W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Planujesz wakacje, pracę lub naukę za granicą? Obawiasz się, czy w razie choroby lekarze uznają twoje ubezpieczenie zdrowotne? Uzyskaj Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Odpowiedz na kilka prostych pytań.

Otrzymasz odpowiednie informacje.

W jaki sposób chcesz złożyć wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)?

Dzięki Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) uzyskasz niezbędną opiekę medyczną w krajach Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) oraz w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Informacje:

 • Dzięki EKUZ możesz korzystać ze świadczeń zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Listę państw, które należą do UE lub EFTA, znajdziesz w sekcjach:  Jakie kraje należą do UEJakie kraje należą do EFTA. Nie każda usługa medyczna w tych krajach będzie dla ciebie bezpłatna. Zanim pójdziesz do lekarza za granicą – upewnij się, czy zapłacisz za usługę, której potrzebujesz. Sprawdź, na jakich zasadach możesz korzystać z usług medycznych oraz ile kosztuje leczenie w krajach UE i EFTA.

  • każdy, kto ma ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ),
  • osoby, które są nieubezpieczone, ale mają prawo do korzystania z opieki medycznej w Polsce (na podstawie przepisów krajowych).
 • Wniosek o wydanie EKUZ – wybierz typ swojego wyjazdu:

  1. Wyjazd czasowy – na przykład turystyczny, naukowy

  Masz 2 możliwości pobrania wniosku: 

  Jeśli nie wiesz, jak wypełnić wniosek – zobacz przykładowo wypełniony wniosek o wydanie EKUZ – pdf 396 kB.
  Jeśli chcesz dostać kartę z napisem EKUZ w alfabecie Braille'a – napisz nad tytułem wniosku: „karta dla osoby niewidomej”.

  2. Wyjazd związany z pracą na przykład szukanie pracy, delegowanie do pracy, wyjazd dyplomatyczny

  Masz 2 możliwości pobrania wniosku:

  Jeśli nie wiesz, jak wypełnić wniosek – zobacz przykładowo wypełniony wniosek o wydanie EKUZ – pdf 428 kB.
  Jeśli chcesz dostać kartę z napisem EKUZ w alfabecie Braille'a – napisz nad tytułem wniosku: „karta dla osoby niewidomej”.

  • ksero legitymacji szkolnej lub studenckiej – jeśli masz 18 lat, jesteś uczniem albo studentem. Jeśli masz nieważną legitymację – dołącz zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, które potwierdzi, że się uczysz. Takie zaświadczenie jest ważne maksymalnie 90 dni od wystawienia,
  • dokument A1 z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – jeśli twój wyjazd jest związany z pracą. Potwierdza on, które państwo ma pokryć koszty leczenia,
  • dokument U2 z urzędu pracy – jeśli jesteś osobą bezrobotną i wyjeżdżasz za granicę, żeby szukać pracy,
  • upoważnienie.

  Gdy będziesz składać wniosek w oddziale NFZ, urzędnik sprawdzi, czy możesz korzystać z opieki zdrowotnej na koszt NFZ. Jeśli potwierdzi, że możesz dostać EKUZ – nie potrzebujesz dodatkowych dokumentów. Możesz jednak je przygotować, żeby mieć pewność, że dostaniesz kartę od razu.

  Dodatkowe dokumenty, które potwierdzą twoje ubezpieczenie zdrowotne

  Jeśli:

  • jesteś pracownikiem – aktualne zaświadczenie płatnika składek (czyli na przykład pracodawcy), ZUS RMUA (Raport Miesięczny dla Ubezpieczonego) z ostatniego okresu pracy,
  • prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą – na przykład aktualne zaświadczenie z ZUS, które potwierdzi, że opłacasz składki,
  • prowadzisz rolniczą działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie z KRUS (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), które potwierdzi, że masz ubezpieczenie zdrowotne w NFZ,
  • jesteś emerytem – legitymacja emerytalna, odcinek emerytury,
  • jesteś rencistą – legitymacja rencisty, legitymacja rencisty SOC (renta socjalna), decyzja o przyznaniu renty okresowej,
  • jesteś osobą, która zawarła dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – dowód wpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS,
  • jesteś osobą zarejestrowaną w urzędzie pracy jako bezrobotna – aktualne zaświadczenie z urzędu pracy,
  • jesteś studentem, którego uczelnia zgłosiła do ubezpieczenia – ZUS RMUA, aktualne zaświadczenie z uczelni,
  • ktoś z rodziny zgłosił cię do ubezpieczenia:
   • legitymacja studencka lub uczniowska – do 26 roku życia,
   • dokument, który potwierdza zgłoszenie cię do ubezpieczenia – druk ZUS ZCNA (Zgłoszenie Danych o Członkach Rodziny dla Celów Ubezpieczenia Zdrowotnego),
   • dokument, który potwierdza ubezpieczenie osoby, która zgłosiła cię do ubezpieczenia.
  1. Wypełnij wniosek o wydanie EKUZ. Pamiętaj, żeby podpisać wniosek. Jeśli składa go za ciebie osoba, którą upoważnisz – wtedy potrzebny jest jej podpis. Wzory wniosków znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Dołącz do wniosku potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  3. Złóż wniosek w oddziale NFZ w swoim miejscu zamieszkania. Sprawdź adres oddziału NFZ.
  4. Odbierz kartę. Masz dwie możliwości:
  • odbierasz kartę osobiście w oddziale NFZ, w którym składasz wniosek,
  • kartę odbiera za ciebie osoba, którą upoważnisz – pobierz wzór upoważnienia – pdf 197 kB, wypełnij go, wydrukuj, podpisz i daj osobie, która odbierze kartę.

  Jeśli złożysz wniosek w innym oddziale NFZ – dostaniesz EKUZ, tylko jeśli nie będzie trzeba wyjaśnić twojej sprawy.

 • Karta EKUZ jest bezpłatna.

  Pamiętaj, że nie wszystkie usługi medyczne za granicą są bezpłatne. Sprawdź, na jakich zasadach możesz korzystać z usług medycznych oraz ile kosztuje leczenie w krajach UE i EFTA.

 • Czas na rozpatrzenie wniosku wynosi do 5 dni, a w okresie wakacji i ferii zimowych do 10 dni.

  Jeśli oddział będzie musiał wyjaśnić twoje prawo do ubezpieczenia, kartę dostaniesz dopiero po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

 • 20 lat dla osób, które:

  • pobierają świadczenie emerytalne i osiągnęły wiek emerytalny – 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni,
  • pobierają nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

  Do 18 roku życia dla osób, które:

  • są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny,
  • pobierają świadczenie rentowe.

  5 lat dla osób, które:

  • pobierają świadczenia emerytalne i nie osiągnęły wieku emerytalnego – 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni.

  3 lata dla osób ubezpieczonych, które:

  • są zatrudnione,
  • prowadzą pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
  • pobierają zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.

  18 miesięcy dla osób, które:

  • pobierają świadczenie rentowe,
  • mają więcej niż 18 lat i są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny,
  • są studentami, doktorantami,
  • są pełnoletnimi uczniami, którzy mają własny tytuł do ubezpieczenia. 

  6 miesięcy dla:

  • nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży i porodu, które mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terytorium RP,
  • nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży i porodu, które mają status uchodźcy, ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy oraz mieszkają na terytorium RP,
  • dzieci, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy i mieszkają na terytorium RP,
  • osób zatrudnionych na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
  • wykonujących pracę nakładczą.

  2 miesiące dla:

  • bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
  • niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych.

  W innych przypadkach:

  90 dni dla osób, które:

  • spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i są uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  42 dni dla:

  • kobiet w okresie połogu, które mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Sprawdź przed wyjazdem, czy twoja karta jest ważna.

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie certyfikatu, który tymczasowo zastąpi EKUZ – pdf 522 kB. Pamiętaj, żeby podpisać wniosek. Jeśli wniosek składa upoważniona przez ciebie osoba, wtedy to ona musi podpisać wniosek i musi mieć twoje upoważnienie - pdf 196 kB.
  2. Poproś w szpitalu o przesłanie wniosku mailem lub faksem do twojego oddziału NFZ. Sprawdź dane kontaktowe oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia.
  3. Decyzja dotycząca wydania certyfikatu lub odmowy jego wydania następuje w terminie do 5 dni roboczych od wpływu wniosku do oddziału wojewódzkiego NFZ.
 •  Przód karty EKUZ. Karta ma kolor niebieski. Na górze po lewej napis Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Po prawej na jaśniejszym tle symbol Unii Europejskiej (okrąg z gwiazdek) ze znaczkiem PL pośrodku. Poniżej pola do wypełnienia: nazwisko, imiona, data urodzenia, osobisty numer identyfikacyjny, numer identyfikacyjny instytucji, numer identyfikacyjny karty, data ważności. Duży napis wzór po lewej stronie

  Aktualnie Oddziały wojewódzkie wydają karty EKUZ z dwoma rodzajami rewersów:

  • jeden – zawiera dane kontaktowe siedziby Centrali NFZ,
  • drugi – adres pacjent.gov.pl.

  Karty z obydwoma rodzajami rewersów są aktualne i zachowują ważność do czasu upływu terminu ich ważności  lub utraty uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  Rewers karty ma biały kolor. Na dole po lewej stronie napis: Znalazca proszony jest o zwrot do: If founf, please return to: Narodowy Fundusz Zdrowia, 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Poland. Info: www.nfz.gov.pl/ekuz

   

  Drugi rewers karty EKUZ. Karta jest podzielona w poziomie na część białą na górze i niebieską na dole. Na białej części po lewej stronie biało-czerwona flaga Polski z godłem. Obok napis: pacjent.gov.pl. Chcesz mieć bieżące informacje o zdrowiu? Wejdź na pacjent.gov.pl i zaloguj się na Internetowe Konto Pacjenta. Po prawej stronie na górze logo NFZ. Na niebieskim tle na dole napis: Znalazłeś kartę? Zwróć ją do/if found, please return to: Narodowy Fundusz Zdrowia, Centrum Usług Wspólnych w Chełmie, ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm, Poland, www.nfz.gov.pl, Telefoniczna Informacja Pacjenta (24h, bezpłatna) 800 190 590

   

  • Austria,
  • Belgia,
  • Bułgaria,
  • Chorwacja,
  • Cypr,
  • Czechy,
  • Dania,
  • Estonia,
  • Finlandia,
  • Francja,
  • Grecja,
  • Hiszpania,
  • Holandia,
  • Irlandia,
  • Litwa,
  • Luksemburg,
  • Łotwa,
  • Malta,
  • Niemcy,
  • Polska,
  • Portugalia,
  • Rumunia,
  • Słowacja,
  • Słowenia,
  • Szwecja,
  • Węgry,
  • Włochy.

  Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obowiązują również na terytoriach zamorskich:

  • francuskich: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska,
  • portugalskich: na Azorach i Maderze,
  • hiszpańskich: na Majorce i Wyspach Kanaryjskich.

  Przepisów wspólnotowych nie stosuje się w przypadku:

  • Danii: na obszarze Grenlandii i Wysp Owczych,
  • Wielkiej Brytanii: na Wyspach Normandzkich: Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Sark i na Wyspie Man.

  Pomimo wyjścia ze struktur Unii Europejskiej, w relacjach z Wielką Brytanią stosuje się przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego w oparciu o umowę o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7) oraz Protokołu do Umowy o Handlu i Współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony (Dz. Urz. UE L 444/14).

  • Islandia,
  • Norwegia,
  • Liechtenstein,
  • Szwajcaria.
 • Możesz pobrać aplikację EKUZ na swój telefon. Dzięki niej będziesz mieć szybki i łatwy dostęp do informacji o korzyściach z karty. W aplikacji znajdziesz między innymi:

  • numery alarmowe oraz usługi medyczne, z jakich skorzystasz w poszczególnych krajach,
  • instytucje, z którymi możesz się skontaktować, gdy zgubisz kartę,
  • funkcję przypomnienia o kończącym się terminie ważności karty,
  • ogólne informacje na temat EKUZ.

  Aplikacja nie jest elektroniczną kartą. Nie zastępuje ona EKUZ.

  Aplikację możesz pobrać na stronie Komisji Europejskiej.

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004.
  • Decyzja nr S1 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
  • Decyzja nr S2 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca specyfikacji technicznych Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
  • Decyzja nr S3 Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego określającej świadczenia objęte zakresem art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004 oraz art. 25 lit. A) pkt 3 rozporządzenia nr 987/2009.
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1493).
  • Zarządzenie nr 81/2020/DWM Prezesa Narodowego Funduszu z 5 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA.
  • Zarządzenie nr 79/2021/DWM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenia w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA.
  • Zarządzenie nr 81/2020/DWM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA.
  • Zarządzenie nr 208/2021/DWM Prezesa Narodowego Funduszu z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA.

Ostatnia aktualizacja: 20.04.2022 11:16

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Zdrowia

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje:

 

 • Dzięki EKUZ możesz korzystać ze świadczeń zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Listę państw, które należą do UE lub EFTA, znajdziesz w sekcjach:  Jakie kraje należą do UEJakie kraje należą do EFTA. Nie każda usługa medyczna w tych krajach będzie dla ciebie bezpłatna. Zanim pójdziesz do lekarza za granicą – upewnij się, czy zapłacisz za usługę, której potrzebujesz. Sprawdź, na jakich zasadach możesz korzystać z usług medycznych oraz ile kosztuje leczenie w krajach UE i EFTA.

  • każdy, kto ma ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ),
  • osoby, które są nieubezpieczone, ale mają prawo do korzystania z opieki medycznej w Polsce (na podstawie przepisów krajowych).
 • Wniosek o wydanie EKUZ  – wybierz typ swojego wyjazdu:

  1. Wyjazd czasowy – na przykład turystyczny, naukowy

  Jeśli nie wiesz, jak wypełnić wniosek – zobacz przykładowo wypełniony wniosek o wydanie EKUZ – pdf 396 kB.
  Jeśli chcesz dostać kartę z napisem EKUZ w alfabecie Braille'a – napisz nad tytułem wniosku: „karta dla osoby niewidomej”.

   

  2. Wyjazd związany z pracą – na przykład szukanie pracy, delegowanie do pracy, wyjazd dyplomatyczny

  Pobierz wniosek o wydanie EKUZ – pdf 295 kB, wydrukuj go, wypełnij i podpisz.

  Jeśli nie wiesz, jak wypełnić wniosek – przykładowo wypełniony wniosek o wydanie EKUZ– pdf 428 kB.
  Jeśli chcesz dostać kartę z napisem EKUZ w alfabecie Braille'a – napisz nad tytułem wniosku: „karta dla osoby niewidomej”.

  Do wniosku musisz dołączyć:

  • skan legitymacji szkolnej lub studenckiej – jeśli masz 18 lat, jesteś uczniem lub studentem. Jeśli masz nieważną legitymację – dołącz skan zaświadczenia, które potwierdzi, że się uczysz. Takie zaświadczenie jest ważne maksymalnie 90 dni od daty wystawienia,
  • skan dokumentu A1 z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – jeśli twój wyjazd jest związany z pracą. Potwierdza on, które państwo ma pokryć koszty leczenia,
  • skan dokumentu U2 z urzędu pracy – jeśli jesteś osobą bezrobotną i wyjeżdżasz za granicę, żeby szukać pracy, 
  • upoważnienie.

  Jeśli w twoim wniosku będą jakieś braki albo nie prześlesz skanów wymaganych dokumentów, odeślemy wniosek z informacją o konieczności złożenia nowego, kompletnego wniosku.

  1. Wypełnij wniosek o wydanie EKUZ. Pamiętaj, żeby podpisać wniosek. Jeśli składa go za ciebie osoba, którą upoważnisz – wtedy potrzebny jest jej podpis. Wzory wniosków znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Zeskanuj podpisany wniosek i zapisz jako PDF.
  3. Dołącz potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  4. Wyślij wniosek i dokumenty e-mailem na adres:
  1. Czekaj na gotową kartę. Otrzymasz ją pocztą.
 • Karta EKUZ jest bezpłatna.

  Pamiętaj, że nie wszystkie usługi medyczne za granicą są bezpłatne. Sprawdź, na jakich zasadach możesz korzystać z usług medycznych oraz ile kosztuje leczenie w krajach UE i EFTA.

 • Czas na rozpatrzenie wniosku wynosi do 5 dni, a w okresie wakacji i ferii zimowych do 10 dni.

  Jeśli oddział będzie musiał wyjaśnić twoje prawo do ubezpieczenia, kartę dostaniesz dopiero po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. 

 • 20 lat dla osób, które:

  • pobierają świadczenie emerytalne i osiągnęły wiek emerytalny – 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni,
  • pobierają nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

  Do 18 roku życia dla osób, które:

  • są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny,
  • pobierają świadczenie rentowe.

  5 lat dla osób, które:

  • pobierają świadczenia emerytalne i nie osiągnęły wieku emerytalnego – 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni.

  3 lata dla osób ubezpieczonych, które:

  • są zatrudnione,
  • prowadzą pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
  • pobierają zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.

  18 miesięcy dla osób, które:

  • pobierają świadczenie rentowe,
  • mają więcej niż 18 lat i są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny,
  • są studentami, doktorantami,
  • są pełnoletnimi uczniami, którzy mają własny tytuł do ubezpieczenia. 

  6 miesięcy dla:

  • nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży i porodu, które mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terytorium RP,
  • nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży i porodu, które mają status uchodźcy, ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy oraz mieszkają na terytorium RP,
  • dzieci, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy i mieszkają na terytorium RP,
  • osób zatrudnionych na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
  • wykonujących pracę nakładczą.

  2 miesiące dla:

  • bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
  • niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych.

  W innych przypadkach:

  90 dni dla osób, które:

  • spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i są uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  42 dni dla:

  • kobiet w okresie połogu, które mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Sprawdź przed wyjazdem, czy twoja karta jest ważna.

  1. Pobierz, wydrukuj i wniosek o wydanie certyfikatu, który tymczasowo zastąpi EKUZ – pdf 522 kB. Pamiętaj, żeby podpisać wniosek. Jeśli wniosek składa upoważniona przez ciebie osoba, wtedy to ona musi podpisać wniosek i musi mieć twoje upoważnienie - pdf 196 kB .
  2. Poproś w szpitalu o przesłanie wniosku mailem lub faksem do twojego oddziału NFZ. Sprawdź dane kontaktowe oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia.
  3. Decyzja dotycząca wydania certyfikatu lub odmowy jego wydania następuje w terminie do 5 dni roboczych od wpływu wniosku do oddziału wojewódzkiego NFZ.
 •  Przód karty EKUZ. Karta ma kolor niebieski. Na górze po lewej napis Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Po prawej na jaśniejszym tle symbol Unii Europejskiej (okrąg z gwiazdek) ze znaczkiem PL pośrodku. Poniżej pola do wypełnienia: nazwisko, imiona, data urodzenia, osobisty numer identyfikacyjny, numer identyfikacyjny instytucji, numer identyfikacyjny karty, data ważności. Duży napis wzór po lewej stronie

  Aktualnie Oddziały wojewódzkie wydają karty EKUZ z dwoma rodzajami rewersów:

  • jeden – zawiera dane kontaktowe siedziby Centrali NFZ,
  • drugi – adres pacjent.gov.pl.

  Karty z obydwoma rodzajami rewersów są aktualne i zachowują ważność do czasu upływu terminu ich ważności  lub utraty uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  Rewers karty ma biały kolor. Na dole po lewej stronie napis: Znalazca proszony jest o zwrot do: If founf, please return to: Narodowy Fundusz Zdrowia, 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Poland. Info: www.nfz.gov.pl/ekuz

  Drugi rewers karty EKUZ. Karta jest podzielona w poziomie na część białą na górze i niebieską na dole. Na białej części po lewej stronie biało-czerwona flaga Polski z godłem. Obok napis: pacjent.gov.pl. Chcesz mieć bieżące informacje o zdrowiu? Wejdź na pacjent.gov.pl i zaloguj się na Internetowe Konto Pacjenta. Po prawej stronie na górze logo NFZ. Na niebieskim tle na dole napis: Znalazłeś kartę? Zwróć ją do/if found, please return to: Narodowy Fundusz Zdrowia, Centrum Usług Wspólnych w Chełmie, ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm, Poland, www.nfz.gov.pl, Telefoniczna Informacja Pacjenta (24h, bezpłatna) 800 190 590

  • Austria,
  • Belgia,
  • Bułgaria,
  • Chorwacja,
  • Cypr,
  • Czechy,
  • Dania,
  • Estonia,
  • Finlandia,
  • Francja,
  • Grecja,
  • Hiszpania,
  • Holandia,
  • Irlandia,
  • Litwa,
  • Luksemburg,
  • Łotwa,
  • Malta,
  • Niemcy,
  • Polska,
  • Portugalia,
  • Rumunia,
  • Słowacja,
  • Słowenia,
  • Szwecja,
  • Węgry,
  • Włochy.

  Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obowiązują również na terytoriach zamorskich:

  • francuskich: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska,
  • portugalskich: na Azorach i Maderze,
  • hiszpańskich: na Majorce i Wyspach Kanaryjskich.

  Przepisów wspólnotowych nie stosuje się w przypadku:

  • Danii: na obszarze Grenlandii i Wysp Owczych,
  • Wielkiej Brytanii: na Wyspach Normandzkich: Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Sark i na Wyspie Man.

  Pomimo wyjścia ze struktur Unii Europejskiej, w relacjach z Wielką Brytanią stosuje się przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego w oparciu o umowę o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7) oraz Protokołu do Umowy o Handlu i Współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony (Dz. Urz. UE L 444/14).

  • Islandia,
  • Norwegia,
  • Liechtenstein,
  • Szwajcaria.
 • Możesz pobrać aplikację EKUZ na swój telefon. Dzięki niej będziesz mieć szybki i łatwy dostęp do informacji o korzyściach z karty. W aplikacji znajdziesz między innymi:

  • numery alarmowe oraz usługi medyczne, z jakich skorzystasz w poszczególnych krajach,
  • instytucje, z którymi możesz się skontaktować, gdy zgubisz kartę,
  • funkcję przypomnienia o kończącym się terminie ważności karty,
  • ogólne informacje na temat EKUZ.

  Aplikacja nie jest elektroniczną kartą. Nie zastępuje ona EKUZ. Aplikację możesz pobrać na stronie Komisji Europejskiej.

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004.
  • Decyzja nr S1 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
  • Decyzja nr S2 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca specyfikacji technicznych Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
  • Decyzja nr S3 Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego określającej świadczenia objęte zakresem art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004 oraz art. 25 lit. A) pkt 3 rozporządzenia nr 987/2009.
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1493).
  • Zarządzenie nr 81/2020/DWM Prezesa Narodowego Funduszu z 5 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA.
  • Zarządzenie nr 79/2021/DWM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenia w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA.
  • Zarządzenie nr 81/2020/DWM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA.
  • Zarządzenie nr 208/2021/DWM Prezesa Narodowego Funduszu z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA.

Ostatnia aktualizacja: 20.04.2022 11:16

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Zdrowia

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje:

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez ePUAP – potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

 • Dzięki EKUZ możesz korzystać ze świadczeń zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Listę państw, które należą do UE lub EFTA, znajdziesz w sekcjach:  Jakie kraje należą do UEJakie kraje należą do EFTA. Nie każda usługa medyczna w tych krajach będzie dla ciebie bezpłatna. Zanim pójdziesz do lekarza za granicą – upewnij się, czy zapłacisz za usługę, której potrzebujesz. Sprawdź, na jakich zasadach możesz korzystać z usług medycznych oraz ile kosztuje leczenie w krajach UE i EFTA.

  • każdy, kto ma ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ),
  • osoby, które są nieubezpieczone, ale mają prawo do korzystania z opieki medycznej w Polsce (na podstawie przepisów krajowych).
 • Do wniosku musisz dołączyć:

  • skan legitymacji szkolnej lub studenckiej – jeśli masz 18 lat, jesteś uczniem lub studentem. Jeśli masz nieważną legitymację – dołącz skan zaświadczenia, które potwierdzi, że się uczysz. Takie zaświadczenie jest ważne maksymalnie 90 dni od wystawienia,
  • skan dokumentu A1 z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – jeśli twój wyjazd jest związany z pracą. Potwierdza on, które państwo ma pokryć koszty leczenia,
  • skan dokumentu U2 z urzędu pracy – jeśli jesteś osobą bezrobotną i wyjeżdżasz za granicę, żeby szukać pracy.

  Jeśli w twoim wniosku będą jakieś braki albo nie prześlesz skanów wymaganych dokumentów, odeślemy wniosek z informacją o konieczności złożenia nowego, kompletnego wniosku.

  1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Wejdź na stronę usługi odpowiedniej dla typu twojego wyjazdu:
  3. Kliknij Załatw sprawę.
  4. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
  5. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
  6. Zaadresuj wniosek. Wybierz oddział wojewódzki NFZ w swoim miejscu zamieszkania.
  7. Wypełnij wniosek. 
  8. Jeśli masz dokumenty do dołączenia do wniosku – dodaj je jako załączniki.
  9. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
  10. Wyślij wniosek. Wyświetli się komunikat, że wniosek został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
  11. Czekaj na gotową kartę.

  Jeśli wyślesz wniosek do innego oddziału NFZ – dostaniesz EKUZ, tylko jeśli nie będzie trzeba wyjaśnić twojej sprawy.

 • Karta EKUZ jest bezpłatna.

  Pamiętaj, że nie wszystkie usługi medyczne za granicą są bezpłatne. Sprawdź, na jakich zasadach możesz korzystać z usług medycznych oraz ile kosztuje leczenie w krajach UE i EFTA.

 • Czas na rozpatrzenie wniosku wynosi do 5 dni, a w okresie wakacji i ferii zimowych do 10 dni.

  Jeśli oddział będzie musiał wyjaśnić twoje prawo do ubezpieczenia, kartę dostaniesz dopiero po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

 • 20 lat dla osób, które:

  • pobierają świadczenie emerytalne i osiągnęły wiek emerytalny – 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni,
  • pobierają nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

  Do 18 roku życia dla osób, które:

  • są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny,
  • pobierają świadczenie rentowe.

  5 lat dla osób, które:

  • pobierają świadczenia emerytalne i nie osiągnęły wieku emerytalnego – 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni.

  3 lata dla osób ubezpieczonych, które:

  • są zatrudnione,
  • prowadzą pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
  • pobierają zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.

  18 miesięcy dla osób, które:

  • pobierają świadczenie rentowe,
  • mają więcej niż 18 lat i są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny,
  • są studentami, doktorantami,
  • są pełnoletnimi uczniami, którzy mają własny tytuł do ubezpieczenia. 

  6 miesięcy dla:

  • nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży i porodu, które mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terytorium RP,
  • nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży i porodu, które mają status uchodźcy, ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy oraz mieszkają na terytorium RP,
  • dzieci, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy i mieszkają na terytorium RP, 
  • osób zatrudnionych na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
  • wykonujących pracę nakładczą.

  2 miesiące dla:

  • bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
  • niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych.

  W innych przypadkach:

  90 dni dla osób, które:

  • spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i są uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  42 dni dla:

  • kobiet w okresie połogu, które mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Sprawdź przed wyjazdem, czy twoja karta jest ważna.

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie certyfikatu, który tymczasowo zastąpi EKUZ – pdf 522 kB. Pamiętaj, żeby podpisać wniosek. Jeśli wniosek składa upoważniona przez ciebie osoba, wtedy to ona musi podpisać wniosek i musi mieć twoje upoważnienie - pdf 196 kB.
  2. Poproś w szpitalu o przesłanie wniosku mailem lub faksem do twojego oddziału NFZ. Sprawdź dane kontaktowe oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia.
  3. Decyzja dotycząca wydania certyfikatu lub odmowy jego wydania następuje w terminie do 5 dni roboczych od wpływu wniosku do oddziału wojewódzkiego NFZ.
 •  Przód karty EKUZ. Karta ma kolor niebieski. Na górze po lewej napis Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Po prawej na jaśniejszym tle symbol Unii Europejskiej (okrąg z gwiazdek) ze znaczkiem PL pośrodku. Poniżej pola do wypełnienia: nazwisko, imiona, data urodzenia, osobisty numer identyfikacyjny, numer identyfikacyjny instytucji, numer identyfikacyjny karty, data ważności. Duży napis wzór po lewej stronie

  Aktualnie Oddziały wojewódzkie wydają karty EKUZ z dwoma rodzajami rewersów:

  • jeden – zawiera dane kontaktowe siedziby Centrali NFZ,
  • drugi – adres pacjent.gov.pl.

  Karty z obydwoma rodzajami rewersów są aktualne i zachowują ważność do czasu upływu terminu ich ważności  lub utraty uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  Rewers karty ma biały kolor. Na dole po lewej stronie napis: Znalazca proszony jest o zwrot do: If founf, please return to: Narodowy Fundusz Zdrowia, 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Poland. Info: www.nfz.gov.pl/ekuz

  Drugi rewers karty EKUZ. Karta jest podzielona w poziomie na część białą na górze i niebieską na dole. Na białej części po lewej stronie biało-czerwona flaga Polski z godłem. Obok napis: pacjent.gov.pl. Chcesz mieć bieżące informacje o zdrowiu? Wejdź na pacjent.gov.pl i zaloguj się na Internetowe Konto Pacjenta. Po prawej stronie na górze logo NFZ. Na niebieskim tle na dole napis: Znalazłeś kartę? Zwróć ją do/if found, please return to: Narodowy Fundusz Zdrowia, Centrum Usług Wspólnych w Chełmie, ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm, Poland, www.nfz.gov.pl, Telefoniczna Informacja Pacjenta (24h, bezpłatna) 800 190 590

  • Austria,
  • Belgia,
  • Bułgaria,
  • Chorwacja,
  • Cypr,
  • Czechy,
  • Dania,
  • Estonia,
  • Finlandia,
  • Francja,
  • Grecja,
  • Hiszpania,
  • Holandia,
  • Irlandia,
  • Litwa,
  • Luksemburg,
  • Łotwa,
  • Malta,
  • Niemcy,
  • Polska,
  • Portugalia,
  • Rumunia,
  • Słowacja,
  • Słowenia,
  • Szwecja,
  • Węgry,
  • Włochy.

  Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obowiązują również na terytoriach zamorskich:

  • francuskich: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska,
  • portugalskich: na Azorach i Maderze,
  • hiszpańskich: na Majorce i Wyspach Kanaryjskich.

  Przepisów wspólnotowych nie stosuje się w przypadku:

  • Danii: na obszarze Grenlandii i Wysp Owczych,
  • Wielkiej Brytanii: na Wyspach Normandzkich: Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Sark i na Wyspie Man.

  Pomimo wyjścia ze struktur Unii Europejskiej, w relacjach z Wielką Brytanią stosuje się przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego w oparciu o umowę o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7) oraz Protokołu do Umowy o Handlu i Współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony (Dz. Urz. UE L 444/14).

  • Islandia,
  • Norwegia,
  • Liechtenstein,
  • Szwajcaria.
 • Możesz pobrać aplikację EKUZ na swój telefon. Dzięki niej będziesz mieć szybki i łatwy dostęp do informacji o korzyściach z karty. W aplikacji znajdziesz między innymi:

  • numery alarmowe oraz usługi medyczne, z jakich skorzystasz w poszczególnych krajach,
  • instytucje, z którymi możesz się skontaktować, gdy zgubisz kartę,
  • funkcję przypomnienia o kończącym się terminie ważności karty,
  • ogólne informacje na temat EKUZ.

  Aplikacja nie jest elektroniczną kartą. Nie zastępuje ona EKUZ.

  Aplikację możesz pobrać na stronie Komisji Europejskiej.

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004.
  • Decyzja nr S1 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
  • Decyzja nr S2 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca specyfikacji technicznych Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
  • Decyzja nr S3 Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego określającej świadczenia objęte zakresem art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004 oraz art. 25 lit. A) pkt 3 rozporządzenia nr 987/2009.
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1493).
  • Zarządzenie nr 81/2020/DWM Prezesa Narodowego Funduszu z 5 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA.
  • Zarządzenie nr 79/2021/DWM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenia w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA.
  • Zarządzenie nr 81/2020/DWM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA.
  • Zarządzenie nr 208/2021/DWM Prezesa Narodowego Funduszu z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA.

Ostatnia aktualizacja: 20.04.2022 11:16

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Zdrowia

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje:

 • Dzięki EKUZ możesz korzystać ze świadczeń zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Listę państw, które należą do UE lub EFTA, znajdziesz w sekcjach:  Jakie kraje należą do UEJakie kraje należą do EFTA. Nie każda usługa medyczna w tych krajach będzie dla ciebie bezpłatna. Zanim pójdziesz do lekarza za granicą – upewnij się, czy zapłacisz za usługę, której potrzebujesz. Sprawdź, na jakich zasadach możesz korzystać z usług medycznych oraz ile kosztuje leczenie w krajach UE i EFTA.

  • każdy, kto ma ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ),
  • osoby, które są nieubezpieczone, ale mają prawo do korzystania z opieki medycznej w Polsce (na podstawie przepisów krajowych).
  • skan legitymacji szkolnej lub studenckiej – jeśli masz 18 lat, jesteś uczniem lub studentem. Jeśli masz nieważną legitymację – dołącz skan zaświadczenia, które potwierdzi, że się uczysz. Takie zaświadczenie jest ważne maksymalnie 90 dni od wystawienia,
  • skan dokumentu A1 z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – jeśli twój wyjazd jest związany z pracą. Potwierdza on, które państwo ma pokryć koszty leczenia,
  • skan dokumentu U2 z urzędu pracy – jeśli jesteś osobą bezrobotną i wyjeżdżasz za granicę, żeby szukać pracy.

  Jeśli w twoim wniosku będą jakieś braki albo nie prześlesz skanów wymaganych dokumentów – odeślemy wniosek z informacją o konieczności złożenia nowego, kompletnego wniosku.

  1. Wejdź na swoje konto na IKP:
  • Wejdź na stronę: https://pacjent.gov.pl.
  • Zaloguj się na swoje konto.
  • Wejdź w zakładkę „Moje konto”.
  • Pod informacją o twoim ubezpieczeniu zdrowotnym znajdziesz informację o karcie EKUZ i przycisk „Złóż wniosek”.
  1. Wypełnij wniosek on-line i wskaż adres, na jaki karta ma zostać przesłana.
 • Karta EKUZ jest bezpłatna.

  Pamiętaj, że nie wszystkie usługi medyczne za granicą są bezpłatne. Sprawdź, na jakich zasadach możesz korzystać z usług medycznych oraz ile kosztuje leczenie w krajach UE i EFTA.

 • Czas na rozpatrzenie wniosku wynosi do 5 dni, a w okresie wakacji i ferii zimowych do 10 dni.

  Jeśli oddział będzie musiał wyjaśnić twoje prawo do ubezpieczenia, kartę dostaniesz dopiero po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

 • 20 lat dla osób, które:

  • pobierają świadczenie emerytalne i osiągnęły wiek emerytalny – 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni,
  • pobierają nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

  Do 18 roku życia dla osób, które:

  • są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny,
  • pobierają świadczenie rentowe.

  5 lat dla osób, które:

  • pobierają świadczenia emerytalne i nie osiągnęły wieku emerytalnego – 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni.

  3 lata dla osób ubezpieczonych, które:

  • są zatrudnione,
  • prowadzą pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
  • pobierają zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.

  18 miesięcy dla osób, które:

  • pobierają świadczenie rentowe,
  • mają więcej niż 18 lat i są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny,
  • są studentami, doktorantami,
  • są pełnoletnimi uczniami, którzy mają własny tytuł do ubezpieczenia. 

  6 miesięcy dla:

  • nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży i porodu, które mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terytorium RP,
  • nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży i porodu, które mają status uchodźcy, ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy oraz mieszkają na terytorium RP,
  • dzieci, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy i mieszkają na terytorium RP, 
  • osób zatrudnionych na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
  • wykonujących pracę nakładczą.

  2 miesiące dla:

  • bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
  • niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych.

  W innych przypadkach:

  90 dni dla osób, które:

  • spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i są uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  42 dni dla:

  • kobiet w okresie połogu, które mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Sprawdź przed wyjazdem, czy twoja karta jest ważna.

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie certyfikatu, który tymczasowo zastąpi EKUZ – pdf 522 kB. Pamiętaj, żeby podpisać wniosek. Jeśli wniosek składa upoważniona przez ciebie osoba, wtedy to ona musi podpisać wniosek i musi mieć twoje upoważnienie - pdf 196 kB.
  2. Poproś w szpitalu o przesłanie wniosku mailem lub faksem do twojego oddziału NFZ. Sprawdź dane kontaktowe oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia.
  3. Decyzja dotycząca wydania certyfikatu lub odmowy jego wydania następuje w terminie do 5 dni roboczych od wpływu wniosku do oddziału wojewódzkiego NFZ.
 •  Przód karty EKUZ. Karta ma kolor niebieski. Na górze po lewej napis Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Po prawej na jaśniejszym tle symbol Unii Europejskiej (okrąg z gwiazdek) ze znaczkiem PL pośrodku. Poniżej pola do wypełnienia: nazwisko, imiona, data urodzenia, osobisty numer identyfikacyjny, numer identyfikacyjny instytucji, numer identyfikacyjny karty, data ważności. Duży napis wzór po lewej stronie

  Aktualnie Oddziały wojewódzkie wydają karty EKUZ z dwoma rodzajami rewersów:

  • jeden – zawiera dane kontaktowe siedziby Centrali NFZ,
  • drugi – adres pacjent.gov.pl.

  Karty z obydwoma rodzajami rewersów są aktualne i zachowują ważność do czasu upływu terminu ich ważności  lub utraty uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  Rewers karty ma biały kolor. Na dole po lewej stronie napis: Znalazca proszony jest o zwrot do: If founf, please return to: Narodowy Fundusz Zdrowia, 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Poland. Info: www.nfz.gov.pl/ekuz

  Drugi rewers karty EKUZ. Karta jest podzielona w poziomie na część białą na górze i niebieską na dole. Na białej części po lewej stronie biało-czerwona flaga Polski z godłem. Obok napis: pacjent.gov.pl. Chcesz mieć bieżące informacje o zdrowiu? Wejdź na pacjent.gov.pl i zaloguj się na Internetowe Konto Pacjenta. Po prawej stronie na górze logo NFZ. Na niebieskim tle na dole napis: Znalazłeś kartę? Zwróć ją do/if found, please return to: Narodowy Fundusz Zdrowia, Centrum Usług Wspólnych w Chełmie, ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm, Poland, www.nfz.gov.pl, Telefoniczna Informacja Pacjenta (24h, bezpłatna) 800 190 590

  • Austria,
  • Belgia,
  • Bułgaria,
  • Chorwacja,
  • Cypr,
  • Czechy,
  • Dania,
  • Estonia,
  • Finlandia,
  • Francja,
  • Grecja,
  • Hiszpania,
  • Holandia,
  • Irlandia,
  • Litwa,
  • Luksemburg,
  • Łotwa,
  • Malta,
  • Niemcy,
  • Polska,
  • Portugalia,
  • Rumunia,
  • Słowacja,
  • Słowenia,
  • Szwecja,
  • Węgry,
  • Włochy.

  Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obowiązują również na terytoriach zamorskich:

  • francuskich: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska,
  • portugalskich: na Azorach i Maderze,
  • hiszpańskich: na Majorce i Wyspach Kanaryjskich.

  Przepisów wspólnotowych nie stosuje się w przypadku:

  • Danii: na obszarze Grenlandii i Wysp Owczych,
  • Wielkiej Brytanii: na Wyspach Normandzkich: Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Sark i na Wyspie Man.

  Pomimo wyjścia ze struktur Unii Europejskiej, w relacjach z Wielką Brytanią stosuje się przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego w oparciu o umowę o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7) oraz Protokołu do Umowy o Handlu i Współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony (Dz. Urz. UE L 444/14).

  • Islandia,
  • Norwegia,
  • Liechtenstein,
  • Szwajcaria.
 • Możesz pobrać aplikację EKUZ na swój telefon. Dzięki niej będziesz mieć szybki i łatwy dostęp do informacji o korzyściach z karty. W aplikacji znajdziesz między innymi:

  • numery alarmowe oraz usługi medyczne, z jakich skorzystasz w poszczególnych krajach,
  • instytucje, z którymi możesz się skontaktować, gdy zgubisz kartę,
  • funkcję przypomnienia o kończącym się terminie ważności karty,
  • ogólne informacje na temat EKUZ.

  Aplikacja nie jest elektroniczną kartą. Nie zastępuje ona EKUZ. Aplikację możesz pobrać na stronie Komisji Europejskiej.

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004.
  • Decyzja nr S1 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
  • Decyzja nr S2 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca specyfikacji technicznych Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
  • Decyzja nr S3 Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego określającej świadczenia objęte zakresem art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004 oraz art. 25 lit. A) pkt 3 rozporządzenia nr 987/2009.
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1493).
  • Zarządzenie nr 81/2020/DWM Prezesa Narodowego Funduszu z 5 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA.
  • Zarządzenie nr 79/2021/DWM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenia w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA.
  • Zarządzenie nr 81/2020/DWM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA.
  • Zarządzenie nr 208/2021/DWM Prezesa Narodowego Funduszu z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA.

Ostatnia aktualizacja: 20.04.2022 11:16

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Zdrowia

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje:

 • Dzięki EKUZ możesz korzystać ze świadczeń zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Listę państw, które należą do UE lub EFTA, znajdziesz w sekcjach:  Jakie kraje należą do UEJakie kraje należą do EFTA. Nie każda usługa medyczna w tych krajach będzie dla ciebie bezpłatna. Zanim pójdziesz do lekarza za granicą – upewnij się, czy zapłacisz za usługę, której potrzebujesz. Sprawdź, na jakich zasadach możesz korzystać z usług medycznych oraz ile kosztuje leczenie w krajach UE i EFTA.

  • każdy, kto ma ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ),
  • osoby, które są nieubezpieczone, ale mają prawo do korzystania z opieki medycznej w Polsce (na podstawie przepisów krajowych).
  1. Wyjazd w związku z pobytem czasowym – na przykład turystyczny, naukowy

  Jeśli nie wiesz, jak wypełnić wniosek – zobacz przykładowo wypełniony wniosek o wydanie EKUZ– pdf 396 kB.

  Jeśli chcesz dostać kartę z napisem EKUZ w alfabecie Braille'a – napisz nad tytułem wniosku: „karta dla osoby niewidomej”.

  1. Wyjazd związany z pracą – na przykład szukanie pracy, delegowanie do pracy, wyjazd dyplomatyczny

  Jeśli nie wiesz, jak wypełnić wniosek – zobacz przykładowo wypełniony wniosek o wydanie EKUZ– pdf 428 kB.

  Jeśli chcesz dostać kartę z napisem EKUZ w alfabecie Braille'a – napisz nad tytułem wniosku: „karta dla osoby niewidomej”.

  Do wniosku musisz dołączyć:

  • ksero legitymacji szkolnej lub studenckiej – jeśli masz 18 lat, jesteś uczniem albo studentem. Jeśli masz nieważną legitymację – dołącz zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, które potwierdzi, że się uczysz. Takie zaświadczenie jest ważne maksymalnie 90 dni od wystawienia,
  • dokument A1 z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – jeśli twój wyjazd jest związany z pracą. Potwierdza on, które państwo ma pokryć koszty leczenia,
  • dokument U2 z urzędu pracy – jeśli jesteś osobą bezrobotną i wyjeżdżasz za granicę, żeby szukać pracy.
  1. Wypełnij wniosek o wydanie EKUZ. Kartę otrzymasz pocztą. Pamiętaj, żeby podpisać wniosek. Jeśli składa go za ciebie osoba, którą upoważnisz – wtedy potrzebny jest jej podpis. Wzory wniosków znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Dołącz potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  3. Wyślij wniosek i dokumenty adres  oddziału NFZ w swoim miejscu zamieszkania Sprawdź dane kontaktowe oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia. 
  4. Czekaj na gotową kartę.

  Jeśli wyślesz wniosek do innego oddziału NFZ – dostaniesz EKUZ, tylko jeśli nie będzie trzeba wyjaśniać twojej sprawy.

 • Karta EKUZ jest bezpłatna.

  Pamiętaj, że nie wszystkie usługi medyczne za granicą są bezpłatne. Sprawdź, na jakich zasadach możesz korzystać z usług medycznych oraz ile kosztuje leczenie w krajach UE i EFTA.

 • Czas na rozpatrzenie wniosku wynosi do 5 dni, a w okresie wakacji i ferii zimowych do 10 dni.

  Jeśli oddział będzie musiał wyjaśnić Twoje prawo do ubezpieczenia, kartę dostaniesz dopiero po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

 • 20 lat dla osób, które:

  • pobierają świadczenie emerytalne i osiągnęły wiek emerytalny – 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni,
  • pobierają nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

  Do 18 roku życia dla osób, które:

  • są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny,
  • pobierają świadczenie rentowe.

  5 lat dla osób, które:

  • pobierają świadczenia emerytalne i nie osiągnęły wieku emerytalnego – 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni.

  3 lata dla osób ubezpieczonych, które:

  • są zatrudnione,
  • prowadzą pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
  • pobierają zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.

  18 miesięcy dla osób, które:

  • pobierają świadczenie rentowe,
  • mają więcej niż 18 lat i są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny,
  • są studentami, doktorantami,
  • są pełnoletnimi uczniami, którzy mają własny tytuł do ubezpieczenia. 

  6 miesięcy dla:

  • nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży i porodu, które mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terytorium RP,
  • nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży i porodu, które mają status uchodźcy, ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy oraz mieszkają na terytorium RP,
  • dzieci, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy i mieszkają na terytorium RP,
  • osób zatrudnionych na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
  • wykonujących pracę nakładczą.

  2 miesiące dla:

  • bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
  • niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych.

  W innych przypadkach:

  90 dni dla osób, które:

  • spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i są uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  42 dni dla:

  • kobiet w okresie połogu, które mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Sprawdź przed wyjazdem, czy twoja karta jest ważna.

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie certyfikatu, który tymczasowo zastąpi EKUZ – pdf 522 kB. Pamiętaj, żeby podpisać wniosek. Jeśli wniosek składa upoważniona przez ciebie osoba, wtedy to ona musi podpisać wniosek i musi mieć twoje upoważnienie - pdf 196 kB.
  2. Poproś w szpitalu o przesłanie wniosku mailem lub faksem do twojego oddziału NFZ. Sprawdź dane kontaktowe oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia.
  3. Decyzja dotycząca wydania certyfikatu lub odmowy jego wydania następuje w terminie do 5 dni roboczych od wpływu wniosku do oddziału wojewódzkiego NFZ.
 •  Przód karty EKUZ. Karta ma kolor niebieski. Na górze po lewej napis Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Po prawej na jaśniejszym tle symbol Unii Europejskiej (okrąg z gwiazdek) ze znaczkiem PL pośrodku. Poniżej pola do wypełnienia: nazwisko, imiona, data urodzenia, osobisty numer identyfikacyjny, numer identyfikacyjny instytucji, numer identyfikacyjny karty, data ważności. Duży napis wzór po lewej stronie

  Aktualnie Oddziały wojewódzkie wydają karty EKUZ z dwoma rodzajami rewersów:

  • jeden – zawiera dane kontaktowe siedziby Centrali NFZ,
  • drugi – adres pacjent.gov.pl.

  Karty z obydwoma rodzajami rewersów są aktualne i zachowują ważność do czasu upływu terminu ich ważności  lub utraty uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  Rewers karty ma biały kolor. Na dole po lewej stronie napis: Znalazca proszony jest o zwrot do: If founf, please return to: Narodowy Fundusz Zdrowia, 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Poland. Info: www.nfz.gov.pl/ekuz

  Drugi rewers karty EKUZ. Karta jest podzielona w poziomie na część białą na górze i niebieską na dole. Na białej części po lewej stronie biało-czerwona flaga Polski z godłem. Obok napis: pacjent.gov.pl. Chcesz mieć bieżące informacje o zdrowiu? Wejdź na pacjent.gov.pl i zaloguj się na Internetowe Konto Pacjenta. Po prawej stronie na górze logo NFZ. Na niebieskim tle na dole napis: Znalazłeś kartę? Zwróć ją do/if found, please return to: Narodowy Fundusz Zdrowia, Centrum Usług Wspólnych w Chełmie, ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm, Poland, www.nfz.gov.pl, Telefoniczna Informacja Pacjenta (24h, bezpłatna) 800 190 590

  • Austria,
  • Belgia,
  • Bułgaria,
  • Chorwacja,
  • Cypr,
  • Czechy,
  • Dania,
  • Estonia,
  • Finlandia,
  • Francja,
  • Grecja,
  • Hiszpania,
  • Holandia,
  • Irlandia,
  • Litwa,
  • Luksemburg,
  • Łotwa,
  • Malta,
  • Niemcy,
  • Polska,
  • Portugalia,
  • Rumunia,
  • Słowacja,
  • Słowenia,
  • Szwecja,
  • Węgry,
  • Włochy.

  Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obowiązują również na terytoriach zamorskich:

  • francuskich: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska,
  • portugalskich: na Azorach i Maderze,
  • hiszpańskich: na Majorce i Wyspach Kanaryjskich.

  Przepisów wspólnotowych nie stosuje się w przypadku:

  • Danii: na obszarze Grenlandii i Wysp Owczych,
  • Wielkiej Brytanii: na Wyspach Normandzkich: Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Sark i na Wyspie Man.

  Pomimo wyjścia ze struktur Unii Europejskiej, w relacjach z Wielką Brytanią stosuje się przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego w oparciu o umowę o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7) oraz Protokołu do Umowy o Handlu i Współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony (Dz. Urz. UE L 444/14).

  • Islandia,
  • Norwegia,
  • Liechtenstein,
  • Szwajcaria.
 • Możesz pobrać aplikację EKUZ na swój telefon. Dzięki niej będziesz mieć szybki i łatwy dostęp do informacji o korzyściach z karty. W aplikacji znajdziesz między innymi:

  • numery alarmowe oraz usługi medyczne, z jakich skorzystasz w poszczególnych krajach,
  • instytucje, z którymi możesz się skontaktować, gdy zgubisz kartę,
  • funkcję przypomnienia o kończącym się terminie ważności karty,
  • ogólne informacje na temat EKUZ.

  Aplikacja nie jest elektroniczną kartą. Nie zastępuje ona EKUZ.

  Aplikację możesz pobrać na stronie Komisji Europejskiej.

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004.
  • Decyzja nr S1 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
  • Decyzja nr S2 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca specyfikacji technicznych Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
  • Decyzja nr S3 Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego określającej świadczenia objęte zakresem art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004 oraz art. 25 lit. A) pkt 3 rozporządzenia nr 987/2009.
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1493).
  • Zarządzenie nr 81/2020/DWM Prezesa Narodowego Funduszu z 5 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA.
  • Zarządzenie nr 79/2021/DWM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenia w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA.
  • Zarządzenie nr 81/2020/DWM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA.
  • Zarządzenie nr 208/2021/DWM Prezesa Narodowego Funduszu z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA.

Ostatnia aktualizacja: 20.04.2022 11:16

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Zdrowia

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Narodowy Fundusz Zdrowia

Twoje odpowiedzi

 • W jaki sposób chcesz złożyć wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)?
  Zmień odpowiedź

Zacznij od początku
{"register":{"columns":[]}}