W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Uzyskaj zaświadczenie o swoich danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych

Potrzebujesz zaświadczenia, które będzie zawierało informację o twoich danych, które znajdują się w Rejestrze Dowodów Osobistych? Poniżej opisujemy, jak możesz otrzymać takie zaświadczenie.

Informacje:

  • każdy obywatel, który posiada dowód osobisty – pamiętaj, że nie możesz otrzymać zaświadczenia o danych innej osoby,
  • rodzic, opiekun prawny albo kurator mogą wnioskować o zaświadczenie dotyczące dziecka lub podopiecznego.

  Możesz złożyć wniosek osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik.

  • wniosek o wydanie zaświadczenia. Samodzielnie napisz pismo, które będzie zawierać twoje dane:
   • imię i nazwisko,
   • numer PESEL,
   • adres,
   • zakres żądanych danych (wszystkie czy wybrane),
  • dowód opłaty skarbowej,
  • dowód osobisty albo inny dokument, który potwierdzi twoją tożsamość,
  • dokument pełnomocnictwa, jeśli korzystasz z pełnomocnika.
 • W dowolnym urzędzie gminy.

 • Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17 zł.
   
  Możesz zapłacić:

  • w kasie urzędu gminy, w którym składasz wniosek
  • przelewem na konto urzędu, w którym składasz wniosek.
 • Maksymalnie 7 dni od daty złożenia wniosku.

  • każdy obywatel, który posiada dowód osobisty – pamiętaj, że nie możesz otrzymać zaświadczenia o danych innej osoby,
  • rodzic, opiekun prawny albo kurator mogą wnioskować o zaświadczenie dotyczące dziecka lub podopiecznego.

  Możesz złożyć wniosek osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik.

  • wniosek o wydanie zaświadczenia. Samodzielnie napisz pismo, które będzie zawierać twoje dane:
   • imię i nazwisko,
   • numer PESEL,
   • adres,
   • zakres żądanych danych (wszystkie czy wybrane),
  • dowód opłaty skarbowej,
  • pełnomocnictwo, jeśli korzystasz z pełnomocnika.
 • Wysyłasz je do dowolnego urzędu gminy (listem poleconym).

   

 • Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17 zł.
  Możesz zapłacić przelewem na konto urzędu, do którego wysyłasz wniosek.

 • Maksymalnie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Jeśli chcesz złożyć wniosek o zaświadczenie przez ePUAP – potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. 

Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

  • każdy obywatel, który posiada dowód osobisty – pamiętaj, że nie możesz otrzymać zaświadczenia o danych innej osoby,
  • rodzic, opiekun prawny albo kurator mogą wnioskować o zaświadczenie dotyczące dziecka lub podopiecznego.

  Możesz złożyć wniosek osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik.

 • Dowód opłaty skarbowej w formie elektronicznej.

  1. Wejdź na stronę usługi: Pismo ogólne do podmiotu publicznego.
  2. Kliknij Załatw sprawę.
  3. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
  4. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
  5. Wybierz urząd gminy, do którego zwrócisz się o zaświadczenie.
  6. Dodaj stworzone przez siebie pismo, które będzie zawierać twoje dane:
   • imię i nazwisko,
   • numer PESEL,
   • adres,
   • zakres żądanych danych (wszystkie czy wybrane).
  7. Dodaj potwierdzenie opłaty skarbowej (na przykład potwierdzenie przelewu z banku na konto urzędu).
  8. Jeśli w twoim imieniu działa pełnomocnik – musi dodać pełnomocnictwo w formie elektronicznej.
  9. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
  10. Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że wniosek został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
 • Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17 zł.

  Zapłać przelewem na konto urzędu, w którym składasz wniosek. 

 • Maksymalnie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Ostatnia aktualizacja: 24.09.2019 16:03

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji