W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj Kartę Dużej Rodziny

Masz troje dzieci lub więcej? Twoja rodzina może korzystać z Karty Dużej Rodziny, niezależnie od dochodu w rodzinie.

Karta ta daje zniżki na różne towary i usługi – na przykład przejazdy kolejowe, kulturę i sport. Dowiedz się, jak uzyskać kartę.

Informacje:

 • Każdy członek rodziny:

  • który mieszka w Polsce,
  • w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli:
   • ojciec i matka,
   • macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),
   • dzieci.

  Kartę Dużej Rodziny mogą dostać tylko rodzice:

  • którzy nie są i nie byli pozbawieni – w stosunku do co najmniej trojga dzieci – władzy rodzicielskiej,
  • których władza rodzicielska nie została ograniczona przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. 

  Jeśli nie masz już na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci, kartę otrzymasz tylko ty i drugi rodzic lub małżonek rodzica.

  • wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny – szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz zrobić,
  • oświadczenie – ojciec i matka oświadczają, że nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. Napisz to oświadczenie samodzielnie lub wypełnij formularz oświadczenia o władzy rodzicielskiej,
  • dowód osobisty lub paszport – jeśli nie masz numeru PESEL,
  • dowód osobisty lub paszport i akt małżeństwa – jeśli jesteś  macochą lub ojczymem (małżonkiem jednego z rodziców) i nie masz numeru PESEL,
  • akt urodzenia albo dowód osobisty lub paszport dzieci poniżej 18 lat – jeśli nie mają numeru PESEL,
  • dowód osobisty lub paszport dzieci powyżej 18 lat – jeśli nie mają numeru PESEL,
  • oświadczenie o planowanym terminie ukończenia przez dzieci powyżej 18 lat nauki w szkole lub na studiach – napisz je samodzielnie lub wypełnij formularz oświadczenia o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej,
  • dowód osobisty lub paszport dzieci z niepełnosprawnością powyżej 18 lat – jeśli nie mają numeru PESEL,
  • postanowienie o umieszczeniu dzieci w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
  • oświadczenie o pozostawaniu dzieci w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
  • dokument, który potwierdzi prawo cudzoziemca do mieszkania w Polsce,
  • zezwolenie na pobyt cudzoziemca w kraju, dotyczące np.:
   • pobytu stałego,
   • pobytu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
   • pobytu czasowego udzielonego w związku z:
    • okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
    • uzyskaniem w Polsce statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

  Kiedy wniosek zostanie rozpatrzony  pozytywnie, odbierz kartę w urzędzie miasta lub gminy.

  1. Wejdź do modułu eWnioski na portalu Emp@tia.
  1. Zaloguj się profilem zaufanym. Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego – załóż go online.
  2. Wypełnij wniosek – kreator wniosku ułatwia złożenie wniosku i pilnuje, aby wypełnić wszystkie wymagane pola.
  3. Złóż wniosek i inne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować i Gdzie składasz wniosek.
  4. Czekaj na powiadomienie SMS o tym, że karty są gotowe do odbioru. 
 • Na portalu MRiPS Emp@tia. Twój wniosek trafi do urzędu gminy lub miasta, który:

  • jest właściwy dla twojego miejsca zamieszkania – może to być na przykład ośrodek pomocy społecznej,
  • wydaje  w twojej gminie Karty Dużej Rodziny. 

  Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz zrobić.

  Jeśli ktoś z rodziny mieszka w innej gminie, złóż wniosek także w gminie, w której ta osoba mieszka.

 • Aby skorzystać ze zniżki, pokaż swoją Kartę Dużej Rodziny. Każdy członek rodziny może korzystać z karty osobno.

  Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

 • Jeśli przyznano ci już Kartę Dużej Rodziny, możesz korzystać z niej w aplikacji mObywatel – zawarte tam dokumenty mają taką samą moc prawną.

  Z Karty Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel może skorzystać:

  • każda dorosła osoba:
   • której przyznano prawo do karty,
   • która ma ważny polski dowód osobisty lub
  • każde dziecko:
   • któremu przyznano prawo do karty,
   • które ma mLegitymację szkolną.

  Dowiedz się:

 • Karta plastikowa ma jeden ogólnopolski wzór. Ma wymiary karty płatniczej: 54 x 85,6 mm. Na karcie znajdziesz następujące dane:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • datę ważności karty,
  • numer karty,
  • skrótowiec KDR (Karta Dużej Rodziny) napisany alfabetem Braille'a,
  • zabezpieczenia przed podrobieniem.

  Karta mobilna (elektroniczna) jest wyświetlana w aplikacji mObywatel, na wniosek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jak korzystasz z Karty Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel

  W karcie znajdziesz następujące dane:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • datę ważności karty,
  • numer karty,
  • znacznik upływającego czasu (potwierdzenie autentyczności karty elektronicznej).

 • Usługa jest bezpłatna.

  Duplikat karty kosztuje 13 zł.

 • Rodzice mogą korzystać ze zniżek przez całe swoje życie, a dzieci:

  • do ukończenia 18 lat,
  • które dalej uczą się lub studiują – do ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 lat, 
  • z niepełnosprawnością – na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.
 • Możesz dostać między innymi:

  • zniżki na przejazdy kolejowe – 37% na bilety jednorazowe i 49% na bilety miesięczne – jeśli jesteś  jeśli jesteś matką, ojcem, macochą lub ojczymem,
  • 50% ulgi opłaty za paszport – jeśli jesteś matką, ojcem, macochą lub ojczymem,
  • 75% ulgi opłaty za paszport – dla dzieci,
  • bezpłatny wstęp do parków narodowych,
  • gwarancję w 2023 r. stałej ceny zużycia energii elektrycznej na obecnym poziomie cen z 2022 r. – do 3 MWh zużycia rocznego – jeśli jesteś matką, ojcem, macochą lub ojczymem,
  • wiele innych zniżek, które oferują różne instytucje państwowe i firmy prywatne. Skorzystaj z wyszukiwarki partnerów Karty Dużej Rodziny. Znajdziesz tam wszystkie instytucje państwowe i firmy prywatne, które oferują zniżki dowiesz się, z jakich zniżek możesz skorzystać.

  Jeśli ktoś z rodziny ma orzeczoną niepełnosprawność – sprawdź, czy możecie dostać większe zniżki. Aby dostać taką zniżkę, trzeba okazać legitymację osoby niepełnosprawnej.

Ostatnia aktualizacja: 12.03.2024 14:56

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

{"register":{"columns":[]}}