W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wyznacz pełnomocnika do podpisywania elektronicznej deklaracji podatkowej

Składasz deklarację podatkową przez internet? Możesz wyznaczyć pełnomocnika, żeby ją podpisał. Sprawdź, jak to zrobić.

Informacje:

Jeśli chcesz złożyć pełnomocnictwo przez ePUAP – potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

 • Każdy, kto składa swoją deklarację podatkową przez internet.

  Jeśli rozliczasz spółkę z o.o. – pełnomocnika ustanawia zarząd uprawniony do reprezentowania spółki.

 • Każdy, na przykład główna księgowa, adwokat, radca prawny, doradca podatkowy.

  Aby pełnomocnik mógł podpisać deklarację, potrzebuje profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

 • Dane pełnomocnika:

  • NIP albo PESEL,
  • imię i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • jeśli twój pełnomocnik jest nierezydentem – numer i serię paszportu lub innego dokumentu, który potwierdza tożsamość albo inny numer identyfikacyjny ,
  • jeśli twój pełnomocnik jest adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub jest nierezydentem i nie ma numeru PESEL lub NIP-u – adres elektroniczny na ePUAP.

  Nierezydent to w szczególności osoba, która mieszka albo ma siedzibę firmy za granicą.

  1. Wejdź na stronę usługi: Ustanowienie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).
  2. Kliknij Załatw sprawę.
  3. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
  4. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
  5. Wpisz dane pełnomocnika. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  6. Zaadresuj formularz. Jeśli wysyłasz pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego, wybierz skrzynkę elektroniczną Ministerstwa Finansów. Ten urząd jest właściwy do obsługi Szefa KAS.
  7. Wypełnij formularz.
  8. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
  9. Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP)
 • Do jednego dnia roboczego przed wysłaniem deklaracji przez internet.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Wyznaczysz pełnomocnika od razu.

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. z 2018 r. poz. 562).

 • Każdy, kto składa swoją deklarację podatkową przez internet.

  Jeśli rozliczasz spółkę z o.o. – pełnomocnika ustanawia zarząd uprawniony do reprezentowania spółki.

 • Każdy, na przykład główna księgowa, adwokat, radca prawny, doradca podatkowy.

  Aby pełnomocnik mógł podpisać deklarację, potrzebuje profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

 • Nierezydent to w szczególności osoba, która mieszka albo ma siedzibę firmy za granicą.

  1. Przygotuj pełnomocnictwo. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Złóż je w urzędzie skarbowym. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz pełnomocnictwo
 • Do jednego dnia roboczego przed wysłaniem deklaracji przez internet.

  • W urzędzie skarbowym. To, w jakim urzędzie skarbowym złożysz pełnomocnictwo, zależy od rodzaju podatku, jaki rozliczasz:
   • jeżeli płacisz podatek od towarów i usług (podatek VAT) – w urzędzie skarbowym, który rozlicza podatek od towarów i usług,
   • jeżeli płacisz podatek dochodowy – w urzędzie skarbowym, który rozlicza podatek dochodowy,
   • jeżeli płacisz inny podatek niż podatek dochodowy i podatek VAT – w urzędzie skarbowym w twoim miejscu zamieszkania lub w miejscu siedziby twojej firmy,
   • jeżeli jesteś płatnikiem podatków lub płatnikiem składek ubezpieczeniowych – w urzędzie skarbowym w twoim miejscu zamieszkania lub w miejscu siedziby twojej firmy,

   Płatnik to osoba, która oblicza podatek lub składkę podatnika, pobiera ją i wpłaca we właściwym urzędzie – na przykład pracodawca.

   • jeśli mieszkasz albo masz siedzibę lub zarząd firmy za granicą – w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście. Adres:

   Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
   ul. Jagiellońska 15
   03-719 Warszawa

   Godziny pracy:
   poniedziałek od 8.00 do 18.00,
   od wtorku do piątku od 8.00 do 16.00.

   Sprawdź adresy urzędów na Portalu Podatkowym.

  • jeśli pełnomocnictwo składasz w formie dokumentu elektronicznego – do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Szef KAS). Urzędem obsługującym Szefa KAS jest Ministerstwo Finansów, a skrzynką właściwą dla Szefa KAS jest skrzynka elektroniczna Ministerstwa Finansów.
 • Usługa jest bezpłatna.

 • Wyznaczysz pełnomocnika od razu.

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. z 2018 r. poz. 562).

Ostatnia aktualizacja: 18.10.2021 11:28

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Finansów

{"register":{"columns":[]}}