W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj zezwolenie na działania w parku narodowym

Planujesz inwestycję na terenie parku narodowego? Na przykład przebudowę drogi lub linii elektrycznej? A może chcesz prowadzić badania naukowe albo zorganizować wydarzenie kulturalne? Park narodowy to obszar chroniony i obowiązują w nim zakazy. Dlatego potrzebujesz zezwolenia na odstępstwo od tych zakazów. Sprawdź, jak je uzyskać.

Informacje:

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

 • W parku narodowym chroni się całą przyrodę i krajobraz, aby zachować je w naturalnym stanie. Dlatego nie wolno tu na przykład niszczyć roślin, płoszyć zwierząt lub chodzić poza wyznaczonymi szlakami.

  Za złamanie zakazu możesz zapłacić karę, a nawet trafić do więzienia.

 • Każdy, kto uzasadni, że jego działania:

  • nie zaszkodzą przyrodzie parku narodowego,
  • wiążą się z ochroną przyrody lub badaniami naukowymi,
  • mają cel edukacyjny, kulturowy, turystyczny, rekreacyjny, sportowy lub religijny,
  • są związane z inwestycją liniową celu publicznego.

  Inwestycja liniowa celu publicznego to taka, którą wyróżnia długość  na przykład droga publiczna, linia elektryczna, kanalizacja, tory kolejowe, wodociąg.

 • Jeśli składasz wniosek w swoim imieniu - dokumenty w formie elektronicznej:

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w parku narodowym. Nie ma jednego formularza wniosku. Napisz go samodzielnie. We wniosku:
   • wpisz swoje imię, nazwisko i adres,
   • wskaż zakazy, od których chcesz uzyskać zezwolenie na odstępstwo,
   • opisz i uzasadnij cel działań, które chcesz prowadzić w parku narodowym,
   • opisz te działania,
   • wskaż, gdzie dokładnie chcesz je prowadzić,
   • jeśli celem działań jest inwestycja liniowa celu publicznego, uzasadnij, że nie można jej przeprowadzić w inny sposób,
   • opisz, co zrobisz (lub co zrobi instytucja, dla której pracujesz), by zapobiec, ograniczyć lub wyrównać szkody wyrządzone w parku narodowym,
  • Skan dowodu opłaty skarbowej.

  Jeśli składasz wniosek jako pełnomocnik - Dokumenty w formie elektronicznej:

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w parku narodowym. Nie ma jednego formularza wniosku. Napisz go samodzielnie. We wniosku:
   • wpisz nazwę i siedzibę instytucji albo imię, nazwisko oraz adres osoby, którą reprezentujesz,
   • wskaż zakazy, od których chcesz uzyskać zgodę na odstępstwo,
   • opisz i uzasadnij cel działań, które są planowane do realizacji w parku narodowym,
   • opisz te działania,
   • wskaż, gdzie dokładnie będą prowadzone działania,
   • jeśli celem działań jest inwestycja liniowa celu publicznego, uzasadnij, że nie można jej przeprowadzić w inny sposób,
   • opisz co zrobi instytucja, by zapobiec, ograniczyć lub wyrównać szkody wyrządzone w parku narodowym.
  • Aktualne pełnomocnictwo, na podstawie którego reprezentujesz instytucję albo osobę fizyczną. Powinno ono zawierać przede wszystkim: twoje dane, dane instytucji, którą reprezentujesz oraz informację, że instytucja upoważnia cię do wykonywania w jej imieniu danych czynności.
  • Skan dowodu opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących w parku narodowym oraz skan dowodu opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa. 
  1. Przygotuj dokumenty w formie elektronicznej. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Wejdź na stronę usługi: Zezwolenie na odstępstwa od zakazów obowiązujących w parku narodowym.
  3. Kliknij Załatw sprawę.
  4. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
  5. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
  6. Wypełnij formularz i dodaj załączniki w postaci elektronicznej.
  7. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
  8. Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
  9. Czekaj na odpowiedź urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 • W dowolnym momencie.

  • Za złożenie wniosku zapłacisz 82 zł.
  • Jeśli składasz wniosek jako pełnomocnik, zapłacisz dodatkowo za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł.

  Zrób przelew na konto – poniżej znajdziesz dane do przelewu:

  Wydział Opłaty Skarbowej w Centrum Obsługi Podatnika ul. Obozowa 75,
  nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

  • W tytule przelewu za wniosek wpisz: Opłata za wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących w parku narodowym.
  • W tytule przelewu za udzielenie pełnomocnictwa wpisz: Opłata za udzielenie pełnomocnictwa.

  Nie zapłacisz za wniosek, jeśli dotyczy on zezwolenia na działania związane z ochroną przyrody, a ty:

  • składasz go w imieniu organizacji ekologicznej lub jednostki naukowej działającej na rzecz ochrony przyrody,
  • działasz na rzecz ochrony przyrody w zakresie czynnej ochrony gatunkowej – na przykład prowadzisz projekt związany z ochroną gatunkową.
  • 30 dni od złożenia wniosku w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,
  • 60 dni – jeśli urząd potrzebuje więcej informacji, by określić wpływ działań na przyrodę parku narodowego.

  Terminy te nie uwzględniają czasu oczekiwania na opinię dyrektora parku narodowego, który ma 30 dni na jej wyrażenie (od dnia doręczenia mu wniosku o wydanie opinii).

 • W parkach narodowych nie wolno między innymi:

  • budować lub przebudowywać budynków i urządzeń technicznych,
  • prowadzić badań naukowych bez zgody dyrektora parku narodowego,
  • organizować imprez rekreacyjnych i sportowych, na przykład rajdów samochodowych czy motorowych,
  • chwytać, płoszyć i zabijać zwierząt, niszczyć nor, gniazd, legowisk, zbierać i niszczyć jaj oraz poroży,
  • regulować rzek i potoków, osuszać gruntów – jeśli nie służy to ochronie przyrody,
  • zbierać skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, na przykład szczątków roślin i zwierząt, bursztynu,
  • niszczyć gleby lub zmieniać przeznaczenia gruntów – na przykład zmieniać gruntu leśnego na budowlany,
  • stosować chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin i nawozów,
  • umieszczać tablic, napisów, ogłoszeń – jeśli nie mają związku z ochroną przyrody, edukacją ekologiczną lub bezpieczeństwem,
  • zakłócać ciszy,
  • wprowadzać gatunków roślin, zwierząt lub grzybów,
  • niszczyć roślin i grzybów.

  Poza wyznaczonymi w parku miejscami, szlakami i trasami nie wolno również:

  • spacerować, jeździć rowerem, na nartach, konno,
  • wprowadzać psów, z wyjątkiem psów asystujących – czyli psów przeszkolonych do pomocy osobom niepełnosprawnym,
  • wspinać się, wchodzić do jaskiń, kąpać się, nurkować,
  • palić ognisk i papierosów, używać źródeł światła o otwartym płomieniu,
  • rozbijać namiotów,
  • pływać łodziami motorowymi, uprawiać sportów wodnych, żeglować,
  • zbierać roślin lub grzybów,
  • prowadzić działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej,
  • poruszać się pojazdami (zakaz ten nie dotyczy na przykład dróg publicznych),
  • łowić ryb i polować.

   Jeśli masz wątpliwości, czy twoje działania naruszą obowiązujące w parku zakazy, skontaktuj się z administracją parku.

  Zakazy te nie obowiązują, jeśli działania na terenie parku są związane na przykład z:

  • planem ochrony lub zadaniami ochronnymi przyjętymi przez Ministra Klimatu i Środowiska dla danego parku narodowego,
  • bezpieczeństwem ludzi,
  • obronnością i bezpieczeństwem państwa.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471, 1378) - art. 15 ust. 1.

 • W parku narodowym chroni się całą przyrodę i krajobraz, aby zachować je w naturalnym stanie. Dlatego nie wolno tu na przykład niszczyć roślin, płoszyć zwierząt lub chodzić poza wyznaczonymi szlakami.

  Za złamanie zakazu możesz zapłacić karę, a nawet trafić do więzienia.

 • Każdy, kto uzasadni, że jego działania:

  • nie zaszkodzą przyrodzie parku narodowego,
  • wiążą się z ochroną przyrody lub badaniami naukowymi,
  • mają cel edukacyjny, kulturowy, turystyczny, rekreacyjny, sportowy lub religijny,
  • są związane z inwestycją liniową celu publicznego.

  Inwestycja liniowa celu publicznego to taka, którą wyróżnia długość  na przykład droga publiczna, linia elektryczna, kanalizacja, tory kolejowe, wodociąg.

 • Jeśli składasz wniosek w swoim imieniu:

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w parku narodowym. Nie ma jednego formularza wniosku. Napisz go samodzielnie. We wniosku:
   • wpisz swoje imię, nazwisko i adres,
   • wskaż zakazy, od których chcesz uzyskać zezwolenie na odstępstwo,
   • opisz i uzasadnij cel działań, które chcesz prowadzić w parku narodowym,
   • opisz te działania,
   • wskaż, gdzie dokładnie chcesz je prowadzić,
   • jeśli celem działań jest inwestycja liniowa celu publicznego, uzasadnij, że nie można jej przeprowadzić w inny sposób,
   • opisz, co zrobisz (lub co zrobi instytucja, dla której pracujesz), by zapobiec, ograniczyć lub wyrównać szkody wyrządzone w parku narodowym.
  • Dowód opłaty skarbowej.

   Jeśli składasz wniosek jako pełnomocnik:

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w parku narodowym. Nie ma jednego formularza wniosku. Napisz go samodzielnie. We wniosku:
   • wpisz nazwę i siedzibę instytucji albo imię, nazwisko oraz adres osoby, którą reprezentujesz,
   • wskaż zakazy, od których chcesz uzyskać zezwolenie na odstępstwo,
   • opisz i uzasadnij cel działań, które są planowane do realizacji w parku narodowym,
   • opisz te działania,
   • wskaż, gdzie dokładnie będą prowadzone działania,
   • jeśli celem działań jest inwestycja liniowa celu publicznego, uzasadnij, że nie można jej przeprowadzić w inny sposób,
   • opisz co zrobi instytucja, by zapobiec, ograniczyć lub wyrównać szkody wyrządzone w parku narodowym.
  • Aktualne pełnomocnictwo, na podstawie którego reprezentujesz instytucję albo osobę fizyczną. Powinno ono zawierać przede wszystkim: twoje dane, dane instytucji, którą reprezentujesz oraz informację, że instytucja upoważnia cię do wykonywania w jej imieniu danych czynności.
  • Dowód opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących w parku narodowym oraz dowód opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa.
  1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Zapłać opłatę skarbową za wniosek i – jeśli składasz wniosek jako pełnomocnik – opłatę skarbową za udzielenie pełnomocnictwa. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
  3. Złóż dokumenty w urzędzie – dołącz do nich dowód (lub dowody) opłaty skarbowej. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  4. Czekaj na odpowiedź urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 • W dowolnym momencie.

 • Wniosek składasz w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Adres: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.

  Masz dwie możliwości złożenia wniosku:

  • zanieś go do siedziby Ministerstwa,
  • wyślij go listem.
  • Za złożenie wniosku zapłacisz 82 zł.
  • Jeśli składasz wniosek jako pełnomocnik, zapłacisz dodatkowo za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł.

  Zrób przelew na konto – poniżej znajdziesz dane do przelewu:

  Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
  Centrum Obsługi Podatnika
  nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

  • W tytule przelewu za wniosek wpisz: Opłata za wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących w parku narodowym.
  • W tytule przelewu za udzielenie pełnomocnictwa wpisz: Opłata za udzielenie pełnomocnictwa.

  Nie zapłacisz za wniosek, jeśli dotyczy on zezwolenia na działania związane z ochroną przyrody, a ty:

  • składasz go w imieniu organizacji ekologicznej lub jednostki naukowej działającej na rzecz ochrony przyrody,
  • działasz na rzecz ochrony przyrody w zakresie czynnej ochrony gatunkowej – na przykład prowadzisz projekt związany z ochroną gatunkową.
  • 30 dni od złożenia wniosku w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,
  • 60 dni – jeśli urząd potrzebuje więcej informacji, by określić wpływ działań na przyrodę parku narodowego.

  Terminy te nie uwzględniają czasu oczekiwania na opinię dyrektora parku narodowego, który ma 30 dni na jej wyrażenie (od dnia doręczenia mu wniosku o wydanie opinii).

 • W parkach narodowych nie wolno między innymi:

  • budować lub przebudowywać budynków i urządzeń technicznych,
  • prowadzić badań naukowych bez zgody dyrektora parku narodowego,
  • organizować imprez rekreacyjnych i sportowych, na przykład rajdów samochodowych czy motorowych,
  • chwytać, płoszyć i zabijać zwierząt, niszczyć nor, gniazd, legowisk, zbierać i niszczyć jaj oraz poroży,
  • regulować rzek i potoków, osuszać gruntów – jeśli nie służy to ochronie przyrody,
  • zbierać skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, na przykład szczątków roślin i zwierząt, bursztynu,
  • niszczyć gleby lub zmieniać przeznaczenia gruntów – na przykład zmieniać gruntu leśnego na budowlany,
  • stosować chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin i nawozów,
  • umieszczać tablic, napisów, ogłoszeń – jeśli nie mają związku z ochroną przyrody, edukacją ekologiczną lub bezpieczeństwem,
  • zakłócać ciszy,
  • wprowadzać gatunków roślin, zwierząt lub grzybów,
  • niszczyć roślin i grzybów.

  Poza wyznaczonymi w parku miejscami, szlakami i trasami nie wolno również:

  • spacerować, jeździć rowerem, na nartach, konno,
  • wprowadzać psów, z wyjątkiem psów asystujących – czyli psów przeszkolonych do pomocy osobom niepełnosprawnym,
  • wspinać się, wchodzić do jaskiń, kąpać się, nurkować,
  • palić ognisk i papierosów, używać źródeł światła o otwartym płomieniu,
  • rozbijać namiotów,
  • pływać łodziami motorowymi, uprawiać sportów wodnych, żeglować,
  • zbierać roślin lub grzybów,
  • prowadzić działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej,
  • poruszać się pojazdami (zakaz ten nie dotyczy na przykład dróg publicznych),
  • łowić ryb i polować.

  Jeśli masz wątpliwości, czy twoje działania naruszą obowiązujące w parku zakazy, skontaktuj się z administracją parku.

  Zakazy te nie obowiązują, jeśli działania na terenie parku są związane na przykład z:

  • planem ochrony lub zadaniami ochronnymi przyjętymi przez Ministra Klimatu dla danego parku narodowego,
  • bezpieczeństwem ludzi,
  • obronnością i bezpieczeństwem państwa.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471, 1378) - art. 15 ust. 1.

Ostatnia aktualizacja: 11.06.2021 16:53

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

{"register":{"columns":[]}}