W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj nagrodę za najlepszą pracę magisterską lub doktorską o niepełnosprawności

Twoja praca magisterska lub doktorska dotyczyła niepełnosprawności? Jesteś opiekunem studenckiego koła naukowego, które zajmuje się badaniem niepełnosprawności? Zobacz, jak uzyskać nagrodę za najlepszą pracę magisterską, doktorską lub za projekt koła naukowego o niepełnosprawności w ramach konkursu Otwarte Drzwi w programie  Wsparcie Inicjatyw.

Informacje:

 • Możesz wygrać nagrodę w ogólnopolskim konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest niepełnosprawność w ujęciu zdrowotnym, zawodowym lub społecznym. Nagradzane są także projekty kół naukowych związane z tym zagadnieniem.

  • absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie,
  • koła naukowe zarejestrowane przez rektora uczelni jako organizacje studenckie, w których działa minimum 5 członków i są aktywne na dzień zgłoszenia do konkursu.

  W konkursie możesz zgłosić:

  • pracę magisterską, która uzyskała ocenę bardzo dobrą, której tematem jest niepełnosprawność,
  • rozprawę doktorską związaną z niepełnosprawnością, obronioną do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do konkursu,
  • projekty kół naukowych lub projekty, które są wynikiem partnerstwa koła naukowego i innego podmiotu, zrealizowane do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia do konkursu. Konkursem są objęte projekty dotyczące niepełnosprawności, w tym także innowacji technologicznych związanych z różnymi aspektami niepełnosprawności. Koło naukowe może zgłosić dowolną liczbę projektów.
 • Każdy kto nie spełnia chociaż jednego z warunków uczestnictwa wymienionych w regulaminie konkursu. 

  Regulamin publikowany jest każdorazowo w ogłoszeniu o konkursie. Gdy zostanie ogłoszony nowy konkurs,  znajdziesz go na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Ogłoszenie o konkursie z dnia 26.11.2021.

  • Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami oraz pracę konkursową. Gdy zostanie ogłoszony nowy konkurs, pobierz formularz ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  • Aby zgłosić pracę magisterską lub doktorską do konkursu, prześlij także:
   • wersję elektroniczną pracy wraz z opiniami recenzentów oraz promotora.
  • Aby zgłosić projekt koła naukowego do konkursu, prześlij także:
   • raport z realizacji projektu, który zawiera: założenia badawcze, opis metodologii, przebieg badania, wnioski;
   • wypis z rejestru organizacji studenckich, potwierdzający, że koło naukowe jest aktywne;
   • dodatkowo możesz dołączyć dokumentację dotyczącą projektu, a także publikacje, które ukazały się w jednym z czasopism znajdujących się w aktualnym wykazie czasopism naukowych przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

  Ogłoszenie o konkursie z dnia 26.11.2021.

 • Złóż formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami i pracą konkursową w formie elektronicznej. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.

 • Termin składania wniosków określany jest każdorazowo w ogłoszeniu o konkursie. Gdy zostanie ogłoszony nowy konkurs, termin znajdziesz na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Ogłoszenie o konkursie z dnia 26.11.2021.

  Termin składania wniosków w edycji XVIII konkursu prac: 1 lipca 2022 r. 

 • W formie elektronicznej (format PDF) na adres konkurs@pfron.org.pl. Szczegóły znajdziesz w sekcji: Co musisz przygotować.

 • Kwoty nagród określane są każdorazowo w ogłoszeniu o konkursie. Gdy zostanie ogłoszony nowy konkurs, kwotę znajdziesz w ogłoszeniu na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Autorzy prac magisterskich w każdej kategorii (rehabilitacja medyczna, rehabilitacja społeczna i zawodowa, rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym, dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami) są nagradzani za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.

  Autorzy prac doktorskich są nagradzani za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.

  Komisja konkursowa może przyznawać wyróżnienia, jednak nie więcej niż dwa w każdej kategorii. 

  W konkursie przewiduje się trzy nagrody dla najlepszych projektów kół naukowych.

  Ogłoszenie o konkursie z dnia 26.11.2021.

  1.    Dla autorów prac magisterskich w konkursie przewiduje się następujące nagrody pieniężne w każdej kategorii:

  • dla laureata I miejsca - w wysokości 7 000 zł,
  • dla laureata II miejsca - w wysokości 5 000 zł,
  • dla laureata III miejsca - w wysokości 4 000 zł.
  1. Dla autorów prac doktorskich w konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne:
  • pierwsza nagroda w wysokości 13 000 zł,
  • druga nagroda w wysokości 11 000 zł,
  • trzecia nagroda w wysokości 9 000 zł.

  Nagrodą w konkursie jest także publikacja artykułu naukowego w Kwartalniku „Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania” powstałego na podstawie nagrodzonej pracy, który należy nadesłać w terminie 30 dni od dnia uzyskania nagrody na adres kwartalnik@pfron.org.pl 
  W Konkursie przewiduje się 3 nagrody w wysokości 4 000 zł dla najlepszych projektów kół naukowych. Środki finansowe będą przekazywane na konto uczelni wskazane  w formularzu zgłoszeniowym. 

Ostatnia aktualizacja: 29.12.2021 12:59

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kontakt - zadzwoń: 22 581 84 10

{"register":{"columns":[]}}