W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych małżonka

Jesteście małżeństwem i staracie się o pożyczkę lub kredyt? Bank może zażądać od was zaświadczeń, że nie zalegacie z podatkami. Jeśli macie wspólność majątkową – możecie uzyskać takie zaświadczenie dla małżonka. Sprawdźcie, jak je uzyskać.

Informacje:

 • Osoby, które są w związku małżeńskim i mają wspólność majątkową.

  Pamiętaj, że nie potrzebujesz zgody małżonka, żeby złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia.

  1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować
  2. Zapłać za zaświadczenie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz
  3. Złóż dokumenty w urzędzie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.

  Jeśli chcesz złożyć wniosek przez internet, możesz to zrobić:

 • To zależy od tego, jakiego podatku ma dotyczyć zaświadczenie. 

  W urzędzie skarbowym lub dowolnym centrum obsługi

  Gdy twój małżonek płaci następujące podatki:

  • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Podatek ten płacą:
   • osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej,
   • osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się na zasadach ogólnych lub tak zwanym podatkiem liniowym,
  • zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów, które osiągają osoby fizyczne:
   • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
   • karta podatkowa,
   • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych,
  • podatek tonażowy,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od towarów i usług (VAT),
  • podatek od spadków i darowizn,
  • podatek od towarów i usług (VAT) – z tytułu importu towarów (z wyjątkiem sytuacji, gdy podatek jest rozliczany w deklaracji VAT),
  • podatek od gier,
  • podatek akcyzowy.

  Znajdź swój urząd lub dowolne centrum obsługi:

   

  W urzędzie gminy (miasta)

  Gdy Twój małżonek płaci następujące podatki:

  • podatek od środków transportowych,
  • podatek od nieruchomości,
  • podatek rolny,
  • podatek leśny.

  Masz 2 możliwości dostarczenia wniosku do urzędu lub centrum obsługi:

  • Zanieś osobiście.
  • Wyślij pocztą tradycyjną.

  Jeśli chcesz złożyć wniosek przez internet, możesz to zrobić:

 • Opłata skarbowa wynosi 21 zł.

  Zapłać, gdy będziesz składać wniosek. Dowód wpłaty dołącz do pozostałych dokumentów w ciągu 3 dni od złożenia wniosku.

  Możesz:

  • zrobić przelew:
   • na konto urzędu gminy lub miasta, w którym składasz wniosek,
   • jeśli wniosek składasz do urzędu skarbowego albo centrum obsługi – na konto urzędu gminy lub miasta, na terenie którego jest urząd skarbowy lub centrum obsługi,
  • zapłacić:
   • w kasie urzędu gminy lub miasta, w którym składasz wniosek,
   • jeśli wniosek składasz do urzędu skarbowego albo centrum obsługi – w kasie urzędu gminy lub miasta, na terenie którego jest urząd skarbowy lub centrum obsługi.
 • Do 7 dni od złożenia wniosku.

  • jeśli twój małżonek ma niezapłacony podatek (na przykład 380 zł) – zaświadczenie o zaległościach podatkowych. W zaświadczeniu będzie informacja o tym, ile wynosi zaległość (na przykład, że zaległość wynosi 380 zł),
  • jeśli twój małżonek ma zapłacone wszystkie podatki – zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami. W zaświadczeniu będzie informacja, że wysokość zaległości wynosi 0 zł.
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 2355 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 508 z późn. zm.)

Ostatnia aktualizacja: 30.09.2022 13:19

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Finansów

{"register":{"columns":[]}}