W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj paszport tymczasowy

Nie masz paszportu, a musisz pilnie wyjechać za granicę? Możesz dostać paszport tymczasowy. Będzie on gotowy szybciej niż właściwy paszport, czyli paszport biometryczny – jednak ma krótszy termin ważności. Dowiedz się, jak wyrobić paszport tymczasowy.

Niektóre państwa mogą nie wpuścić Cię na swoje terytorium, jeśli masz paszport tymczasowy. Sprawdź, jakie przepisy obowiązują w państwie, do którego planujesz podróż – możesz skorzystać ze strony Polak za granicą albo skontaktować się z polskim konsulatem w tym kraju.

Informacje:

 • W jakich sytuacjach możesz otrzymać paszport tymczasowy

  • choroba lub pogrzeb kogoś z Twojej rodziny – dostarcz dowód takiego zdarzenia,
  • nagły przypadek, który jest związany z Twoją działalnością zawodową – dostarcz dowód takiego zdarzenia,
  • gdy nie można tymczasowo pobrać od Ciebie odcisków palców,
  • gdy już przebywasz za granicą, a Twój paszport stracił ważność albo został skradziony – wtedy możesz otrzymać paszport tymczasowy, aby wrócić do miejsca stałego pobytu,
  • gdy nie mieszkasz w Polsce, ale przebywasz w Polsce tymczasowo i chcesz wrócić do miejsca, w którym przebywasz na stałe. Na przykład: masz polskie obywatelstwo, ale na stałe mieszkasz w Stanach Zjednoczonych. Obecnie przebywasz w Polsce, nie masz ważnego paszportu i chcesz wrócić do Stanów Zjednoczonych, 
  • gdy nie mieszkasz w Polsce i tymczasowo przebywasz za granicą, ale w innym państwie niż tym, w którym przebywasz na stałe i chcesz wrócić do miejsca, w którym przebywasz na stałe. Na przykład: masz polskie obywatelstwo, ale na stałe mieszkasz w Niemczech. Obecnie przebywasz w Stanach Zjednoczonych, nie masz ważnego paszportu i chcesz wrócić do Niemiec.

  Jeśli w ogóle nie można pobrać od Ciebie odcisków palców i nie jest to tymczasowa sytuacja, wówczas możesz otrzymać paszport bez zapisanych w nim odcisków palców.

  • wniosek o wydanie paszportu tymczasowego – pobierz go w punkcie paszportowym albo konsulacie. Jeśli będziesz składać wniosek za granicą – wniosek o wydanie przez konsula RP paszportu tymczasowego możesz pobrać ze strony polskiego konsulatu w kraju, w którym chcesz dostać paszport tymczasowy, a następnie wydrukować samodzielnie,
  • jedną kolorową fotografię paszportową – zrób ją najwcześniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.Sprawdź, jak zrobić zdjęcie do paszportu
  • dowód wpłaty za paszport tymczasowy,
  • dowód osobisty, 
  • dokument, który potwierdzi nagłe zdarzenie (o którym mowa w sekcji W jakich sytuacjach możesz otrzymać paszport tymczasowy) – aby uzasadnić, dlaczego chcesz dostać paszport tymczasowy,
  • odpis skrócony albo zupełny polskiego aktu urodzenia – jeśli składasz wniosek za granicą i nie masz numeru PESEL,
  • odpis skrócony albo zupełny polskiego aktu małżeństwa – jeśli jesteś osobą, która zawarła małżeństwo za granicą i zmieniła nazwisko,
  • odpis skrócony albo zupełny dowolnego polskiego aktu stanu cywilnego albo dokument, który potwierdzi, że masz polskie obywatelstwo – urzędnik może Cię poprosić o taki dokument, jeśli w Twoich danych będą rozbieżności albo będzie mieć wątpliwości, co do Twojej tożsamości czy obywatelstwa.

  Dodatkowo – gdy składasz wniosek o paszport tymczasowy dla dziecka

  • pisemną zgodę obojga rodziców albo opiekunów dziecka, których ustanowił sąd, 
  • gdy wniosek składa jeden z rodziców albo opiekunów:
   • pisemną zgodę jednego rodzica lub opiekuna,
   • JEDEN z poniższych dokumentów:
    • orzeczenie sądu, z którego wynika, że drugiemu rodzicowi nie przysługuje prawo decydowania w sprawie wydania paszportu dziecku,
    • pisemną zgodę drugiego rodzica, w której urzędnik punktu paszportowego albo notariusz potwierdzi zgodność podpisu, 
    • dokument, który potwierdzi, że tylko jeden z rodziców może złożyć wniosek (na przykład akt zgonu drugiego rodzica). 

  Dodatkowo – gdy składasz wniosek w konsulacie

  • wniosek z prośbą o możliwość przesłania wniosku pocztą albo kurierem – jeśli nie możesz złożyć wniosku osobiście w konsulacie, 
  • wniosek z prośbą o przesłanie paszportu pocztą albo kurierem - jeśli nie możesz odebrać paszportu osobiście w konsulacie,
  • kopię dokumentu, który potwierdzi Twoją tożsamość i polskie obywatelstwo (na przykład paszport albo dowód osobisty) – jeśli nie możesz odebrać nowego paszportu osobiście w konsulacie. Kopia dokumentu musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez konsula, punkt paszportowy albo notariusza. 

  Wniosek o paszport dla dziecka może złożyć tylko jeden z rodziców – gdy nie możesz uzyskać zgody drugiego rodzica, bo istnieją okoliczności, które znacznie utrudniają albo uniemożliwiają uzyskanie takiej zgody. Musi to jednak przemawiać za dobrem dziecka. Napisz wtedy oświadczenie, w którym opiszesz te okoliczności. Konsul może wtedy poprosić Cię o dostarczenie dowodów, które to potwierdzą. 

 • Osoby dorosła

  Złóż wniosek o paszport tymczasowy osobiście w dowolnym punkcie paszportowym albo w polskim konsulacie.

  Jeśli przebywasz za granicą i nie możesz osobiście przyjść do polskiego konsulatu – wyślij do konsula wniosek z prośbą o możliwość przesłania wniosku o wydanie paszportu pocztą albo kurierem.

  Dziecko

  Wniosek muszą złożyć oboje rodzice albo opiekunowie dziecka, których ustanowił sąd.

  Wniosek może złożyć jeden z rodziców lub opiekunów – jeśli drugi udzieli pisemnej zgody. Drugi rodzic musi podpisać taką zgodę osobiście w punkcie paszportowym, konsulacie lub w obecności notariusza. Może również ją podpisać w innym punkcie paszportowym albo konsulacie i przekazać drugiemu rodzicowi. 

  Jeśli Twoje dziecko ma ponad 5 lat – musi być obecne podczas składania wniosku. 

  • 30 zł – jeśli składasz wniosek w Polsce. Sposoby płatności są różne w zależności od punktu paszportowego. Dlatego dowiedz się w wybranym punkcie, jak możesz zapłacić. Zachowaj dowód wpłaty,
  • jeśli składasz wniosek za granicą – informację o opłacie znajdziesz na stronie polskiego konsulatu w kraju, w którym chcesz dostać paszport.
 • Paszport tymczasowy otrzymasz tak szybko, jak to możliwe.

 • Osobiście w tym samym miejscu, w którym składasz wniosek.

  Paszport tymczasowy dla dziecka może odebrać jeden z rodziców lub opiekunów dziecka, których ustanowił sąd.

  Jeśli przebywasz za granicą i nie możesz osobiście odebrać paszportu w konsulacie - złóż do konsula wniosek z prośbą o przesłanie paszportu pocztą albo kurierem. 

 • Nie dłużej niż 12 miesięcy od jego wydania. Zależy to od tego, w jakim celu wyjeżdżasz oraz jakie przepisy obowiązują w państwie, do którego wyjeżdżasz. 

  W każdym paszporcie tymczasowym znajdziesz informację o jego terminie ważności.

  • nazwisko,
  • imię (imiona),
  • datę i miejsce urodzenia,
  • obywatelstwo,
  • płeć,
  • wizerunek twarzy,
  • podpis. Z wyjątkiem paszportów dla:
   • dzieci do 13 roku życia,
   • osób, które ze względu na niepełnosprawność nie mogą samodzielnie złożyć podpisu,
  • numer PESEL,
  • datę wydania i datę końca ważności paszportu,
  • serię i numer dokumentu,
  • nazwę urzędu, który wydał paszport.
  • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 268 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 152 poz. 1026 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. z 2010 r. Nr 25 poz. 126)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 522)

Ostatnia aktualizacja: 25.08.2021 14:50

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Polski Ład - rozwój na najbliższą dekadę

Lepsza i bardziej dofinansowana służba zdrowia, niższe podatki, wyższa płaca i zamożniejsze polskie rodziny. To właśnie istota Polskiego Ładu. Rządowy plan rozwoju na lata pomoże nam wyjść z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 i zrobić epokowy skok cywilizacyjny.

Sprawdź, co Ty zyskasz na Polskim Ładzie!

Dowiedz się więcej
{"register":{"columns":[]}}