W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj korzystniejsze warunki finansowania dla podmiotów sektora ekonomii społecznej

Jeśli jesteś podmiotem sektora ekonomii społecznej, skorzystaj z nowych warunków pożyczek.

Informacje:

Teraz możesz skorzystać z nowych warunków i zasad spłaty:

 • wydłużenie karencji w spłacie kapitału o dodatkowe 12 miesięcy (dla nowych pożyczek oraz już udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału),
 • maksymalnie 12-miesięczne wakacje kredytowe (możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych – do uzgodnienia pomiędzy pośrednikiem i PES),
 • dwukrotne obniżenie oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy* (dla nowych pożyczek oraz już udzielonych)**

 *po upływie 12 miesięcy, dla wszystkich pożyczek oprocentowanie ustalane jest wg dotychczasowych zasad, tj. przed  uwzględnieniem zmian;
** w stosunku do pożyczek udzielonych obniżenie oprocentowania odnosi się do stopy redyskonta weksli, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki;

 • w przypadku trudnej sytuacji finansowej PES, związanej z COVID-19, pośrednik finansowy może obniżyć oprocentowanie do 0% na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
 • wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie o 12 miesięcy,
 • wydłużenie okresu spłaty pożyczek o maksymalnie 12 miesięcy (dla Pożyczki na start i Pożyczki Rozwojowej).

Zmiany warunków dla zawartych umów będą mogły nastąpić po złożeniu wniosku przez pożyczkobiorcę. Warunki spłaty mogą zostać zmienione, po wiarygodnym uzasadnieniu przez pożyczkobiorcę, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości, a także od oceny sytuacji przez pośrednika.

Możliwe zmiany warunków obowiązują do 3 miesięcy od dnia ogłoszenia zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 • Województwa: wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, pomorskie, warmińsko–mazurskie, zachodniopomorskie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie:

  Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE S.A.,
  www.tise.pl
  tel. 22 636 07 40 
  e-mail:tise@tise.pl

  Województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie: 

  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach
  www.pozyczkipes.frp.pl
  tel. 87 565 14 11, 519 437 643 
  e-mail: bw@frp.pl

 • Pożyczkobiorcy nie są obciążani kosztem prowizji i opłat związanych z udzieleniem pożyczki. 
  Preferencyjne oprocentowanie: 0,5 stopy redyskonta weksli NBP dla pożyczki na start (w przypadku utworzenia nowego miejsca pracy) / stopa redyskonta weksli NBP dla pożyczki na rozwój (w przypadku gdy każde 100 000 zł zaciągniętej pożyczki przyczynia się do utworzenia jednego nowego miejsca pracy).

Ostatnia aktualizacja: 09.05.2022 08:29

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Bank Gospodarstwa Krajowego

{"register":{"columns":[]}}