W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wyrejestruj pojazd

Chcesz wyrejestrować pojazd? Sprawdź, kiedy i gdzie możesz to zrobić oraz jakie dokumenty będą ci potrzebne.

Informacje:

  • Dla właściciela pojazdu. Jeżeli pojazd ma współwłaścicieli – wszyscy powinni być obecni podczas wyrejestrowania. Może też pojawić się tylko jeden z nich – ale wtedy pozostali muszą dać mu pełnomocnictwo.

    Pojazd możesz wyrejestrować samodzielnie albo może to za ciebie zrobić pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

    • wniosek o wyrejestrowanie pojazdu – otwórz plik w nowym oknie (plik PDF, rozmiar 504 kB) – pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie,
    • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport albo – jeśli jesteś cudzoziemcem – kartę pobytu),
    • dowód wpłaty, 
    • odpowiednie dokumenty, w zależności od powodu wyrejestrowania pojazdu. Listę dokumentów znajdziesz poniżej.

    Złóż oryginały dokumentów, chyba że przy dokumencie z poniższej listy będzie informacja, że można złożyć kopię.

    Wymagane dokumenty (według powodów wyrejestrowania):

    • kradzież pojazdu:
      • samodzielnie napisane oświadczenie – napisz w nim, że twój pojazd został skradziony i że masz świadomość odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego),
      • dowód rejestracyjny pojazdu;
    • wywóz albo zbycie (na przykład sprzedaż albo przekazanie w darowiźnie) pojazdu za granicą:
      • dokument, który potwierdza zbycie pojazdu za granicą (na przykład umowa kupna-sprzedaży albo umowa darowizny) oraz samodzielnie napisane oświadczenie,
      • kopia dokumentu, który potwierdzi zarejestrowanie pojazdu za granicą;
    • kasacja samochodu za granicą:
      • dokument, który potwierdza, że pojazd został zniszczony za granicą,
      • dowód rejestracyjny,
      • tablice rejestracyjne;
    • trwała utrata pojazdu:
      • dokument, który potwierdza, że utrata pojazdu jest trwała (na przykład potwierdzenie, że samochód spłonął w pożarze),
      • dowód rejestracyjny,
      • tablice rejestracyjne,
      • dowód wpłaty na rzecz gminy. Pieniądze z wpłaty urząd wyda na utrzymanie czystości i porządku w gminie;
    • przekazanie pojazdu do stacji demontażu albo do punktu zbierania odpadów:
      • zaświadczenie o:
        • demontażu pojazdu lub
        • przyjęciu niekompletnego pojazdu, lub
        • równoważny dokument wydany w innym państwie,
      • dowód rejestracyjny,
      • tablice rejestracyjne;
    • wycofanie samochodu z obiegu – w tym wypadku wystarczy JEDEN z poniższych dokumentów:
      • dokument, który potwierdza, że pojazd został wycofany z obiegu – takim dokumentem może być na przykład oświadczenie producenta samochodu,
      • dokument, który potwierdza, że wycofany pojazd został odkupiony – pamiętaj, że wycofany pojazd może odkupić jedynie firma, która wprowadziła go do obiegu,
      • poświadczona kopia decyzji administracyjnej o wycofaniu pojazdu z obrotu.

    Dołącz też tłumaczenie na język polski – jeśli dokumenty są w języku obcym. Takie tłumaczenie może przygotować tłumacz przysięgły albo konsul. Jeżeli w Polsce nie ma tłumacza przysięgłego danego języka, tłumaczenie może zrobić tłumacz przysięgły z państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

    Jeśli dowód rejestracyjny lub tablice rejestracyjne zostaną zniszczone lub je utracisz – do wymaganych dokumentów dołącz swoje oświadczenie. Wyjaśnij w nim, co się stało z tymi dokumentami.

    Dowód opłaty na rzecz gminy (na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach) to obowiązkowa opłata przy wyrejestrowaniu, jeśli zgłaszasz trwałą stratę pojazdu. Nie ma stałej opłaty - jej kwota zależy od różnych czynników (na przykład od rodzaju pojazdu, który chcesz wyrejestrować). Informację o opłacie uzyskasz w urzędzie, w którym chcesz wyrejestrować pojazd.

    1. Pobierz i wypełnij wniosek, który znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
    2. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
    3. Zapłać za decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu.
    4. Idź do odpowiedniego urzędu i wyrejestruj tam pojazd.
  • Pojazd możesz wyrejestrować, gdy doszło do jego:

    • kradzieży,
    • wywozu albo sprzedaży za granicą,
    • kasacji (zniszczenia) za granicą,
    • trwałej utraty (na przykład w wyniku pożaru),
    • przekazania do stacji demontażu pojazdów albo do punktu zbierania odpadów – jeśli nie wyrejestrujesz pojazdu, zrobi to urząd, gdy dostanie zaświadczenie ze stacji demontażu,
    • wycofania z obiegu.
  • Pojazd wyrejestrowuje organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu. Może to być:

    • urząd starostwa powiatowego,
    • urząd miasta,
    • urząd dzielnicy.

    Dokumenty możesz:

    • złożyć w urzędzie, 
    • wysłać pocztą,
    • złożyć przez internet – jeśli w urzędzie jest taka możliwość. Sprawdź na stronie internetowej urzędu, czy ma elektroniczną skrzynkę podawczą i jakie ma warunki. 
  • Opłata wynosi 10 zł.

    Możesz zapłacić:

    • w kasie urzędu,
    • przelewem na konto urzędu.

    Zachowaj dowód wpłaty.

  • Do miesiąca od dnia złożenia wniosku i wszystkich potrzebnych dokumentów. Jeśli twój przypadek okaże się szczególnie skomplikowany – do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku i wszystkich potrzebnych dokumentów.

    Decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu możesz odebrać na miejscu w urzędzie albo dostać pocztą (także wtedy, gdy złożysz wniosek przez internet).

    Jeśli wyrejestrowujesz pojazd, bo chcesz go wywieźć z kraju do innego państwa UE – urząd da ci decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu i unieważniony dowód rejestracyjny.

  • Pojazd, który został wyrejestrowany, nie może zostać ponownie zarejestrowany.

    Wyjątkiem od tej reguły są pojazdy:

    • odzyskane po kradzieży, 
    • zabytkowe,
    • które mają co najmniej 25 lat i które:
      • rzeczoznawca samochodowy uznał za unikatowe
      • mają szczególne znaczenie dla historii motoryzacji,
    • ciągniki i przyczepy rolnicze,
    • pojazdy, które zostały wywiezione z kraju albo sprzedane za granicą.
    • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.)
    • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. poz. 1847).

Ostatnia aktualizacja: 12.10.2022 16:30

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Infrastruktury

{"register":{"columns":[]}}