W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj ułatwienia w zakresie PZP

Rozwiązanie uchroni firmy, które działają na rynku zamówień publicznych, przed koniecznością ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej w sytuacji, gdy niewykonane lub nienależycie wykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności związanych z COVID-19. 
Zamawiający uzyska pewność, że odstąpienie przez niego od ustalenia i dochodzenia kar umownych lub odszkodowania nie pociągnie za sobą negatywnych konsekwencji.

Informacje:

Dzięki nowym przepisom, w porozumieniu z zamawiającym, można przesunąć termin wykonania umowy, czy zmienić sposób jej wykonywania. Pomoże to w dalszej realizacji zamówień publicznych. Dodatkowo, zamawiający może bez żadnych negatywnych konsekwencji dla siebie odstąpić od ustalania i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, które są związane z wystąpieniem COVID-19, np. brakiem wystarczającej liczby pracowników. Będzie to stanowiło czynnik stabilizujący sytuację finansową przedsiębiorców. 

  • Jeśli obawiasz się, że okoliczności związane z COVID-19 mają lub mogą mieć wpływ na nienależyte wykonanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

  • Strony umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj.: 

    • zamawiający i wykonawca.
    • podwykonawca oraz dalszy podwykonawca w zakresie rozwiązań dotyczących zmian umowy.

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2020 09:19

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rozwoju