W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj informację publiczną

Szukasz informacji o działalności instytucji publicznych? Chcesz na przykład dowiedzieć się, jaka jest wysokość zadłużenia twojej gminy albo jakie są wydatki partii politycznej? A może chcesz zatrudnić się w urzędzie i szukasz oferty pracy? Otrzymasz takie informacje – jeśli poprosisz o nie konkretną instytucję publiczną. Sprawdź, jak to zrobić.

Zanim złożysz wniosek o udostępnienie informacji publicznej – wejdź na dane.gov.pl i poszukaj potrzebnych ci informacji. To strona, na której dostępne są różne dane publiczne – aby je wykorzystać, nie musisz składać wniosku.

Wyślij wniosek

Informacje:

Jeśli chcesz uzyskać informację publiczną za pomocą wniosku online – potrzebujesz profilu zaufanego. Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Wtedy nikt nie będzie mógł złożyć wniosku, podając się za ciebie. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Informację publiczną możesz też otrzymać na swój adres e-mail lub telefonicznie. Szczegóły znajdziesz w opcji załatwienia sprawy w instytucji publicznej.

Wiele informacji publicznych możesz znaleźć w ogólnodostępnych źródłach. Zanim wyślesz wniosek, przeszukaj źródła i znajdź informacje, które cię interesują.

  • na stronie internetowej instytucji,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Każda instytucja publiczna prowadzi swoją stronę internetową BIP, na której umieszcza podstawowe informacje o swojej działalności. Skorzystaj z wyszukiwarki BIP i znajdź stronę instytucji, której szukasz,
  • w serwisie dane.gov.pl - znajdziesz tam między innymi: sprawozdania, prezentacje, informacje o stanie finansów publicznych i liczbie dłużników podatkowych, listę przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, opracowania o handlu zagranicznym, wykaz jednostek naukowych, dane o wypadkach w szkołach,
  • na posiedzeniach instytucji publicznych – na przykład sejmu, senatu, sejmików wojewódzkich, rady powiatu, rady gminy oraz innych, których przedstawiciele są wybierani w wyborach powszechnych,
  • w siedzibach instytucji publicznych - wiele z nich umieszcza informacje na tablicy ogłoszeń lub w punkcie informacji elektronicznej, w miejscu dostępnym dla każdego.
 • Każdy. Nie musisz pokazywać dokumentów ani podawać powodu. Instytucja publiczna ma obowiązek udostępnić informacje obywatelom.

 • Instytucja publiczna, która:

  • wykonuje zadania publiczne (czyli zadania państwa) lub zarządza majątkiem publicznym (czyli własnością państwa),
  • ma taką informację.

  Może to być na przykład każde ministerstwo, kuratorium, urząd gminy albo miasta, urząd wojewódzki, starostwo powiatowe, sąd, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, szkoła, biblioteka publiczna, Polski Czerwony Krzyż, partie polityczne, NSZZ „Solidarność”, Naczelna Izba Aptekarska i wiele innych.

  • dane do logowania przez login.gov.pl (może to być login z hasłem do profilu zaufanego lub e-dowód),
  • załączniki w wersji elektronicznej – jeśli będą potrzebne.
  1. Kliknij przycisk Wyślij wniosek.
  2. Zaloguj się na swój profil zaufany.
  3. Wybierz urząd lub instytucję, do której chcesz złożyć wniosek.
  4. Wypełnij formularz.
  5. Dodaj załączniki – jeśli je masz.
  6. Kliknij Dalej, a potem Wyślij bez podpisu lub Podpisz i wyślij.
  7. Wyświetli się komunikat, że wniosek został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
  8. Czekaj na odpowiedź. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
  • zwykle usługa jest bezpłatna,
  • usługa może być płatna tylko jeśli instytucja poniesie dodatkowe koszty, żeby ją dla ciebie przygotować. Na przykład informacja ma formę papierową, a ty chcesz ją dostać w formie elektronicznej na płycie CD – wtedy trzeba taką informację zeskanować i zapisać na płycie. Do 14 dni od złożenia wniosku dostaniesz informację, ile zapłacisz. Wysokość opłaty nie będzie wyższa niż koszty, które poniesie instytucja.
 • Informację publiczną otrzymasz:

  • od razu – jeśli urzędnik ma do niej bezpośredni dostęp, czyli może ją szybko przygotować,
  • do 14 dni od złożenia wniosku – jeśli urzędnik potrzebuje czasu, aby ją przygotować,
  • do 2 miesięcy – jeśli urzędnik potrzebuje więcej czasu, aby ją przygotować. Urzędnik powiadomi cię o powodach opóźnienia i o tym, do kiedy otrzymasz taką informację. Ma na to 14 dni od dnia, w którym złożysz wniosek.
 • Możesz złożyć skargę na bezczynność instytucji, na przykład jeśli okaże się, że:

  • instytucja nie przekaże ci informacji w wyznaczonym czasie i nie poinformuje cię o powodach opóźnienia,
  • informacja, którą otrzymasz, będzie – twoim zdaniem – niepełna.

  Możesz złożyć (zanieść lub wysłać skargę) na adres siedziby instytucji, ale pismo skieruj do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Wybierz sąd właściwy dla województwa, w którym jest siedziba instytucji. Na przykład: jeśli siedziba instytucji jest w Łodzi – wybierz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Instytucja przekaże twój wniosek do sądu.

  Instytucja może odmówić ci udostępnienia informacji, których szukasz. Dostaniesz wtedy decyzję, w której poda ci powód odmowy. Jeśli się z nią nie zgodzisz – możesz się odwołać. Na decyzji znajdziesz informację, do kogo skierować odwołanie i w jakim czasie możesz to zrobić.

  1. Jeśli informacje publiczne są niejawne, są tajemnicą ustawowo chronioną lub ze względu na ochronę danych osobowych lub tajemnicę przedsiębiorcy.
  2. Jeśli takie informacje wymagają specjalnego przygotowania, które wiąże się ze znacznymi kosztami i pracą wielu osób, bo na przykład trzeba przygotować analizę albo zestawienie statystyczne – jeśli nie udowodnisz, że udostępnienie takich informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, na przykład dla bezpieczeństwa obywateli.
  3. Jeśli instytucja nie może udostępnić ci informacji publicznej:
   • w takiej formie, w jakiej chcesz - na przykład chcesz dostać zeskanowane dokumenty, ale wykonanie takiego skanu mogłoby je zniszczyć,
   • w taki sposób, w jaki chcesz - na przykład chcesz otrzymać informacje na adres e-mail, a instytucja może je przekazać tylko do rąk własnych.
 • Możesz wybrać sposób, w jaki chcesz otrzymać odpowiedź:

  • na skrzynkę ePUAP (Gov),
  • na adres e-mail,
  • pocztą tradycyjną.

  Możesz też zdecydować się na odbiór osobisty informacji lub wgląd do dokumentów w instytucji publicznej.

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (Dz.U. 2014 poz. 361, Dz.U. 2017 poz. 492, 2020 poz. 646)
  • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 ze zm.)

  • na stronie internetowej instytucji,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Każda instytucja publiczna prowadzi swoją stronę internetową BIP, na której umieszcza podstawowe informacje o swojej działalności. Skorzystaj z wyszukiwarki BIP i znajdź stronę instytucji, której szukasz,
  • w serwisie dane.gov.pl - znajdziesz tam między innymi: sprawozdania, prezentacje, informacje o stanie finansów publicznych i liczbie dłużników podatkowych, listę przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, opracowania o handlu zagranicznym, wykaz jednostek naukowych, dane o wypadkach w szkołach,
  • na posiedzeniach instytucji publicznych – na przykład sejmu, senatu, sejmików wojewódzkich, rady powiatu, rady gminy oraz innych, których przedstawiciele są wybierani w wyborach powszechnych,
  • w siedzibach instytucji publicznych - wiele z nich umieszcza informacje na tablicy ogłoszeń lub w punkcie informacji elektronicznej, w miejscu dostępnym dla każdego.
 • Każdy. Nie musisz pokazywać dokumentów ani podawać powodu. Instytucja publiczna ma obowiązek udostępnić informacje obywatelom.

 • Instytucja publiczna, która:

  • wykonuje zadania publiczne (czyli zadania państwa) lub zarządza majątkiem publicznym (czyli własnością państwa),
  • ma taką informację.

  Może to być na przykład każde ministerstwo, kuratorium, urząd gminy albo miasta, urząd wojewódzki, starostwo powiatowe, sąd, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, szkoła, biblioteka publiczna, Polski Czerwony Krzyż, partie polityczne, NSZZ „Solidarność”, Naczelna Izba Aptekarska i wiele innych.

 • Masz dwie możliwości. Możesz:

  • poprosić ustnie o taką informację – telefonicznie albo w siedzibie instytucji, która ją ma,
  • wysłać wniosek pocztą albo na adres e-mail. Nie ma jednego wzoru wniosku – możesz złożyć wniosek w dowolnej formie. Napisz w nim, jakiej informacji potrzebujesz i w jaki sposób chcesz ją otrzymać. Instytucja, do której wysyłasz wniosek, nie może żądać od ciebie złożenia go w określonej formie i pytać cię, do czego potrzebujesz takiej informacji.

  Wiele informacji publicznych możesz znaleźć w ogólnodostępnych źródłach. Zanim zgłosisz się do instytucji, przeszukaj źródła i znajdź informacje, które cię nteresują.

  • zwykle usługa jest bezpłatna,
  • usługa może być płatna tylko jeśli instytucja poniesie dodatkowe koszty, żeby ją dla ciebie przygotować. Na przykład informacja ma formę papierową, a ty chcesz ją dostać w formie elektronicznej na płycie CD – wtedy trzeba taką informację zeskanować i zapisać na płycie. Do 14 dni od złożenia wniosku dostaniesz informację, ile zapłacisz. Wysokość opłaty nie będzie wyższa niż koszty, które poniesie instytucja.
 • Informację publiczną otrzymasz:

  • od razu – jeśli urzędnik ma do niej bezpośredni dostęp, czyli może ją szybko przygotować,
  • do 14 dni od złożenia wniosku – jeśli urzędnik potrzebuje czasu, aby ją przygotować,
  • do 2 miesięcy – jeśli urzędnik potrzebuje więcej czasu, aby ją przygotować. Urzędnik powiadomi cię o powodach opóźnienia i o tym, do kiedy, otrzymasz taką informację. Ma na to 14 dni od dnia, w którym złożysz wniosek.
 • Możesz złożyć skargę na bezczynność instytucji, jeśli na przykład okaże się, że:

  • instytucja nie przekaże ci informacji w wyznaczonym czasie i nie poinformuje cię o powodach opóźnienia,
  • informacja, którą otrzymasz, będzie – twoim zdaniem – niepełna.

  Możesz złożyć (zanieść lub wysłać) skargę do siedziby instytucji, ale pismo skieruj na adres wojewódzkiego sądu administracyjnego. Wybierz sąd właściwy dla województwa, w którym jest siedziba instytucji. Na przykład: jeśli siedziba instytucji jest w Łodzi – wybierz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Instytucja przekaże twój wniosek do sądu.

  Instytucja może odmówić ci udostępnienia informacji, których szukasz. Dostaniesz wtedy decyzję, w której poda ci powód odmowy. Jeśli się z nią nie zgodzisz – możesz się odwołać. Na decyzji znajdziesz informację, do kogo skierować odwołanie i w jakim czasie możesz to zrobić.

  1. Jeśli informacje publiczne są niejawne, są tajemnicą ustawowo chronioną lub ze względu na ochronę danych osobowych lub tajemnicę przedsiębiorcy.
  2. Jeśli takie informacje wymagają specjalnego przygotowania, które wiąże się ze znacznymi kosztami i pracą wielu osób, bo na przykład trzeba przygotować analizę albo zestawienie statystyczne – jeśli nie udowodnisz, że udostępnienie takich informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, na przykład dla bezpieczeństwa obywateli.
  3. Jeśli instytucja nie może udostępnić ci informacji publicznej:
   • w takiej formie, w jakiej chcesz - na przykład chcesz dostać zeskanowane dokumenty, ale wykonanie takiego skanu mogłoby je zniszczyć,
   • w taki sposób, w jaki chcesz - na przykład chcesz otrzymać informacje na adres e-mail, a instytucja może je przekazać tylko do rąk własnych.
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (Dz.U. 2014 poz. 361, Dz.U. 2017 poz. 492, 2020 poz. 646)
  • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 ze zm.)

Ostatnia aktualizacja: 04.01.2023 12:18

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

{"register":{"columns":[]}}