierz kartę. Masz 3 możliwości:
  • odbierasz kartę osobiście w oddziale NFZ, w którym składasz wniosek lub który wskażesz we wniosku,
  • kartę odbiera za ciebie osoba, którą upoważnisz – pobierz wzór upoważnienia – pdf 175 kB, wypełnij go, wydrukuj, podpisz i daj osobie, która odbierze kartę,
  • kartę dostajesz pocztą – we wniosku wpisz adres, na który chcesz dostać kartę.

  Jeśli złożysz wniosek w innym oddziale NFZ – dostaniesz EKUZ, tylko jeśli nie będzie trzeba wyjaśnić twojej sprawy.

 • Karta EKUZ jest bezpłatna.

  Pamiętaj, że nie wszystkie usługi medyczne za granicą są bezpłatne. Sprawdź, na jakich zasadach możesz korzystać z usług medycznych oraz ile kosztuje leczenie w krajach UE i EFTA.

 • 3–5 dni roboczych od złożenia wniosku.
  Kartę otrzymasz od razu – jeśli weźmiesz ze sobą komplet dokumentów, które potwierdzą, że masz polskie ubezpieczenie zdrowotne (szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować).
  Jeśli chcesz dostać kartę pocztą, czas ten będzie dłuższy – dolicz czas przesyłki.

  • do 5 lat – jeśli:
   • jesteś emerytem,
   • pobierasz nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
   • nie masz jeszcze 18 lat i jesteś:
    • osobą zgłoszoną do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny,
    • osobą nieubezpieczoną i masz polskie obywatelstwo,
    • dzieckiem lub uczniem i masz własny tytuł do ubezpieczenia
     (karta będzie ważna maksymalnie do dnia twoich 18 urodzin).
  • do 36 miesięcy – jeśli masz ubezpieczenie, bo:
   • jesteś osobą zatrudnioną – na przykład na podstawie umowy o pracę,
   • prowadzisz działalność gospodarczą lub rolniczą,
   • pobierasz zasiłek lub świadczenie przedemerytalne,
  • do 18 miesięcy – jeśli masz ubezpieczenie, bo:
   • masz rentę,
   • studiujesz,
   • masz ukończone 18 lat i jesteś:
    • osobą zgłoszoną do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny,
    • dzieckiem lub uczniem z własnym tytułem do ubezpieczenia, 
  • do 6 miesięcy – jeśli nie masz ubezpieczenia i:
   • nie masz jeszcze 18 lat, mieszkasz w Polsce, masz status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy – karta będzie ważna maksymalnie do dnia twoich 18 urodzin,
   • jesteś kobietą w ciąży, mieszkasz w Polsce i masz:
    • polskie obywatelstwo,
    • status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,
  • do 2 miesięcy – jeśli:
   • jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy,
   • nie jesteś żadną z powyższych osób i masz ubezpieczenie,
  • do 90 dni – jeśli korzystasz z pomocy społecznej,
  • do 42 dni – jeśli jesteś kobietą w połogu, która mieszka w Polsce, nie ma ubezpieczenia i ma:
   • polskie obywatelstwo,
   • status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.

  Okres ważności karty nie może być dłuższy niż okres, w którym możesz korzystać z opieki medycznej w Polsce.

  Zwróć uwagę, że termin ważności karty zależy też od typu twojego wyjazdu:

  • wyjazd czasowy – termin liczy się od dnia wydania karty,
  • wyjazd związany z pracą – termin może liczyć się z datą przyszłą, czyli od dnia wyjazdu.
  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie certyfikatu, który tymczasowo zastąpi EKUZ – pdf 430 kB. Pamiętaj, żeby podpisać wniosek. Jeśli wniosek składa upoważniona przez ciebie osoba, wtedy to onamusi podpisać wniosek i musi mieć twoje upoważnienie.
  2. Poproś w szpitalu o przesłanie wniosku faksem do dowolnego oddziału NFZ. Sprawdź dane kontaktowe oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia.
  3. NFZ prześle gotowy certyfikat faksem w ciągu 3 dni roboczych.
 • Możesz pobrać aplikację EKUZ na swój telefon. Dzięki niej będziesz mieć szybki i łatwy dostęp do informacji o korzyściach z karty. W aplikacji znajdziesz między innymi:

  • numery alarmowe oraz usługi medyczne, z jakich skorzystasz w poszczególnych krajach,
  • instytucje, z którymi możesz się skontaktować, gdy zgubisz kartę,
  • funkcję przypomnienia o kończącym się terminie ważności karty,
  • ogólne informacje na temat EKUZ.

  Aplikacja nie jest elektroniczną kartą. Nie zastępuje ona EKUZ.

  Aplikację możesz pobrać na stronie Komisji Europejskiej.

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004
  • Decyzja nr S1 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
  • Decyzja nr S2 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca specyfikacji technicznych Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
  • Decyzja nr S3 Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego określającej świadczenia objęte zakresem art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004 oraz art. 25 lit. A) pkt 3 rozporządzenia nr 987/2009
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 t.j.)
  • Zarządzenie nr 53/2019/DWM Prezesa Narodowego Funduszu z 22 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA

 • Dzięki EKUZ możesz korzystać ze świadczeń zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Nie każda usługa medyczna w tych krajach będzie dla ciebie bezpłatna. Zanim pójdziesz do lekarza za granicą – upewnij się, czy zapłacisz za usługę, której potrzebujesz. Sprawdź, na jakich zasadach możesz korzystać z usług medycznych oraz ile kosztuje leczenie w krajach UE i EFTA.

  • każdy, kto ma ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ),
  • osoby, które są nieubezpieczone, ale mają prawo do korzystania z opieki medycznej w Polsce (na podstawie przepisów krajowych).
 • Wniosek o wydanie EKUZ  – wybierz typ swojego wyjazdu:

  1. Wyjazd czasowy – na przykład turystyczny, naukowy

  Masz 2 możliwości pobrania wniosku:

  Jeśli nie wiesz, jak wypełnić wniosek – zobacz przykładowo wypełniony wniosek o wydanie EKUZ – pdf 323 kB.
  Jeśli chcesz dostać kartę z napisem EKUZ w alfabecie Braille'a – napisz nad tytułem wniosku: „karta dla osoby niewidomej”.

   

  2. Wyjazd związany z pracą – na przykład szukanie pracy, delegowanie do pracy, wyjazd dyplomatyczny

  • Masz 2 możliwości pobrania wniosku:

   Jeśli nie wiesz, jak wypełnić wniosek – przykładowo wypełniony wniosek o wydanie EKUZ– pdf 323 kB.
   Jeśli chcesz dostać kartę z napisem EKUZ w alfabecie Braille'a – napisz nad tytułem wniosku: „karta dla osoby niewidomej”.

  • skan legitymacji szkolnej lub studenckiej – jeśli jesteś uczniem lub studentem. Jeśli masz nieważną legitymację – dołącz skan zaświadczenia, które potwierdzi, że się uczysz. Takie zaświadczenie jest ważne maksymalnie 90 dni od daty wystawienia,
  • skan dokumentu A1 z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – jeśli twój wyjazd jest związany z pracą. Potwierdza on, które państwo ma pokryć koszty leczenia,
  • skan dokumentu U2 z urzędu pracy – jeśli jesteś osobą bezrobotną i wyjeżdżasz za granicę, żeby szukać pracy.

  Jeśli w twoim wniosku będą jakieś braki albo nie prześlesz skanów wymaganych dokumentów – urzędnik może poprosić cię o uzupełnienie danych albo dokumentów.

  1. Wypełnij wniosek o wydanie EKUZ. Zaznacz w nim, czy chcesz odebrać gotową EKUZ osobiście w oddziale NFZ, czy dostać ją pocztą. Pamiętaj, żeby podpisać wniosek. Jeśli składa go za ciebie osoba, którą upoważnisz – wtedy potrzebny jest jej podpis. Wzory wniosków znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Zeskanuj podpisany wniosek i zapisz jako PDF.
  3. Dołącz potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  4. Wyślij wniosek i dokumenty e-mailem na adres oddziału NFZ w swoim miejscu zamieszkania. Sprawdź adres oddziału NFZ.
  5. Czekaj na gotową kartę albo zgłoś się do oddziału NFZ.

  Jeśli wyślesz wniosek do innego oddziału NFZ – dostaniesz EKUZ, tylko jeśli nie będzie trzeba wyjaśniać twojej sprawy.

 • Karta EKUZ jest bezpłatna.

  Pamiętaj, że nie wszystkie usługi medyczne za granicą są bezpłatne. Sprawdź, na jakich zasadach możesz korzystać z usług medycznych oraz ile kosztuje leczenie w krajach UE i EFTA.

 • 3–5 dni roboczych od wysłania wniosku.
  Jeśli chcesz dostać kartę pocztą, czas ten będzie dłuższy – dolicz czas przesyłki.

  • do 5 lat – jeśli:
   • jesteś emerytem,
   • pobierasz nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
   • nie masz jeszcze 18 lat i jesteś:
    • osobą zgłoszoną do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny,
    • osobą nieubezpieczoną i masz polskie obywatelstwo,
    • dzieckiem lub uczniem i masz własny tytuł do ubezpieczenia
     (karta będzie ważna maksymalnie do dnia twoich 18. urodzin).
  • do 36 miesięcy – jeśli masz ubezpieczenie, bo:
   • jesteś osobą zatrudnioną – na przykład na podstawie umowy o pracę,
   • prowadzisz działalność gospodarczą lub rolniczą,
   • pobierasz zasiłek lub świadczenie przedemerytalne,
  • do 18 miesięcy – jeśli masz ubezpieczenie, bo:
   • masz rentę,
   • studiujesz,
   • masz ukończone 18 lat i jesteś:
    • osobą zgłoszoną do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny,
    • dzieckiem lub uczniem z własnym tytułem do ubezpieczenia, 
  • do 6 miesięcy – jeśli nie masz ubezpieczenia i:
   • nie masz jeszcze 18 lat, mieszkasz w Polsce, masz status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy – karta będzie ważna maksymalnie do dnia twoich 18. urodzin,
   • jesteś kobietą w ciąży, mieszkasz w Polsce i masz:
    • polskie obywatelstwo,
    • status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,
  • do 2 miesięcy – jeśli:
   • jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy,
   • nie jesteś żadną z powyższych osób i masz ubezpieczenie,
  • do 90 dni – jeśli korzystasz z pomocy społecznej,
  • do 42 dni – jeśli jesteś kobietą w połogu, która mieszka w Polsce, nie ma ubezpieczenia i ma:
   • polskie obywatelstwo,
   • status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.
  • Okres ważności karty nie może być dłuższy niż okres, w którym możesz korzystać z opieki medycznej w Polsce.

   Zwróć uwagę, że termin ważności karty zależy też od typu twojego wyjazdu:

  • wyjazd czasowy – termin liczy się od dnia wydania karty,
  • wyjazd związany z pracą – termin może liczyć się z datą przyszłą, czyli od dnia wyjazdu.
  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie certyfikatu, który tymczasowo zastąpi EKUZ – pdf 430 kB. Pamiętaj, żeby podpisać wniosek. Jeśli wniosek składa upoważniona przez ciebie osoba, wtedy to ona musi podpisać wniosek i musi mieć twoje upoważnienie.
  2. Poproś w szpitalu o przesłanie wniosku faksem do dowolnego oddziału NFZ. Sprawdź dane kontaktowe oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia.
  3. NFZ prześle gotowy certyfikat faksem w ciągu 3 dni roboczych.
 • Możesz pobrać aplikację EKUZ na swój telefon. Dzięki niej będziesz mieć szybki i łatwy dostęp do informacji o korzyściach z karty. W aplikacji znajdziesz między innymi:

  • numery alarmowe oraz usługi medyczne, z jakich skorzystasz w poszczególnych krajach,
  • instytucje, z którymi możesz się skontaktować, gdy zgubisz kartę,
  • funkcję przypomnienia o kończącym się terminie ważności karty,
  • ogólne informacje na temat EKUZ.

  Aplikacja nie jest elektroniczną kartą. Nie zastępuje ona EKUZ. Aplikację możesz pobrać na stronie Komisji Europejskiej.

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004
  • Decyzja nr S1 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
  • Decyzja nr S2 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca specyfikacji technicznych Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
  • Decyzja nr S3 Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego określającej świadczenia objęte zakresem art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004 oraz art. 25 lit. A) pkt 3 rozporządzenia nr 987/2009
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 t.j.)
  • Zarządzenie nr 53/2019/DWM Prezesa Narodowego Funduszu z 22 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez ePUAP – potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

 • Dzięki EKUZ możesz korzystać ze świadczeń zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Nie każda usługa medyczna w tych krajach będzie dla ciebie bezpłatna. Zanim pójdziesz do lekarza za granicą – upewnij się, czy zapłacisz za usługę, której potrzebujesz. Sprawdź, na jakich zasadach możesz korzystać z usług medycznych oraz ile kosztuje leczenie w krajach UE i EFTA.

  • każdy, kto ma ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ),
  • osoby, które są nieubezpieczone, ale mają prawo do korzystania z opieki medycznej w Polsce (na podstawie przepisów krajowych).
  • skan legitymacji szkolnej lub studenckiej – jeśli jesteś uczniem lub studentem. Jeśli masz nieważną legitymację – dołącz skan zaświadczenia, które potwierdzi, że się uczysz. Takie zaświadczenie jest ważne maksymalnie 90 dni od wystawienia,
  • skan dokumentu A1 z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – jeśli twój wyjazd jest związany z pracą. Potwierdza on, które państwo ma pokryć koszty leczenia,
  • skan dokumentu U2 z urzędu pracy – jeśli jesteś osobą bezrobotną i wyjeżdżasz za granicę, żeby szukać pracy.

  Jeśli w twoim wniosku będą jakieś braki albo nie prześlesz skanów wymaganych dokumentów – urzędnik może poprosić cię o uzupełnienie danych albo dokumentów.

  1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Wejdź na stronę usługi odpowiedniej dla typu twojego wyjazdu:
  3. Kliknij Załatw sprawę.
  4. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
  5. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
  6. Zaadresuj wniosek. Wybierz oddział wojewódzki NFZ w swoim miejscu zamieszkania.
  7. Wypełnij wniosek. Zaznacz w nim, czy chcesz odebrać gotową EKUZ osobiście w oddziale NFZ, czy dostać ją pocztą.
  8. Jeśli masz dokumenty do dołączenia do wniosku – dodaj je jako załączniki.
  9. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
  10. Wyślij wniosek. Wyświetli się komunikat, że wniosek został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
  11. Czekaj na gotową kartę albo zgłoś się do oddziału NFZ.

  Jeśli wyślesz wniosek do innego oddziału NFZ – dostaniesz EKUZ, tylko jeśli nie będzie trzeba wyjaśnić twojej sprawy.

 • Karta EKUZ jest bezpłatna.

  Pamiętaj, że nie wszystkie usługi medyczne za granicą są bezpłatne. Sprawdź, na jakich zasadach możesz korzystać z usług medycznych oraz ile kosztuje leczenie w krajach UE i EFTA.

 • 3-5 dni roboczych od wysłania wniosku.
  Jeśli chcesz dostać kartę pocztą, czas ten będzie dłuższy – dolicz czas przesyłki.

  • do 5 lat – jeśli:
   • jesteś emerytem,
   • pobierasz nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
   • nie masz jeszcze 18 lat i jesteś:
    • osobą zgłoszoną do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny,
    • osobą nieubezpieczoną i masz polskie obywatelstwo,
    • dzieckiem lub uczniem i masz własny tytuł do ubezpieczenia
     (karta będzie ważna maksymalnie do dnia twoich 18. urodzin).
  • do 36 miesięcy – jeśli masz ubezpieczenie, bo:
   • jesteś osobą zatrudnioną – na przykład na podstawie umowy o pracę,
   • prowadzisz działalność gospodarczą lub rolniczą,
   • pobierasz zasiłek lub świadczenie przedemerytalne,
  • do 18 miesięcy – jeśli masz ubezpieczenie, bo:
   • masz rentę,
   • studiujesz,
   • masz ukończone 18 lat i jesteś:
    • osobą zgłoszoną do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny,
    • dzieckiem lub uczniem z własnym tytułem do ubezpieczenia, 
  • do 6 miesięcy – jeśli nie masz ubezpieczenia i:
   • nie masz jeszcze 18 lat, mieszkasz w Polsce, masz status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy – karta będzie ważna maksymalnie do dnia twoich 18. urodzin,
   • jesteś kobietą w ciąży, mieszkasz w Polsce i masz:
    • polskie obywatelstwo,
    • status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,
  • do 2 miesięcy – jeśli:
   • jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy,
   • nie jesteś żadną z powyższych osób i masz ubezpieczenie,
  • do 90 dni – jeśli korzystasz z pomocy społecznej,
  • do 42 dni – jeśli jesteś kobietą w połogu, która mieszka w Polsce, nie ma ubezpieczenia i ma:
   • polskie obywatelstwo,
   • status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.
  • Okres ważności karty nie może być dłuższy niż okres, w którym możesz korzystać z opieki medycznej w Polsce.

   Zwróć uwagę, że termin ważności karty zależy też od typu twojego wyjazdu:

  • wyjazd czasowy – termin liczy się od dnia wydania karty,
  • wyjazd związany z pracą – termin może liczyć się z datą przyszłą, czyli od dnia wyjazdu.
  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie certyfikatu, który zastąpi EKUZ – pdf 430 kB. Pamiętaj, żeby podpisać wniosek. Jeśli wniosek składa upoważniona przez ciebie osoba, wtedy to ona musi podpisać wniosek i musi mieć twoje upoważnienie.
  2. Poproś w szpitalu o przesłanie wniosku faksem do dowolnego oddziału NFZ. Sprawdź dane kontaktowe oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia.
  3. NFZ prześle gotowy certyfikat faksem w ciągu 3 dni roboczych.
 • Możesz pobrać aplikację EKUZ na swój telefon. Dzięki niej będziesz mieć szybki i łatwy dostęp do informacji o korzyściach z karty. W aplikacji znajdziesz między innymi:

  • numery alarmowe oraz usługi medyczne, z jakich skorzystasz w poszczególnych krajach,
  • instytucje, z którymi możesz się skontaktować, gdy zgubisz kartę,
  • funkcję przypomnienia o kończącym się terminie ważności karty,
  • ogólne informacje na temat EKUZ.

  Aplikacja nie jest elektroniczną kartą. Nie zastępuje ona EKUZ.

  Aplikację możesz pobrać na stronie Komisji Europejskiej.

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004
  • Decyzja nr S1 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
  • Decyzja nr S2 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca specyfikacji technicznych Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
  • Decyzja nr S3 Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego określającej świadczenia objęte zakresem art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004 oraz art. 25 lit. A) pkt 3 rozporządzenia nr 987/2009
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 t.j.)
  • Zarządzenie nr 53/2019/DWM Prezesa Narodowego Funduszu z 22 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA

 • Dzięki EKUZ możesz korzystać ze świadczeń zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Nie każda usługa medyczna w tych krajach będzie dla ciebie bezpłatna. Zanim pójdziesz do lekarza za granicą – upewnij się, czy zapłacisz za usługę, której potrzebujesz. Sprawdź, na jakich zasadach możesz korzystać z usług medycznych oraz ile kosztuje leczenie w krajach UE i EFTA.

  • każdy, kto ma ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ),
  • osoby, które są nieubezpieczone, ale mają prawo do korzystania z opieki medycznej w Polsce (na podstawie przepisów krajowych).
 • Wniosek o wydanie EKUZ – wybierz typ swojego wyjazdu:

  1. Wyjazd czasowy – na przykład turystyczny, naukowy

  Masz 2 możliwości pobrania wniosku:

  Jeśli nie wiesz, jak wypełnić wniosek – zobacz przykładowo wypełniony wniosek o wydanie EKUZ – pdf 323 kB.
  Jeśli chcesz dostać kartę z napisem EKUZ w alfabecie Braille'a – napisz nad tytułem wniosku: „karta dla osoby niewidomej”.

   

  2. Wyjazd związany z pracą – na przykład szukanie pracy, delegowanie do pracy, wyjazd dyplomatyczny

  Masz 2 możliwości pobrania wniosku:

  Jeśli nie wiesz, jak wypełnić wniosek – zobacz przykładowo wypełniony wniosek o wydanie EKUZ – pdf 323 kB.
  Jeśli chcesz dostać kartę z napisem EKUZ w alfabecie Braille'a – napisz nad tytułem wniosku: „karta dla osoby niewidomej”.

  • ksero legitymacji szkolnej lub studenckiej – jeśli jesteś uczniem lub studentem. Jeśli masz nieważną legitymację – dołącz kopię zaświadczenia, które potwierdzi, że się uczysz. Takie zaświadczenie jest ważne maksymalnie 90 dni od wystawienia,
  • dokument A1 z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – jeśli twój wyjazd jest związany z pracą. Potwierdza on, które państwo ma pokryć koszty leczenia,
  • dokument U2 z urzędu pracy – jeśli jesteś osobą bezrobotną i wyjeżdżasz za granicę, żeby szukać pracy.

  Jeśli w twoim wniosku będą jakieś braki albo nie prześlesz kopii wymaganych dokumentów – urzędnik może poprosić cię o uzupełnienie danych albo dokumentów.

  1. Wypełnij wniosek o wydanie EKUZ. Zaznacz w nim, czy chcesz odebrać gotową EKUZ osobiście w oddziale NFZ, czy dostać ją pocztą. Pamiętaj, żeby podpisać wniosek. Jeśli składa go za ciebie osoba, którą upoważnisz – wtedy potrzebny jest jej podpis. Wzory wniosków znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Dołącz do wniosku potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  3. Wyślij wniosek i kopie dokumentów faksem do oddziału NFZ w swoim miejscu zamieszkania. Sprawdź adres oddziału NFZ.
  4. Czekaj na gotową kartę albo zgłoś się do oddziału NFZ.

  Jeśli wyślesz wniosek do innego oddziału NFZ – dostaniesz EKUZ, tylko jeśli nie będzie trzeba wyjaśnić twojej sprawy.

 • Karta EKUZ jest bezpłatna.

  Pamiętaj, że nie wszystkie usługi medyczne za granicą są bezpłatne. Sprawdź, na jakich zasadach możesz korzystać z usług medycznych oraz ile kosztuje leczenie w krajach UE i EFTA.

 • 3–5 dni roboczych od wysłania wniosku.
  Jeśli chcesz dostać kartę pocztą, czas ten będzie dłuższy – dolicz czas przesyłki.

  • do 5 lat – jeśli:
   • jesteś emerytem,
   • pobierasz nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
   • nie masz jeszcze 18 lat i jesteś:
    • osobą zgłoszoną do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny,
    • osobą nieubezpieczoną i masz polskie obywatelstwo,
    • dzieckiem lub uczniem i masz własny tytuł do ubezpieczenia
     (karta będzie ważna maksymalnie do dnia twoich 18. urodzin).
  • do 36 miesięcy – jeśli masz ubezpieczenie, bo:
   • jesteś osobą zatrudnioną – na przykład na podstawie umowy o pracę,
   • prowadzisz działalność gospodarczą lub rolniczą,
   • pobierasz zasiłek lub świadczenie przedemerytalne,
  • do 18 miesięcy – jeśli masz ubezpieczenie, bo:
   • masz rentę,
   • studiujesz,
   • masz ukończone 18 lat i jesteś:
    • osobą zgłoszoną do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny,
    • dzieckiem lub uczniem z własnym tytułem do ubezpieczenia, 
  • do 6 miesięcy – jeśli nie masz ubezpieczenia i:
   • nie masz jeszcze 18 lat, mieszkasz w Polsce, masz status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy – karta będzie ważna maksymalnie do dnia twoich 18. urodzin,
   • jesteś kobietą w ciąży, mieszkasz w Polsce i masz:
    • polskie obywatelstwo,
    • status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,
  • do 2 miesięcy – jeśli:
   • jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy,
   • nie jesteś żadną z powyższych osób i masz ubezpieczenie,
  • do 90 dni – jeśli korzystasz z pomocy społecznej,
  • do 42 dni – jeśli jesteś kobietą w połogu, która mieszka w Polsce, nie ma ubezpieczenia i ma:
   • polskie obywatelstwo,
   • status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.
  • Okres ważności karty nie może być dłuższy niż okres, w którym możesz korzystać z opieki medycznej w Polsce.

   Zwróć uwagę, że termin ważności karty zależy też od typu twojego wyjazdu:

  • wyjazd czasowy – termin liczy się od dnia wydania karty,
  • wyjazd związany z pracą – termin może liczyć się z datą przyszłą, czyli od dnia wyjazdu.
  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie certyfikatu, który tymczasowo zastąpi EKUZ – pdf 430 kB. Pamiętaj, żeby podpisać wniosek. Jeśli wniosek składa upoważniona przez ciebie osoba, wtedy to onamusi podpisać wniosek i musi mieć twoje upoważnienie.
  2. Poproś w szpitalu o przesłanie wniosku faksem do dowolnego oddziału NFZ. Sprawdź dane kontaktowe oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia.
  3. NFZ prześle gotowy certyfikat faksem do 3 dni roboczych.
 • Możesz pobrać aplikację EKUZ na swój telefon. Dzięki niej będziesz mieć szybki i łatwy dostęp do informacji o korzyściach z karty. W aplikacji znajdziesz między innymi:

  • numery alarmowe oraz usługi medyczne, z jakich skorzystasz w poszczególnych krajach,
  • instytucje, z którymi możesz się skontaktować, gdy zgubisz kartę,
  • funkcję przypomnienia o kończącym się terminie ważności karty,
  • ogólne informacje na temat EKUZ.

  Aplikacja nie jest elektroniczną kartą. Nie zastępuje ona EKUZ. Aplikację możesz pobrać na stronie Komisji Europejskiej.

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004
  • Decyzja nr S1 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
  • Decyzja nr S2 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca specyfikacji technicznych Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
  • Decyzja nr S3 Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego określającej świadczenia objęte zakresem art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004 oraz art. 25 lit. A) pkt 3 rozporządzenia nr 987/2009
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 t.j.)
  • Zarządzenie nr 53/2019/DWM Prezesa Narodowego Funduszu z 22 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA

Ostatnia aktualizacja: 01.03.2021 12:00

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Zdrowia