W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj zasiłek pogrzebowy

Organizacja pogrzebu wiąże się z wieloma wydatkami. Dlatego pamiętaj, że możesz dostać zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Sprawdź, kto może dostać taki zasiłek i jak go uzyskać.

Informacje:

 • Każdy, kto spełnia JEDEN z poniższych warunków:

  • jest objęty ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobiera emeryturę albo rentę i zmarły był z jego rodziny,
  • zmarły był objęty ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobierał emeryturę lub rentę albo spełniał warunki, żeby dostać emeryturę albo rentę,
  • zmarły nie miał ubezpieczenia, ale pobierał zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu ubezpieczenia.

  Zasiłek pogrzebowy może dostać każdy, kto zapłacił za pogrzeb. Może to być osoba z rodziny zmarłego, ale także osoba obca lub instytucja (pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związek wyznaniowy).

 • Jeśli jesteś z rodziny zmarłego albo jesteś spoza rodziny i płacisz za pogrzeb:

  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (Z-12) – pobierz i wypełnij,
  • odpis skrócony aktu zgonu (na twój wniosek oddział ZUS sam może uzyskać odpis skrócony aktu zgonu z urzędu stanu cywilnego),
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją urzędnika, że dziecko urodziło się martwe,
  • oryginały rachunków, które dotyczą poniesionych kosztów pogrzebu (na przykład dokumenty z kościoła, które potwierdzą koszty związane z ceremonią kościelną),
  • kopie rachunków, które dotyczą pogrzebu i potwierdził je bank za zgodność z oryginałem – jeśli oryginały tych rachunków złożyłeś w banku,
  • zaświadczenie płatnika składek (na przykład pracodawcy) o tym, że ty albo zmarły podlegacie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu – w przypadku osoby ubezpieczonej (nie dotyczy to osób, które mają pozarolniczą działalność i osób, które z nimi współpracują),
  • dokumenty, które potwierdzą, że jesteś z rodziny zmarłego (na przykład odpis skrócony aktu urodzenia),
  • dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty albo paszport – jeśli składasz dokumenty osobiście w jednostce ZUS,
  • pełnomocnictwo, jeśli ktoś inny w twoim imieniu składa dokumenty.

  Jeśli reprezentujesz instytucję, która zapłaciła za pogrzeb:

  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (Z-12) – pobierz i wypełnij w domu,
  • odpis skrócony aktu zgonu,
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją urzędnika, że dziecko urodziło się martwe,
  • oryginały rachunków, które dotyczą poniesionych kosztów pogrzebu (na przykład dokumenty z kościoła, które potwierdzą koszty związane z ceremonią kościelną),
  • kopie rachunków, które dotyczą pogrzebu i potwierdził je bank za zgodność z oryginałem – jeśli oryginały tych rachunków złożyłeś w banku,
  • dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty albo paszport oraz pełnomocnictwo do reprezentowania instytucji – jeśli składasz dokumenty osobiście w jednostce ZUS.
  1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Listę dokumentów znajdziesz w sekcji Co  musisz przygotować.
  2. Złóż dokumenty w ZUS. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty. Dokumenty możesz złożyć osobiście albo skorzystać z pomocy pełnomocnika. Jeśli pokryjesz koszty pogrzebu członka rodziny, w twoim imieniu dokumenty może złożyć zakład pogrzebowy.
  • do 12 miesięcy od dnia śmierci,
  • do 12 miesięcy od dnia pogrzebu – jeśli na przykład pojawił się problem z odnalezieniem zwłok lub identyfikacją zmarłego.

  Dołącz dokument, który potwierdzi powód opóźnienia: 

  • zaświadczenie z policji lub prokuratury albo
  • odpis zupełny aktu zgonu lub 
  • inny dokument  urzędowy, który potwierdzi okoliczności lub przyczyny, które uniemożliwiły wcześniejsze złożenie wniosku.
    
  • w jednostce ZUS, która wypłacała emeryturę albo rentę zmarłemu – jeśli zmarły dostawał emeryturę albo rentę,
  • w jednostce ZUS – zgodnie z twoim miejscem zamieszkania.

  Dokumenty możesz wysłać pocztą, złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Wniosek o zasiłek możesz także złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

  Wpisz swój kod pocztowy i sprawdź, gdzie jest twój oddział ZUS.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Zasiłek dostaniesz w ciągu 30 dni kalendarzowych od złożenia wszystkich dokumentów.

  Nie zapomnij podać numeru konta, na które ZUS wypłaci ci zasiłek. To bardzo wygodna forma wypłaty. Jeśli nie masz konta dostaniesz zasiłek na adres, który wpiszesz we wniosku.

  • 4 000 zł – jeśli należysz do rodziny zmarłego. Poniżej sprawdź, które osoby z rodziny mogą dostać taki zasiłek. Niezależnie od faktycznych kosztów pogrzebu zawsze dostaniesz 4 000 zł zasiłku,
  • maksymalnie 4 000 zł – jeśli jesteś spoza rodziny zmarłego lub reprezentujesz instytucję, która sfinansowała pogrzeb zmarłego. W takiej sytuacji potwierdź wszystkie wydatki związane z pogrzebem. Dostaniesz tyle, ile faktycznie wydasz na pogrzeb, ale nie więcej niż 4 000 zł.

  Jeśli za pogrzeb płaci więcej niż jedna osoba – zasiłek będzie podzielony proporcjonalnie do waszych wydatków. W takiej sytuacji każda osoba lub instytucja składa oddzielny wniosek.

  Przykład: 4 000 zł to 100%. Na pogrzeb łącznie wydaliście 10 000 zł, na przykład jedna osoba spoza rodziny wydała 3 000 zł (to jest 30% z 10 000 zł), a druga 7 000 zł (to jest 70% z 10 000 zł), to pierwsza dostanie 1 200 zł (30% z 4 000 zł), a druga 2 800 zł (70% z 4 000 zł).

 • Możesz odwołać się do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to jeden miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS. Za złożenie odwołania nic nie płacisz.

  • małżonek (wdowa albo wdowiec), także jeśli są w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,
  • rodzice, rodzice adopcyjni, macocha, ojczym,
  • dzieci, w tym dzieci adoptowane, dzieci drugiego małżonka,
  • dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej oraz dzieci, które osoba zmarła wychowywała i utrzymywała przed osiągnięciem pełnoletności,
  • rodzeństwo,
  • dziadkowie,
  • wnuki,
  • osoby, których osoba zmarła była opiekunem prawnym.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z  2021r. poz. 291 z późn. zm.)

Ostatnia aktualizacja: 05.09.2022 13:29

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

{"register":{"columns":[]}}