W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany – usługa dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Masz obywatelstwo Ukrainy i jesteś w Polsce ze względu na działania wojenne w twoim kraju? Możesz uzyskać numer PESEL, który umożliwi ci np. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie możesz uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet. Sprawdź, jak to zrobić.

Zobacz film, jak złożyć wniosek o numer PESEL i profil zaufany.

Informacje:

 • Każda osoba, która od dnia 24 lutego 2022 r. przybyła do Polski z terytorium Ukrainy lub poprzez inne kraje w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie i:

  • ma obywatelstwo Ukrainy lub
  • jest mężem/żoną obywatelki/obywatela Ukrainy, ale nie ma obywatelstwa ukraińskiego lub polskiego, lub,
  • ma obywatelstwo Ukrainy i Kartę Polaka lub,
  • jest członkiem najbliższej rodziny osoby, która ma obywatelstwo Ukrainy i Kartę Polaka.

  O numer PESEL nie mogą ubiegać się obywatele Ukrainy, którzy:

  1. posiadają:
   • zezwolenie na pobyt stały,
   • zezwolenie na pobyt czasowy,
   • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
   • status uchodźcy,
   • ochronę uzupełniającą,
   • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
   • zgodę na pobyt tolerowany;
  2. złożyli w RP wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub ktoś złożył taki wniosek w ich w imieniu;
  3. zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP lub których takie deklaracje dotyczą.
  • Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (plik .pdf, 517 kB). Wniosek możesz też dostać w dowolnym urzędzie gminy. Możesz też pobrać wniosek w rosyjskiej wersji językowej (plik .pdf, 549 kB).
  • Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, w tym twoją tożsamość. Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, w tym twoją tożsamość. Jeżeli nie masz takiego dokumentu, to podpisanie przez ciebie wniosku jest równoważne prawnie z oświadczeniem, że twoje dane są prawdziwe.
  • Dane, które wpiszesz we wniosku:
   • imię i nazwisko,
   • data i miejsce urodzenia,
   • kraj urodzenia i obywatelstwo,
   • data wjazdu do Polski,
   • ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz,
   • aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.
  • Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), podaj dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

  Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie. Sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie.

  Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć :

  • działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
  • adres e-mail, z którego korzystasz. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz zrobić.

  Pamiętaj! Podczas składania wniosku zostaną pobrane twoje odciski palców.

   

  1. Wypełnij wniosek, przygotuj potrzebne dokumenty oraz zdjęcie – szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  1. Na wniosku złóż własnoręczny podpis.
  2. Złóż wniosek w dowolnym urzędzie gminy – szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz wniosek.
  3. Urzędnik pobierze twoje odciski palców.
  4. Otrzymasz wydruk potwierdzenia nadania numeru PESEL.
  5. Jeżeli masz ukończone 18 lat, na wniosku możesz wyrazić zgodę na:
  • wprowadzenie danych (adres e-mail, numer telefonu komórkowego) do rejestru danych kontaktowych. Informacje o Rejestrze Danych Kontaktowych znajdziesz w sekcji Co to jest Rejestr Danych Kontaktowych;
  • potwierdzenie profilu zaufanego.
  1. Jeżeli we wniosku zaznaczysz, że chcesz potwierdzić profil zaufany:
  • Na numer telefonu komórkowego podany we wniosku przyjdzie wiadomość SMS z jednorazowym kodem. Kod podaj urzędnikowi.
  • Na podany we wniosku adres e-mail przyjdzie jednorazowy kod, który możesz, ale nie musisz podać urzędnikowi (jeżeli nie możesz odebrać tego kodu, to urzędnik i tak potwierdzi twój profil zaufany).
  • Otrzymasz wydruk potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego.
  • Urzędnik poprosi cię o podpisanie zobowiązania, że nie udostępnisz swojego profilu zaufanego innej osobie (na drugim egzemplarzu wydruku).
  1. Kiedy twój profil zaufany będzie gotowy, otrzymasz dodatkowe informacje:
  • na podany we wniosku adres e-mail, w kolejnej wiadomości, otrzymasz nazwę użytkownika (login) oraz potwierdzenie, że twój profil zaufany jest gotowy;
  • na numer telefonu komórkowego podany we wniosku otrzymasz kolejną wiadomość SMS z jednorazowym hasłem do aktywacji profilu zaufanego (nie musisz aktywować profilu zaufanego od razu).

  Jeśli we wniosku będą jakieś braki – urzędnik poprosi o ich uzupełnienie. Urząd może nie rozpatrzyć twojego wniosku, jeśli wniosek nie będzie spełniał wymogów urzędowych.

 • W dowolnym urzędzie gminy.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • W urzędzie gminy, w którym składasz wniosek.

 • To jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje osobę fizyczną. Numer PESEL zawiera:

  • datę urodzenia,
  • numer porządkowy,
  • oznaczenie płci
  • liczbę kontrolną.

  Numer PESEL umożliwi ci np. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce.

 • Rejestr Danych Kontaktowych (RDK) to baza, dzięki której masz pewność, że administracja publiczna ma dostęp do twoich aktualnych danych kontaktowych. Po co administracji twoje dane kontaktowe? Pozwalają na szybki i skuteczny kontakt z tobą, by powiadomić cię o:

  • dokumentach gotowych do odbioru, 
  • rozpatrzeniu złożonych wniosków, 
  • potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w twoich sprawach, prowadzonych w urzędach.

  Pamiętaj! RDK nie będzie używane do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam, ale wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednio dotyczących ciebie. Twoje dane w RDK są bezpieczne. Dostęp do nich ma tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne. 

 • Profil zaufany – cyfrowe narzędzie, które umożliwia załatwianie spraw urzędowych online, bez wychodzenia z domu.

  Do czego służy profil zaufany?

  1. W Internecie pełni tę samą funkcję, co dokument tożsamości.
  2. Pozwala na podpisanie dokumentu elektronicznego podpisem, który jest równoważny prawnie z podpisem własnoręcznym (tylko wobec podmiotów publicznych).
 • Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ostatnia aktualizacja: 21.11.2023 13:21

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Cyfryzacji

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Ministerstwo Cyfryzacji

{"register":{"columns":[]}}