W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj zasiłek chorobowy, gdy skończyło ci się ubezpieczenie

Twoje ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe skończyło się, a ty chorujesz i nie możesz pracować? Możesz dostać zasiłek chorobowy. Sprawdź, jak to zrobić.

Informacje:

 • Każdy, kto spełnia WSZYSTKIE poniższe warunki:

  • ma zwolnienie od lekarza,
  • nie może pracować z powodu choroby lub wypadku przez co najmniej 30 dni,
  • zachorował:
   • w ciągu 14 dni od zakończenia ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego,
   • do 3 miesięcy od zakończenia ubezpieczenia chorobowego – jeśli objawy choroby (na przykład choroby zakaźnej, takiej jak różyczka) pojawią się dopiero po 14 dniach od jej rozpoczęcia.
  • oświadczenie na druku ZUS Z-10,
  • wniosek o zasiłek na druku ZAS-53 lub zaświadczenie Z-3b – jeśli jesteś osobą, która prowadziła działalność pozarolniczą – lub wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA albo
  • zaświadczenie lekarskie na formularzu wydrukowanym z systemu – wystawione w trybie alternatywnym, na przykład gdy lekarz nie ma połączenia z internetem. Możesz nie składać zaświadczenia wystawionego w trybie alternatywnym, jeśli masz pewność, że lekarz wprowadził już twoje zwolnienie do systemu (możesz to sprawdzić przez swój profil na PUE ZUS – jeśli masz).

  Aby ZUS mógł sprawdzić, czy przysługuje ci prawo do zasiłku i ustalić wysokość tego zasiłku, twój były płatnik składek powinien przekazać do ZUS zaświadczenie Z-3 lub Z-3a

  Płatnik składek  to każda firma, instytucja lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca albo osoba, która prowadzi działalność gospodarczą.

  W niektórych przypadkach musisz przygotować również dodatkowe dokumenty.

  Kiedy Co przygotować
  Jesteś w ciąży, ale lekarz nie wpisał na twoim zwolnieniu kodu „B”. Zaświadczenie lekarskie, w którym lekarz potwierdzi, że jesteś w ciąży.
  Nie możesz pracować z powodu wypadku:
  • przy pracy,
  • w drodze do pracy albo z pracy.
  Zaświadczenie lekarskie, w którym lekarz potwierdzi, że nie możesz pracować z powodu wypadku oraz jeden z dokumentów:
  • kartę wypadku w drodze do albo z pracy,
  • kartę wypadku przy pracy – jeśli twoje ubezpieczenie nie wynikało z umowy o pracę,
  • protokół powypadkowy – jeśli twoje ubezpieczenie wynikało z umowy o pracę.
  Masz chorobę zawodową. Dwa dokumenty:
  • decyzję inspektora sanitarnego, w której inspektor potwierdzi, że masz chorobę zawodową,
  • zaświadczenie lekarskie, w którym lekarz potwierdzi, że nie możesz pracować z powodu choroby zawodowej.
  Twoja niezdolność do pracy była spowodowana badaniami lekarskimi dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegiem ich pobrania. Zaświadczenie lekarskie, które to potwierdzi.

   

   

  Sprawdź, co zrobić, jeśli dostaniesz zwolnienie od lekarza za granicą

  Dopilnuj, żeby w takim zwolnieniu znalazły się poniższe dane:

  • nazwa zakładu leczniczego (na przykład szpitala albo przychodni),
  • imię i nazwisko lekarza,
  • data wystawienia zwolnienia,
  • podpis lekarza,
  • data początkowa i końcowa niezdolności do pracy.

  Czy zwolnienie trzeba przetłumaczyć na język polski?

  Nie – jeśli zostało wystawione w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA), Konfederacji Szwajcarskiej albo w państwie, które podpisało z Polską umowę w zakresie zabezpieczenia społecznego.

  Tak – jeśli zostało wystawione w pozostałych państwach. Tłumaczenie przysięgłe nie jest wymagane.

  1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Złóż dokumenty w ZUS. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty
 • Od razu – jeśli masz wszystkie potrzebne dokumenty. 

  Jeśli chcesz dostać zasiłek za zwolnienie lekarskie, które już minęło – złóż dokumenty w ciągu 6 miesięcy od ostatniego dnia zwolnienia. Jeśli z jakichś powodów nie możesz złożyć dokumentów w tym czasie, na przykład leżysz w szpitalu – możesz to zrobić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te powody znikną.

 • W oddziale ZUS odpowiednim dla twojego miejsca zamieszkania.

  Masz trzy możliwości złożenia dokumentów:

  • zanosisz osobiście,
  • wysyłasz pocztą,
  • sprawę załatwia w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się w ZUS, jak to zrobić.

  Jeśli masz profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), wniosek o zasiłek możesz wypełnić i przesłać do ZUS elektronicznie.

  Skorzystaj z wyszukiwarki ZUS i sprawdź, w którym oddziale możesz złożyć dokumenty.

  Podaj kod pocztowy lub nazwę miejscowości, w której mieszkasz, a znajdziesz właściwą jednostkę ZUS.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia dokumentów lub wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku.

  Może się zdarzyć, że ZUS odmówi ci zasiłku. Dostaniesz wtedy decyzję w tej sprawie. Sprawdź, kiedy ZUS może odmówić ci zasiłku.

 • Wysokość zasiłku zależy od twojej sytuacji i wynosi:

  • 80% podstawy wymiaru zasiłku (także za pobyt w szpitalu),
  • 100% podstawy wymiaru zasiłku (także za pobyt w szpitalu) – jeśli nie możesz pracować z powodu:
   • wypadku przy pracy,
   • choroby zawodowej,
   • wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
   • choroby w czasie ciąży,
   • badań lekarskich, które są niezbędne dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegu ich pobrania.
  • do 91 dni, ale nie dłużej niż do wykorzystania okresu zasiłkowego 182 (270) dni,
  • do 182 dni - jeśli niezdolność do pracy jest spowodowana poddaniem się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek  i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów,
  • do 270 dni – jeśli niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą albo występuje w czasie ciąży.  
    
 • Napisz odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ale zanieś je lub wyślij do oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS.

  Jeśli chcesz złożyć odwołanie elektronicznie przez PUE ZUS, możesz wykorzystać formularz POG (pismo ogólne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Aby utworzyć POG, zaloguj się do PUE ZUS. Kliknij po kolei w zakładki: Dokumenty i wiadomości, Dokumenty robocze, następnie Utwórz nowy. Z listy wybierz: Pismo ogólne POG i zaznacz je, a następnie wybierz: Utwórz dokument.

  Za złożenie odwołania nic nie płacisz. 

 • Podstawa wymiaru zasiłku zależy od formy twojego zatrudnienia. Jeśli:

  • masz umowę o pracę – jest to twoje przeciętne miesięczne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, od którego nie możesz pracować. Od tej kwoty trzeba jeszcze odjąć składki na ubezpieczenia społeczne w tej części, którą opłacasz. Jeśli twoje ubezpieczenie obejmuje czas krótszy niż 12 miesięcy – wtedy liczy się cały okres ubezpieczenia,
  • wykonujesz pracę chałupniczą (nakładczą) lub pracujesz na podstawie umowy zlecenia i umowy agencyjnej – jest to twoje przeciętne miesięczne wynagrodzenie, czyli podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe albo wypadkowe z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, od którego nie możesz pracować. Tę kwotę trzeba jeszcze pomniejszyć o 13,71%. Jeśli twoje ubezpieczenie obejmuje czas krótszy niż 12 miesięcy – wtedy liczy się cały okres ubezpieczenia,
  • masz pozarolniczą działalność gospodarczą albo jesteś osobą duchowną – jest to przeciętna miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe albo wypadkowe z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, od którego nie możesz pracować. Tę kwotę trzeba jeszcze pomniejszyć o 13,71%. Jeśli twoje ubezpieczenie obejmuje czas krótszy niż 12 miesięcy – wtedy dotyczą cię inne zasady. Szczegóły znajdziesz na stronie ZUS.

  Podstawa wymiaru zasiłku nie może być wyższa niż 100% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Jego wysokość możesz sprawdzić na stronie ZUS.

  • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1133, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1205, z późn. zm.)

Ostatnia aktualizacja: 05.09.2022 13:28

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

{"register":{"columns":[]}}