W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zapisz dziecko do przedszkola

Twoje dziecko ma 3, 4, 5 lub 6 lat? Planujesz zapisać je do przedszkola publicznego? A może chcesz zmienić przedszkole, do którego teraz chodzi? Znajdziesz tu ogólne informacje, jak zapisać dziecko do przedszkola. Szczegółowych informacji o rekrutacji szukaj na stronie internetowej wybranego przedszkola lub na stronie twojego urzędu miasta lub gminy.

 • Jeśli twoje dziecko chodzi już do przedszkola i chcesz, żeby nadal do niego chodziło złóż u dyrektora deklarację kontynuowania edukacji w tym przedszkolu. Wzór deklaracji otrzymasz w przedszkolu. Zrób to najpóźniej 7 dni przed rekrutacją. 
 • Jeśli twoje dziecko chodzi już do przedszkola, ale chcesz, żeby chodziło do innego weź udział w rekrutacji do przedszkola. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.
 • Jeśli chcesz zapisać dziecko po raz pierwszy do przedszkola – weź udział w rekrutacji do przedszkola. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Zasady te dotyczą także oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych punktów przedszkolnych i publicznych zespołów wychowania przedszkolnego.

Informacje:

 • Rodzice albo opiekunowie prawni dziecka.

  Opiekun prawny dziecka 

  to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

 • Z wychowania przedszkolnego korzystają dzieci w wieku 3-6 lat.

  Jednak w wyjątkowych przypadkach dziecko może zacząć chodzić do przedszkola, kiedy ma 2,5 roku. O przyjęciu do przedszkola dziecka, które ma 2,5 roku decyduje dyrektor przedszkola (dziecko w tym wieku nie może korzystać z rekrutacji).

  Dzieci, które mają 6 lat muszą chodzić do przedszkola. Dlatego – jeśli twoje dziecko ma 6 lat możesz mieć pewność, że urząd gminy lub miasta zapewni dla niego miejsce w przedszkolu. Urząd gminy lub miasta musi zapewnić również miejsca w przedszkolach wszystkim dzieciom, które mają 3, 4 i 5 lat i ich rodzice chcą, żeby dzieci chodziły do przedszkola.

  • wniosek o przyjęcie do przedszkola – jeśli składasz wniosek bezpośrednio w przedszkolu, a nie przez internet. Możesz go dostać w przedszkolu oraz urzędzie miasta lub gminy, 
  • jeśli składasz wniosek przez internet, urząd może cię poprosić o dostarczenie dokumentów. Postępuj wtedy zgodnie ze wskazówkami, które dostaniesz na platformie rekrutacyjnej. 
  1. Wybierz przedszkole publiczne, do którego chcesz zapisać dziecko.
  2. Skontaktuj się z wybranym przedszkolem i dowiedz się, kiedy rozpoczyna ono rekrutację oraz czy prowadzi ją przez internet.
  3. Teraz masz dwie możliwości:
   1. jeśli przedszkole nie prowadzi rekrutacji przez internet:
    • odwiedź wybrane przedszkole,
    • weź wniosek o przyjęcie do przedszkola,
    • wypełnij wniosek,
    • złóż gotowy wniosek w tym przedszkolu,
   2. jeśli przedszkole prowadzi rekrutację przez internet:
    • wejdź na stronę internetową urzędu miasta lub gminy,
    • zarejestruj się na platformie rekrutacyjnej,
    • wypełnij formularz i wskaż przedszkola, do których chcesz zapisać twoje dziecko. Wyświetlą Ci się wszystkie przedszkola, które biorą udział w rekrutacji elektronicznej w twojej gminie lub w twoim mieście. Możesz wybrać maksymalnie trzy przedszkola. Pamiętaj, żeby zaznaczyć je w odpowiedniej kolejności: jako pierwsze wskaż to, na którym najbardziej ci zależy. Jeśli twoje dziecko nie dostanie się do pierwszego z nich, to możliwe, że dostanie się do drugiego lub trzeciego.
    • kliknij przycisk, który potwierdzi zakończenie rejestracji. Urząd może cię poprosić o wydrukowanie dokumentów. Zanieś je wtedy do przedszkola.
  4. Czekaj na ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci.
  5. Gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do przedszkola – potwierdź swoje zgłoszenie i przynieś dodatkowe dokumenty (jeśli są potrzebne). Szczegóły znajdziesz w sekcji Dokumenty dodatkowe.
  6. Czekaj na ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci.
  7. Jeśli twoje dziecko zostało przyjęte, podpisz umowę z przedszkolem. 
  8. Jeśli twoje dziecko nie zostało przyjęte, możesz się odwołać od decyzji komisji rekrutacyjnej (patrz niżej) albo możesz zgłosić się do urzędu gminy (miasta) i poprosić o wskazanie przedszkola dla twojego dziecka.
    
  • w wybranym przedszkolu – jeśli przedszkole nie prowadzi rekrutacji przez internet,
  • zarejestruj się na platformie rekrutacyjnej i tam złóż swój wniosek – jeśli przedszkole prowadzi rekrutację przez internet.
 • Usługa jest bezpłatna.

 • Terminy zapisów znajdziesz na stronie internetowej twojego urzędu miasta lub gminy. Znajdziesz tam też listę przedszkoli, które uczestniczą w rekrutacji, z informacją o liczbie wolnych miejsc.

  Jeśli chcesz zapisać dziecko do przedszkola nie tam, gdzie mieszkasz (w innej gminie lub innym mieście), również możesz wziąć udział w rekrutacji. Pamiętaj jednak, że przedszkole w pierwszej kolejności przyjmie dzieci ze swojej gminy. Jeśli po zakończeniu rekrutacji dla dzieci ze swojej gminy, zostaną jeszcze wolne miejsca, przedszkole może przyjąć dzieci z innej gminy. Dowiedz się w wybranym przedszkolu, czy są jeszcze wolne miejsca lub kiedy będzie rekrutacja uzupełniająca. Zasada ta dotyczy też oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych punktów przedszkolnych i publicznych zespołów wychowania przedszkolnego.

 • W pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się:

  • dziecko z rodziny wielodzietnej,
  • dziecko z niepełnosprawnością,
  • dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
  • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców,
  • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.

  Ponadto każda gmina może ustalić dodatkowe kryteria, które mogą wynikać z lokalnych potrzeb społecznych. Sprawdź w swojej gminie, jakie są zasady rekrutacji do przedszkoli. Pamiętaj, że gmina musi zapewnić miejsce wychowania przedszkolnego każdemu dziecku w wieku od 3 roku życia, które mieszka na jej terenie.

 • Złóż dodatkowe dokumenty:

  • jeśli dziecko jest z rodziny wielodzietnej
   • oświadczenie o wielodzietności rodziny. Oświadczenie napisz samodzielnie.
  • jeśli w rodzinie jest osoba z niepełnosprawnością
   • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
  • jeśli jesteś samotnym rodzicem:
   • prawomocny wyrok sądu rodzinnego (który stwierdza rozwód albo separację) albo akt zgonu rodzica,
   • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Oświadczenie dostaniesz w przedszkolu albo urzędzie gminy lub miasta. Możesz je też napisać samodzielnie. 
  • wychowujesz dziecko w  rodzinie zastępczej:
   • dokument, który potwierdzi, że dziecko wychowuje się w rodzinie zastępczej.

  Pamiętaj, że gmina może sprawdzić prawdziwość informacji zamieszczonych w tych dokumentach.

  1. Możesz odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej. W tym celu:
   • poproś komisję rekrutacyjną, żeby uzasadniła dlaczego nie przyjęła twojego dziecka. Zrób to najpóźniej 7 dni od ogłoszenia listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola,
   • złóż u dyrektora przedszkola odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej. Zrób to najpóźniej 7 dni od otrzymania takiego uzasadnienia. Jeśli dyrektor też odmówi przyjęcia dziecka do przedszkola, możesz złożyć skargę do sądu administracyjnego.
  2. Możesz wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej:
   • jeśli przedszkole nie prowadziło rekrutacji przez internet:
    • wejdź na stronę urzędu miasta lub gminy,
    • sprawdź, które przedszkola mają jeszcze wolne miejsca i kiedy rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca,
    • weź udział w rekrutacji uzupełniającej. Wygląda ona tak samo, jak pierwsza rekrutacja.
   • jeśli przedszkole prowadziło rekrutację przez internet – sprawdź listy dzieci przyjętych w kolejnym przedszkolu wpisanym we wniosku.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz. U. 2015 r., poz. 2156 ze zm.)

Ostatnia aktualizacja: 24.01.2020 14:29

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Edukacji Narodowej

{"register":{"columns":[]}}