W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków

Potrzebujesz dokumentu o nieruchomości, bo musisz zrobić wpis w księdze wieczystej? Uzyskaj wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków. Sprawdź, jak to zrobić. 

Informacje:

  • właściciel,
  • osoba, która ma prawo zarządzać nieruchomością,
  • osoba albo przedsiębiorstwo, które ma prawne powody uzyskania takiego dokumentu.
 • Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków – otwórz plik w nowym oknie – pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w starostwie albo w urzędzie.

  1. Pobierz i wypełnij wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.
  2. Złóż wniosek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz wniosek.
  3. Czekaj na informację od urzędu, ile masz zapłacić.
  4. Zapłać za wypis i wyrys. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
  5. Odbierz gotowe dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 • W dowolnym momencie.

 • W starostwie powiatowym albo urzędzie miasta, na terenie którego jest nieruchomość. Masz 2 możliwości:

  • zanosisz go do starostwa albo urzędu,
  • wysyłasz pocztą.
  • 140 zł – za elektroniczną wersję wypisu i wyrysu,
  • 150 zł – za wydruki wypisu i wyrysu.

  Ceny dotyczą jednej nieruchomości w granicach jednego obrębu ewidencyjnego. Na przykład, jeśli w skład twojej nieruchomości wchodzi kilka działek położonych w jednym obrębie ewidencyjnym – zapłacisz 140 albo 150 zł za całość.

  Możesz zapłacić:

  • przelewem na konto, które poda ci urząd,
  • w kasie urzędu.
 • Urząd poinformuje cię, ile czasu potrzebuje na przygotowanie dokumentów. Masz 3 możliwości odbioru gotowego dokumentu (tak, jak zaznaczysz we wniosku):

  • w starostwie albo urzędzie,
  • pocztą,
  • e-mailem.
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity — Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity — Dz.U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity — Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu obliczenia opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 917 z późn. zm.).

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez ePUAP – potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

  • właściciel,
  • osoba, która ma prawo dysponować nieruchomością,
  • osoba albo przedsiębiorstwo, które ma prawne powody uzyskania takiego dokumentu.
  1. Wejdź na stronę usługi: Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.
  2. Kliknij Załatw sprawę.
  3. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
  4. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
  5. Zaadresuj wniosek do starostwa powiatowego albo urzędu miasta, na terenie którego jest nieruchomość.
  6. Wypełnij wniosek.
  7. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
  8. Wyślij wniosek. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
  9. Czekaj na informację od urzędu, ile masz zapłacić.
  10. Zapłać za wypis i wyrys. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
  11. Odbierz gotowe dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 • W dowolnym momencie.

 • Do starostwa powiatowego albo urzędu miasta, na terenie którego jest nieruchomość.

  • 140 zł – za elektroniczną wersję wypisu i wyrysu,
  • 150 zł – za wydruki wypisu i wyrysu.

  Ceny dotyczą jednej nieruchomości w granicach jednego obrębu ewidencyjnego. Na przykład, jeśli w skład twojej nieruchomości wchodzi kilka działek położonych w jednym obrębie ewidencyjnym – zapłacisz 140 albo 150 zł za całość.

  Możesz zapłacić:

  • przelewem na konto, które poda ci urząd,
  • w kasie urzędu.
 • Urząd poinformuje cię, ile czasu potrzebuje na przygotowanie dokumentów. Masz 3 możliwości odbioru gotowego dokumentu (tak, jak zaznaczysz we wniosku):

  • w starostwie albo urzędzie,
  • pocztą,
  • e-mailem.
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity — Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity — Dz.U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity — Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu obliczenia opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 917 z późn. zm.).

Ostatnia aktualizacja: 24.01.2020 12:48

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju