W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj zgodę na edukację domową

Chcesz, żeby twoje dziecko uczyło się w domu? Złóż wniosek o zgodę na edukację domową. Sprawdź, jak to zrobić. 

Informacje:

 • Każde dziecko, które ma od 6 do 18 lat, musi się uczyć. Spełnia wtedy obowiązek przedszkolny, szkolny i nauki. Dyrektor przedszkola albo szkoły może zgodzić się, żeby dziecko uczyło się w domu. Wniosek należy złożyć do dyrektora przedszkola, szkoły, do której dziecko jest przyjęte. Przedszkole, szkoła znajdują się na terenie województwa, w którym mieszka dziecko. Wtedy nauczycielami dziecka mogą być:

  • rodzice,
  • opiekunowie prawni,
  • inne osoby, które wskażą rodzice albo opiekunowie.

  Takie osoby nie muszą kończyć specjalnych studiów ani szkoleń.

  Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

  Dyrektor szkoły może się zgodzić na edukację domową w danym roku szkolnym i wskazać w decyzji etap edukacyjny. Są trzy etapy:

  • I etap – I, II i III klasa szkoły podstawowej,
  • II etap – IV–VIII klasa szkoły podstawowej,
  • III etap – szkoła ponadpodstawowa.
 • Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, które ma od 6 do 18 lat. 

  Uwaga:

  Uczeń pełnoletni, czyli nieobjęty obowiązkiem nauki, nie może się ubiegać o zezwolenie na realizację tego obowiązku poza szkołą. 
   

  Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

  1. Wniosek o zezwolenie na edukację domową. Nie ma jednego wzoru takiego wniosku. Zapytaj w przedszkolu albo w szkole, czy ma wzór. Jeśli nie – napisz wniosek samodzielnie. 
  2. Opinię z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
   Uwaga! W roku szkolnym 2020/2021 nie jest wymagana opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (§13b ust. 5 pkt 1 rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)
  3. Oświadczenie, w którym napiszesz, że zapewnisz dziecku warunki, które umożliwią mu realizację podstawy programowej na tym etapie kształcenia – napisz je samodzielnie.
  4. Zobowiązanie, w którym napiszesz, że twoje dziecko będzie przystępowało do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych – napisz je samodzielnie.
  1. Idź z dzieckiem do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej po opinię. Pracownik poradni oceni, czy twoje dziecko może uczyć się w domu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jak otrzymasz opinię z poradni.
  2. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  3. Złóż dokumenty u dyrektora przedszkola albo szkoły. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  4. Czekaj na decyzję dyrektora. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 • W dowolnym momencie roku szkolnego lub przed rozpoczęciem danego roku szkolnego.

 • W przedszkolu, szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej, do której twoje dziecko uczęszcza albo zostało przyjęte.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Dyrektor wyda decyzję do 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożysz wszystkie dokumenty.

  1. Zapisz swoje dziecko na wizytę do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w swoim mieście lub powiecie.
  2. Idź z dzieckiem do poradni w umówionym terminie.
  3. Czekaj na opinię z poradni. Dostaniesz ją do 30 dni od twojej wizyty. Wyjątkowo możesz czekać do 60 dni – jeśli na przykład trzeba zrobić więcej badań albo masz dostarczyć dodatkowe dokumenty.
 • Na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Zakres egzaminów ustala dyrektor, który wydał zezwolenie na edukację domową. Po zdanych egzaminach twoje dziecko dostanie świadectwo ukończenia danej klasy. Na świadectwie nie będzie oceny z zachowania. Nie będzie też ocen z muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego. 

 • Możesz odwołać się do kuratora oświaty. Odwołanie złóż u dyrektora, który wydał decyzję. Masz na to miesiąc od otrzymania decyzji.

 • Tak, jeśli:

  • uznasz, że twoje dziecko powinno uczyć się w szkole – w takiej sytuacji złóż wniosek o cofnięcie zgody na edukację domową do dyrektora, który wydał zezwolenie,
  • twoje dziecko nie przystąpi do rocznych egzaminów kwalifikacyjnych i nie usprawiedliwisz jego nieobecności albo dyrektor nie uzna twojego usprawiedliwienia,
  • twoje dziecko nie zda rocznych egzaminów kwalifikacyjnych, 
  • okaże się, że zezwolenie na edukację domową jest nieważne.
 • Dziecko, które uczy się w domu, nadal może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych w szkole. Zapytaj dyrektora, który wydał zezwolenie, jakie dodatkowe zajęcia edukacyjne są w jego szkole.

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.)

Ostatnia aktualizacja: 12.03.2021 10:09

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Edukacji Narodowej

{"register":{"columns":[]}}