W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zapisz dziecko do żłobka

Chcesz wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim albo wychowawczym? A może chcesz zacząć nową pracę? Zapisz swoje dziecko do żłobka.

Informacje:

 • Rodzice albo opiekunowie prawni dziecka.

  Opiekun prawny dziecka 

  to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

 • Sprawdź w żłobku, do którego chcesz zapisać dziecko. Takie informacje możesz znaleźć na przykład na stronie internetowej żłobka albo w dokumencie, który nazywa się statut żłobka. Jest to wewnętrzny regulamin żłobka i każdy rodzic powinien się z nim zapoznać.

  Do żłobków zazwyczaj mogą chodzić dzieci poniżej 3 roku życia. Jednak niektóre żłobki nie przyjmują na przykład niemowląt. Każdy z nich samodzielnie ustala wiek dzieci. W wyjątkowych sytuacjach – na przykład, gdy w przedszkolach nie ma miejsca – niektóre żłobki przyjmują również trzyletnie dzieci.

  Statut żłobka 

  to wewnętrzny dokument (regulamin) żłobka, który zawiera między innymi:

  • nazwę i adres żłobka,
  • warunki rekrutacji do żłobka (na przykład wymagany wiek dziecka),
  • informacje o opłatach za pobyt i wyżywienie,
  • informacje o celach i zadaniach żłobka wraz ze sposobem ich realizacji (ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w jego wychowaniu; a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – ze szczególnym uwzględnieniem ich niepełnosprawności).
 • Nie ma jednej procedury zapisu do żłobka. Sprawdź na stronie internetowej żłobka, urzędu gminy lub miasta, jakie zasady tam obowiązują (możesz też zapytać na miejscu w tych instytucjach). W niektórych żłobkach możesz zapisać dziecko osobiście, w innych – przez internet.

  1. Wybierz żłobek, do którego chcesz zapisać dziecko.
  2. Skontaktuj się z wybranym żłobkiem i dowiedz się, kiedy rozpoczyna się rekrutacja i czy żłobek prowadzi ją przez internet. Teraz masz 2 możliwości:
   1. jeśli żłobek NIE prowadzi rekrutacji przez internet:
    • odwiedź wybrany żłobek,
    • weź wniosek o przyjęcie do żłobka,
    • dowiedz się, czy będziesz potrzebować dodatkowych dokumentów,
    • wypełnij wniosek,
    • złóż gotowy wniosek w tym żłobku,
   2. jeśli żłobek prowadzi rekrutację przez internet:
    • wejdź na stronę internetową żłobka, urzędu miasta lub gminy,
    • zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów,
    • wypełnij i wyślij wniosek w internecie,
    • wydrukuj, podpisz i zanieś wniosek do żłobka (często gminy pozwalają zapisać dziecko do kilku żłobków podczas rekrutacji – dokumenty zanieś wtedy do tego, na którym najbardziej ci zależy),
    • obserwuj status swojego wniosku w internecie.
  3. Czekaj na ogłoszenie listy przyjętych dzieci.
  4. Jeśli twoje dziecko zostanie przyjęte – dostaniesz informację, do kiedy musisz potwierdzić, że dziecko będzie chodziło do żłobka i donieść dokumenty.
 • W żłobkach publicznych wysokość opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka ustala urząd gminy lub miasta. W żłobkach niepublicznych – sam żłobek. W niektórych żłobkach możliwe jest częściowe lub całkowite zwolnienie z tych opłat. Dlatego skontaktuj się z wybranym żłobkiem i sprawdź, jakie są tam opłaty.

 • Listę żłobków znajdziesz:

  • rejestrze żłobków na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS),
  • w Biuletynie Informacji Publicznej swojego urzędu gminy lub miasta.
 • Zapisy trwają cały rok. Pamiętaj, że każdy żłobek ma własne terminy i zasady rekrutacji. Możesz je sprawdzić w żłobku, na jego stronie internetowej oraz na stronie urzędu gminy lub miasta.

  • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity — Dz.U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2014 r. poz. 925 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 2379)

Ostatnia aktualizacja: 24.01.2020 14:30

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

{"register":{"columns":[]}}