W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj podatkową interpretację indywidualną

Prowadzisz firmę? A może zawodowo zajmujesz się rozliczaniem podatków? Nie wiesz, czy na pewno stosujesz właściwie przepisy prawa podatkowego? Nieważne, czy jesteś przedsiębiorcą, czy nie. Możesz poprosić Krajową Informację Skarbową o pomoc i dostać interpretację podatkową. Interpretacja może dotyczyć zarówno tych zdarzeń, które już się wydarzyły (stanów faktycznych), jak i zdarzeń, które dopiero planujesz (zdarzeń przyszłych). Sprawdź, jak uzyskać podatkową interpretację indywidualną.

Złóż wniosek

Informacje:

Jeśli chcesz złożyć wniosek o podatkową interpretację indywidualną przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Sprawdź, jak założyć profil zaufany

Zanim złożysz wniosek, skorzystaj z poniższych źródeł informacji – mogą być pomocne podczas pisania wniosku. Możliwe, że znajdziesz w nich rozwiązanie swojego problemu:

 • skorzystaj z wyszukiwarki interpretacji,
 • odwiedź stronę internetową Krajowej Informacji Skarbowej,
 • zapytaj w najbliższym urzędzie skarbowym, urzędzie celno-skarbowym lub izbie administracji skarbowej (skorzystaj z wyszukiwarki urzędów skarbowych na Portalu Podatkowym),
 • zadzwoń do Krajowej Informacji Skarbowej pod numer 801 055 055 (z telefonu stacjonarnego) lub 22 330 03 30 (z telefonu komórkowego).

  1. Wejdź na stronę usługi Wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej.
  2. Kliknij Załatw sprawę.
  3. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
  4. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
  5. Wypełnij formularz i dołącz potwierdzenie płatności.
  6. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
  7. Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że wniosek został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

  Wniosek możesz złożyć osobiście albo przez pełnomocnika. Skontaktuj się z Krajową Informacją Skarbową i dowiedz się, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

 • 40 zł za opis każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Jeśli we wniosku przedstawisz wiele stanów faktycznych albo zdarzeń przyszłych, zapłacisz za opis każdego z nich.

  Zapłać przed złożeniem wniosku. Zrób przelew na konto Krajowej Informacji Skarbowej – numer konta NBP 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000. Wpisz tytuł przelewu: Za wydanie interpretacji indywidualnej.

  Dowód wpłaty dołącz do wniosku.

  Jeśli zapłacisz za dużo, dostaniesz zwrot nadwyżki.

 • Uwaga! W związku z epidemią COVID-19 termin do wydania indywidualnej interpretacji podatkowej jest wydłużony i wynosi 6 miesięcy.

  Do 3 miesięcy od złożenia wniosku. Interpretację dostaniesz na swoje konto ePUAP lub pocztą na adres, który wskażesz we wniosku.

  Jeśli nie dostaniesz interpretacji indywidualnej w ciągu 3 miesięcy, twoje stanowisko  które przedstawisz we wniosku  zostanie uznane za prawidłowe. Jeśli twój wniosek będzie niepełny – dostaniesz wezwanie, żeby go uzupełnić. Zrób to w ciągu 7 dni kalendarzowych. Wtedy możesz dłużej czekać na interpretację. Jeśli nie uzupełnisz wniosku w ciągu 7 dni kalendarzowych, możesz dostać postanowienie, że twój wniosek nie zostanie rozpatrzony. Pamiętaj jednak, że możesz ponownie złożyć kompletny wniosek.

  Jeśli nie zgadzasz się z otrzymaną interpretacją indywidualną, masz 30 dni kalendarzowych na złożenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Zrób to za pośrednictwem Krajowej Informacji Skarbowej.

  W wyjątkowych przypadkach możesz dostać:

  • postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – na przykład kiedy we wniosku opiszesz sprawę, która ciebie nie dotyczy,
  • postanowienie o umorzeniu postępowania – na przykład kiedy po złożeniu wniosku twoja spółka ulegnie likwidacji i zakończy działalność.

  Masz 7 dni kalendarzowych na złożenie zażalenia, jeśli nie zgadzasz się z uzasadnieniem takiego postanowienia.

 • Jeśli w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej urząd skarbowy albo urząd celno-skarbowy nie uwzględni interpretacji podatkowej, do której się stosujesz, nie będziesz ponosić negatywnych konsekwencji. Urząd skarbowy albo urząd celno-skarbowy może stwierdzić błędy w tym, w jaki sposób stosujesz przepisy prawa podatkowego. Jednak:

  • jeśli dostaniesz interpretację przed zdarzeniem, które miało skutki podatkowe, a w trakcie kontroli podatkowej urząd skarbowy albo w trakcie kontroli celno-skarbowej urząd celno-skarbowy nie uwzględni interpretacji, którą stosujesz, wtedy:
   • jeśli urząd stwierdzi konieczność zapłaty wyższego podatku niż dotychczas – nie zapłacisz różnicy podatku,
   • nie zapłacisz odsetek za zwłokę,
   • nie zostanie wszczęte przeciwko tobie postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe – nie poniesiesz żadnych konsekwencji z ustawy karnej skarbowej,
  • jeśli dostaniesz interpretację po zdarzeniu, które miało skutki podatkowe, a w trakcie kontroli podatkowej urząd skarbowy albo w trakcie kontroli celno-skarbowej urząd celno-skarbowy nie uwzględni interpretacji, którą stosujesz, wtedy:
   • jeśli okaże się, że podatek powinien być zapłacony wyższy niż dotychczas – zapłacisz różnicę podatku,
   • nie zapłacisz odsetek za zwłokę,
   • nie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe przeciwko tobie. Nie poniesiesz żadnych konsekwencji z ustawy karnej skarbowej.

  Ochrona obejmuje skutki podatkowe tych zdarzeń, które wydarzyły się do końca okresu rozliczeniowego, w którym doręczono ci zmianę interpretacji indywidualnej.

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540, ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2433)
  • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095, ze zm.)

Zanim złożysz wniosek, skorzystaj z poniższych źródeł informacji – mogą być pomocne podczas pisania wniosku. Możliwe, że znajdziesz w nich rozwiązanie swojego problemu:

 • skorzystaj z wyszukiwarki interpretacji,
 • odwiedź stronę internetową Krajowej Informacji Skarbowej,
 • zapytaj w najbliższym urzędzie skarbowym, urzędzie celno-skarbowym lub izbie administracji skarbowej (skorzystaj z wyszukiwarki urzędów skarbowych na Portalu Podatkowym),
 • zadzwoń do Krajowej Informacji Skarbowej pod numer 801 055 055 (z telefonu stacjonarnego) lub 22 330 03 30 (z telefonu komórkowego).

 • Pamiętaj, napisz we wniosku:

  • dokładny i konkretny opis zdarzenia, które już się wydarzyło (stanu faktycznego) lub zdarzenia, które dopiero planujesz (zdarzenia przyszłego),
  • konkretne pytanie, na które chcesz uzyskać odpowiedź,
  • twoje jednoznaczne stanowisko w sprawie,
  • oświadczenie, że sprawa, którą opisujesz, nie jest w trakcie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub celno-skarbowej.

  Pamiętaj o własnoręcznym podpisie na wniosku.

  1. Pobierz i wypełnij wniosek, który znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Zapłać za wydanie interpretacji podatkowej. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
  3. Złóż wniosek w Krajowej Informacji Skarbowej. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  4. Czekaj na interpretację indywidualną. Dostaniesz ją pocztą na adres, który wpiszesz we wniosku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

  Wniosek możesz złożyć osobiście albo przez pełnomocnika. Skontaktuj się z Krajową Informacją Skarbową i dowiedz się, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

 • Krajowej Informacji Skarbowej:

  ul. Teodora Sixta 17
  43-300 Bielsko-Biała

  Krajowa Informacja Skarbowa jest czynna od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

 • 40 zł za opis każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Jeśli przedstawisz wiele stanów faktycznych albo zdarzeń przyszłych, zapłacisz za opis każdego z nich.

  Zapłać przed złożeniem wniosku. Zrób przelew na konto Krajowej Informacji Skarbowej – numer konta NBP 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000. Wpisz w tytule przelewu: Za wydanie interpretacji indywidualnej.

  Dowód wpłaty dołącz do wniosku albo prześlij w ciągu 7 dni kalendarzowych od złożenia wniosku do Krajowej Informacji Skarbowej.

  Jeśli zapłacisz za dużo, dostaniesz zwrot nadwyżki.

 • Uwaga! W związku z epidemią COVID-19 termin do wydania indywidualnej interpretacji podatkowej jest wydłużony i wynosi 6 miesięcy.

  Do 3 miesięcy od złożenia wniosku. Interpretację dostaniesz pocztą na adres, który wskażesz we wniosku.

  Jeśli nie dostaniesz interpretacji indywidualnej w ciągu 3 miesięcy, twoje stanowisko  które przedstawisz we wniosku  zostanie uznane za prawidłowe. Jeśli twój wniosek będzie niepełny – dostaniesz wezwanie, żeby go uzupełnić. Zrób to w ciągu 7 dni kalendarzowych. Wtedy możesz dłużej czekać na interpretację. Jeśli nie uzupełnisz wniosku w ciągu 7 dni kalendarzowych, możesz dostać postanowienie, że twój wniosek nie zostanie rozpatrzony. Pamiętaj jednak, że możesz ponownie złożyć kompletny wniosek.

  Jeśli nie zgadzasz się z otrzymaną interpretacją indywidualną, masz 30 dni kalendarzowych na złożenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Zrób to za pośrednictwem Krajowej Informacji Skarbowej.

  W wyjątkowych przypadkach możesz dostać:

  • postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – na przykład kiedy we wniosku opiszesz sprawę, która ciebie nie dotyczy,
  • postanowienie o umorzeniu postępowania – na przykład kiedy po złożeniu wniosku twoja spółka ulegnie likwidacji i zakończy działalność.

  Masz 7 dni kalendarzowych na złożenie zażalenia, jeśli nie zgadzasz się z uzasadnieniem takiego postanowienia.

 • Jeśli w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej urząd skarbowy albo urząd celno-skarbowy nie uwzględni interpretacji podatkowej, do której się stosujesz – nie poniesiesz negatywnych konsekwencji. Urząd skarbowy albo urząd celno-skarbowy może stwierdzić błędy w tym, w jaki sposób stosujesz przepisy prawa podatkowego. Jednak:

  • jeśli dostaniesz interpretację przed zdarzeniem, które miało skutki podatkowe, a w trakcie kontroli podatkowej urząd skarbowy albo w trakcie kontroli celno-skarbowej urząd celno-skarbowy nie uwzględni interpretacji, którą stosujesz, wtedy:
   • jeśli urząd stwierdzi konieczność zapłaty wyższego podatku niż dotychczas – nie zapłacisz różnicy podatku,
   • nie zapłacisz odsetek za zwłokę,
   • nie zostanie wszczęte przeciwko tobie postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe – nie poniesiesz żadnych konsekwencji z ustawy karnej skarbowej,
  • jeśli dostaniesz interpretację po zdarzeniu, które miało skutki podatkowe, a w trakcie kontroli podatkowej urząd skarbowy albo w trakcie kontroli celno-skarbowej urząd celno-skarbowy nie uwzględni interpretacji, którą stosujesz, wtedy:
   • jeśli okaże się, że podatek powinien być zapłacony wyższy niż dotychczas – zapłacisz różnicę podatku,
   • nie zapłacisz odsetek za zwłokę,
   • nie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe przeciwko tobie. Nie poniesiesz żadnych konsekwencji z ustawy karnej skarbowej.

  Ochrona obejmuje skutki podatkowe tych zdarzeń, które wydarzyły się do końca okresu rozliczeniowego, w którym doręczono ci zmianę interpretacji indywidualnej.

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540, ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2433)
  • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095, ze zm.)

Zanim złożysz wniosek, skorzystaj z poniższych źródeł informacji – mogą być pomocne podczas pisania wniosku. Możliwe, że znajdziesz w nich rozwiązanie swojego problemu:

 • skorzystaj z wyszukiwarki interpretacji, 
 • odwiedź stronę internetową Krajowej Informacji Skarbowej,
 • zapytaj w najbliższym urzędzie skarbowym, urzędzie celno-skarbowym lub izbie administracji skarbowej (skorzystaj z wyszukiwarki urzędów skarbowych na Portalu Podatkowym),
 • zadzwoń do Krajowej Informacji Skarbowej pod numer 801 055 055 (z telefonu stacjonarnego) lub 22 330 03 30 (z telefonu komórkowego).

  • wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej – otwórz plik w nowym oknie – pobierz i wydrukuj wzór wniosku, a potem wypełnij go ręcznie. Jeśli opis twojej sytuacji jest za długi i nie mieści się we wniosku, dokończ opis w załączniku do wniosku,
  • kopię dowodu wpłaty albo potwierdzenia przelewu za wydanie interpretacji indywidualnej. Dokument dołącz do wniosku albo złóż go w ciągu 7 dni kalendarzowych do Krajowej Informacji Skarbowej.

  Pamiętaj, napisz we wniosku:
  • dokładny i konkretny opis zdarzenia, które już się wydarzyło (stanu faktycznego) lub zdarzenia, które dopiero planujesz (zdarzenia przyszłego),
  • konkretne pytanie, na które chcesz uzyskać odpowiedź,
  • twoje jednoznaczne stanowisko w sprawie,
  • oświadczenie, że sprawa, którą opiszesz, nie jest w trakcie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub celno-skarbowej.

  Pamiętaj o własnoręcznym podpisie na wniosku.

  1. Pobierz i wypełnij wniosek, który znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Zapłać za wydanie interpretacji podatkowej. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
  3. Wyślij wniosek do Krajowej Informacji Skarbowej. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie wysyłasz dokumenty.
  4. Czekaj na przysłanie interpretacji indywidualnej. Dostaniesz ją na adres, który wpiszesz we wniosku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

  Wniosek możesz złożyć osobiście albo przez pełnomocnika. Skontaktuj się z Krajową Informacją Skarbową i dowiedz się, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

 • Wyślij wypełniony wniosek do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:

  ul. Teodora Sixta 17
  43-300 Bielsko-Biała

 • 40 zł za opis każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Jeśli przedstawisz wiele stanów faktycznych albo zdarzeń przyszłych, zapłacisz za opis każdego z nich.

  Zapłać przed złożeniem wniosku. Zrób przelew na konto Krajowej Informacji Skarbowej – numer konta NBP 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000. Wpisz w tytule przelewu: Za wydanie interpretacji indywidualnej.

  Dowód wpłaty dołącz do wniosku albo prześlij w ciągu 7 dni kalendarzowych od złożenia wniosku do Krajowej Informacji Skarbowej.

  Jeśli zapłacisz za dużo, dostaniesz zwrot nadwyżki.

 • Uwaga! W związku z epidemią COVID-19 termin do wydania indywidualnej interpretacji podatkowej jest wydłużony i wynosi 6 miesięcy.

  Do 3 miesięcy od złożenia wniosku. Interpretację dostaniesz pocztą na adres, który wskażesz we wniosku.

  Jeśli nie dostaniesz interpretacji indywidualnej w ciągu 3 miesięcy, twoje stanowisko  które przedstawisz we wniosku – zostanie uznane za prawidłowe.

  Jeśli twój wniosek będzie niepełny – dostaniesz wezwanie, żeby go uzupełnić. Zrób to w ciągu 7 dni kalendarzowych. Wtedy możesz dłużej czekać na interpretację. Jeśli nie uzupełnisz wniosku w ciągu 7 dni kalendarzowych, możesz dostać postanowienie, że twój wniosek nie zostanie rozpatrzony. Pamiętaj jednak, że możesz ponownie złożyć kompletny wniosek.

  Jeśli nie zgadzasz się z otrzymaną interpretacją indywidualną – masz 30 dni kalendarzowych na złożenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Zrób to za pośrednictwem Krajowej Informacji Skarbowej.

  W wyjątkowych przypadkach możesz dostać:

  • postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – na przykład kiedy we wniosku opiszesz sprawę, która ciebie nie dotyczy,
  • postanowienie o umorzeniu postępowania – na przykład kiedy po złożeniu wniosku twoja spółka ulegnie likwidacji i zakończy działalność.

  Masz 7 dni kalendarzowych na złożenie zażalenia, jeśli nie zgadzasz się z uzasadnieniem takiego postanowienia.

 • Jeśli w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej urząd skarbowy albo urząd celno-skarbowy nie uwzględni interpretacji podatkowej, do której się stosujesz – nie będziesz ponosić negatywnych konsekwencji. Urząd skarbowy albo urząd celno-skarbowy może stwierdzić błędy w tym, w jaki sposób stosujesz przepisy prawa podatkowego. Jednak:

  • jeśli dostaniesz interpretację przed zdarzeniem, które miało skutki podatkowe, a w trakcie kontroli podatkowej urząd skarbowy albo w trakcie kontroli celno-skarbowej urząd celno-skarbowy nie uwzględni interpretacji, którą stosujesz, wtedy:
   • jeśli urząd stwierdzi konieczność zapłaty wyższego podatku niż dotychczas – nie zapłacisz różnicy podatku,
   • nie zapłacisz odsetek za zwłokę,
   • nie zostanie wszczęte przeciwko tobie postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe – nie poniesiesz żadnych konsekwencji z ustawy karnej skarbowej,
  • jeśli dostaniesz interpretację po zdarzeniu, które miało skutki podatkowe, a w trakcie kontroli podatkowej urząd skarbowy albo w trakcie kontroli celno-skarbowej urząd celno-skarbowy nie uwzględni interpretacji, którą stosujesz, wtedy:
   • jeśli okaże się, że podatek powinien być zapłacony wyższy niż dotychczas – zapłacisz różnicę podatku,
   • nie zapłacisz odsetek za zwłokę,
   • nie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe przeciwko tobie. Nie poniesiesz żadnych konsekwencji z ustawy karnej skarbowej.

  Ochrona obejmuje skutki podatkowe tych zdarzeń, które wydarzyły się do końca okresu rozliczeniowego, w którym doręczono ci zmianę interpretacji indywidualnej.

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540, ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2433)
  • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095, ze zm.)

Ostatnia aktualizacja: 22.09.2022 15:39

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Finansów

{"register":{"columns":[]}}