W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj większe dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Możesz uzyskać większe dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

Informacje:

Pracodawca zatrudniający:

  • osobę legitymującą się orzeczeniem o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności uzyska miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia tej osoby w kwocie 1950 zł;
  • osobę legitymującą się orzeczeniem o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności uzyska miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia tej osoby w kwocie 1200 zł;
  • osobę legitymującą się orzeczeniem o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności uzyska miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia tej osoby w kwocie 450 zł.

Kwoty te, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, zwiększa się o:

  • 1200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
  • 900 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  • 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

  • W przepisach, w art. 26a-26c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zawarte są informacje dotyczące kto, gdzie i jakie dokumenty ma złożyć, terminy oraz przypadki, w których pomoc w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia nie będzie pracodawcy przysługiwała.

  • Miesięczne dofinansowanie przysługuje pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne po spełnieniu warunków określonych w art. 26a-26c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  • W przepisach, w art. 26a-26c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zawarte są informacje dotyczące kto, gdzie i jakie dokumenty ma złożyć, terminy oraz przypadki, w których pomoc w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia nie będzie pracodawcy przysługiwała.

  • W Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PRFON).

Ostatnia aktualizacja: 19.04.2020 19:39

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej