W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Uzyskaj orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień

Masz orzeczenie o inwalidztwie, niezdolności do pracy albo do samodzielnej egzystencji? Możesz uzyskać orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień. Dzięki temu skorzystasz z takich samych przywilejów jak osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Sprawdź, jak to zrobić.

Informacje:

 • Każdy, kto ma:

  • więcej niż 16 lat,
  • jedno z poniższych orzeczeń:
   • orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:
    • niezdolności do samodzielnej egzystencji,
    • całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji,
    • całkowitej niezdolności do pracy,                                                      
    • częściowej niezdolności do pracy,
   • orzeczenie wydane przez Komisję do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia, komisję lekarską Ministerstwa Obrony Narodowej albo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przed 1 stycznia 1998 roku o:
    • I grupie inwalidzkiej,
    • II grupie inwalidzkiej,
    • III grupie inwalidzkiej,
   • orzeczenie wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przed 1 stycznia 1998 roku o:
    • stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
    • długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

  Jeśli masz orzeczenie o grupie inwalidzkiej wydane po 1 stycznia 1998 roku złóż wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Szczegóły znajdziesz w usłudze  Uzyskaj orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 • Stosuje się tak zwaną przekładkę. Orzeczenia o inwalidztwie, o niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji mogą zostać przełożone na orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Sprawdź w tabeli, jaki stopień niepełnosprawności możesz dostać. 

  Twoje orzeczenie Stopień niepełnosprawności, który możesz dostać
  orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji znaczny
  orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji znaczny
  orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy umiarkowany
  orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy lekki
  orzeczenie o I grupie inwalidzkiej znaczny
  orzeczenie o II grupie inwalidzkiej umiarkowany
  orzeczenie o III grupie inwalidzkiej lekki
  orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym — jeśli przysługuje ci też zasiłek pielęgnacyjny znaczny
  orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym — jeśli nie przysługuje ci zasiłek pielęgnacyjny lekki

  Nie można przełożyć orzeczeń o stopniu niepełnosprawności na orzeczenia o inwalidztwie, niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

  • osoba niepełnosprawna jeśli ma więcej niż 18 lat,
  • rodzic albo opiekun prawny  jeśli osoba niepełnosprawna ma mniej niż 18 lat.
  • wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień — druk dostaniesz w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  • orzeczenie o:
   • inwalidztwie,
   • niezdolności do pracy,
   • niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • dokumenty, które potwierdzają twój stan zdrowia:
   • dokumentację medyczną na przykład karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentację z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych,
   • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności jeśli takie masz. Na przykład opinia psychologiczno-pedagogiczna.

  Jeśli chcesz wziąć ksero dokumentów weź też ze sobą oryginały do wglądu.

  1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Złóż je w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  3. Czekaj na pismo z informacją o terminie posiedzenia składu orzekającego. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać. Udział w posiedzeniu jest obowiązkowy — informacje o wyjątku od tej reguły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
  4. Idź na posiedzenie w wyznaczonym terminie.
  5. Czekaj na orzeczenie szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 • W dowolnym momencie.

 • W powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności w twoim miejscu:

  • stałego pobytu,
  • pobytu  jeśli jesteś:
   • poza miejscem pobytu dłużej niż 2 miesiące (na przykład w szpitalu albo u rodziny),
   • osobą bezdomną,
   • w zakładzie karnym albo poprawczym,
   • w domu pomocy społecznej albo ośrodku wsparcia.

  Sprawdź adres powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Na posiedzenie

  Pismo z informacją o terminie posiedzenia dostaniesz:

  • do miesiąca od złożenia kompletnego wniosku,
  • do 2 miesięcy od złożenia kompletnego wniosku  jeśli okaże się, że twoja sprawa jest skomplikowana i zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności będzie potrzebował więcej czasu na jej rozpatrzenie. Jeśli tak się stanie zespół uprzedzi cię, że termin będzie dłuższy i wyjaśni dlaczego.

  Jeśli na przykład przez nagłą chorobę albo wypadek nie możesz przyjść na posiedzenie i:

  • wyjaśnisz swoją nieobecność do 14 dni kalendarzowych od dnia, kiedy miało być posiedzenie zespół wyznaczy nowy termin posiedzenia, 
  • nie usprawiedliwisz swojej nieobecności — zespół nie rozpatrzy twojej sprawy.

  Na orzeczenie

  Orzeczenie dostaniesz do 14 dni kalendarzowych od posiedzenia. Możesz je dostać:

  • pocztą na adres, który wpiszesz we wniosku,
  • w zespole jeśli chcesz odebrać osobiście. Poinformuj o tym zespół, zanim wyśle orzeczenie pocztą na przykład w dniu posiedzenia.

  Zespół zapozna się z całą dokumentacją. Jeśli okaże się, że brakuje jakiegoś dokumentu pisemnie poprosi cię o uzupełnienie i poda termin, do którego musisz to zrobić. Jeśli nie uzupełnisz dokumentacji zespół nie wyda orzeczenia (pozostawi sprawę bez rozpoznania). Jeśli w dokumentach będą sprzeczne informacje możesz dodatkowo dostać skierowanie na specjalistyczne badania do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Takie badania są bezpłatne. Może cię też poprosić o wykonanie innych badań we własnym zakresie i dostarczenie wyników.

 • Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień jest ważne tyle samo, co twoje orzeczenie o inwalidztwie, niezdolności do pracy albo do samodzielnej egzystencji.

 • Niestety nie możesz się odwołać.

 • W orzeczeniu o inwalidztwie, niezdolności do pracy albo do samodzielnej egzystencji nie ma podanej przyczyny niepełnosprawności ani wskazań, na przykład do karty parkingowej. Przez to czasami możesz mieć problem z uzyskaniem różnych ulg. Dzięki orzeczeniu o wskazaniach do ulg i uprawnień możesz skorzystać z takich samych przywilejów jak osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, na przykład z dofinansowania do środków ortopedycznych czy z dodatku mieszkaniowego. Sprawdź szczegóły w usłudze Uzyskaj orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

  Jeśli dostaniesz orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień NIE możesz dostać orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.)
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2018 r. poz. 2027 r.)

Ostatnia aktualizacja: 27.01.2020 08:30

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

{"register":{"columns":[]}}