W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zapłać podatek od nieruchomości

Budujesz dom? A może masz mieszkanie, działkę lub garaż? Dowiedz się, kiedy płacisz podatek od nieruchomości. Sprawdź, czy płacisz go samodzielnie, czy z innymi osobami.

Informacje:

  • za grunty, które nie są gruntami rolnymi lub lasem,
  • za budynek,
  • za mieszkanie lub lokal użytkowy, które są wyodrębnione prawnie, czyli mają księgę wieczystą.
  • właściciel,
  • posiadacz samoistny, czyli ten, kto używa gruntów jak właściciel, choć nim nie jest,
  • użytkownik wieczysty gruntów, które są własnością publiczną (państwową lub samorządową),
  • posiadacz mienia publicznego na podstawie zawartej umowy lub bez takiej umowy.
 • Jeśli NIE prowadzisz działalności gospodarczej, NIE płacisz podatku od nieruchomości za:

  • budynki gospodarcze lub ich części, które:
   • wykorzystujesz do działalności leśnej lub rybackiej,
   • tworzą gospodarstwo rolne i służą wyłącznie do działalności rolniczej,
   • przeznaczasz na specjalną produkcję rolną, na przykład uprawę w szklarniach, prowadzenie pasiek, hodowlę i chów zwierząt futerkowych,
  • grunty i budynki, które są wpisane do rejestru zabytków, jeśli utrzymujesz je i konserwujesz zgodnie z przepisami o ochronie zabytków,
  • nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione,
  • działki przyzagrodowe, jeśli należysz do rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz spełniasz co najmniej jeden z tych warunków:
   • jesteś w wieku emerytalnym,
   • jesteś inwalidą I albo II grupy,
   • jesteś osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
   • jesteś osobą całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolną do samodzielnej egzystencji,
  • położone w rodzinnym ogrodzie działkowym:
   • grunty,
   • altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych, na przykład szopa na narzędzia, drewutnia,
   • budynki, które są infrastrukturą ogrodową.

  Gmina, w której masz nieruchomość, może wprowadzić dodatkowe zwolnienia z podatku. Sprawdź na jej stronie internetowej, czy możesz zapłacić mniej albo w ogóle nie płacić.

 • Druk IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych – weź go z urzędu gminy albo pobierz ze strony internetowej.

  1. Wypełnij druk IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Złóż go w gminie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  3. Czekaj na decyzję o wysokości podatku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
  4. Zapłać podatek. Szczegóły znajdziesz w sekcjach: Ile zapłacisz, Kiedy i jak zapłacisz.
    

  Jeśli masz działki w różnych gminach – w każdej gminie złóż odrębną informację IN-1. Jeśli działki albo twój dom i działki są w tej samej gminie – złóż jeden druk. Jeśli jesteś współwłaścicielem nieruchomości – możesz złożyć formularz sam lub wspólnie z innymi współwłaścicielami.

 • Do 14 dni od dnia, gdy:

  • kupujesz nieruchomość,
  • zaczynasz z niej korzystać jak właściciel,
  • zyskujesz prawo użytkowania wieczystego,
  • zmienia się wysokość podatku, bo na przykład sprzedajesz część gruntu.

  Jeśli kończysz budowę domu, rozbudowujesz go (na przykład dobudowujesz piętro) lub korzystasz z niego przed wykończeniem, podatek zapłacisz dopiero w przyszłym roku. Druk informacji o nieruchomości złóż do 15 stycznia przyszłego roku.

  Jeśli w następnych latach podatkowych nadal masz ten sam dom, to samo mieszkanie lub tę samą działkę, nie składasz informacji.

 • W urzędzie gminy, w której jest twój dom, twoje mieszkanie czy twoja działka. Zazwyczaj możesz to zrobić na 3 sposoby:

  • zanieść druk do gminy,
  • wysłać pocztą,
  • wysłać przez internet np. przez ePUAP.

   Złóż informację IN-1, nawet jeśli korzystasz ze zwolnienia z podatku.

 • Wysokość podatku zależy od:

  • powierzchni gruntów i budynków lub ich części,
  • stawki podatku, która obowiązuje w gminie.

  Gmina określa stawki podatku, które nie mogą być wyższe niż stawki maksymalne (wynikające z ustawy).
  Sprawdź lokalne stawki i informacje w urzędzie gminy lub na jej stronie internetowej.

  Nie obliczaj samodzielnie podatku. Gmina co roku przysyła ci decyzję o wysokości podatku.

  Jeśli roczny podatek będzie niższy od 8,51 zł, nie dostaniesz decyzji i w ogóle nie zapłacisz podatku.

 • W 4 terminach i w 4 ratach:

  1. do 15 marca,
  2. do 15 maja,
  3. do 15 września,
  4. do 15 listopada.
    

  Jeśli podatek za dany rok jest mniejszy niż 100 zł, zapłać całość w terminie płatności pierwszej raty.

  Jeśli dostaniesz decyzję po terminie płatności raty – zapłać ratę w ciągu 14 dni od odebrania decyzji. Gmina nie może skrócić tego czasu.

  Podatek możesz zapłacić:

  • w kasie gminy,
  • przelewem na konto gminy,
  • u osoby, którą wyznaczyła gmina (inkasenta).
 • Gmina przekaże ci decyzję o wysokości podatku. Dopóki nie dostaniesz decyzji – nie płacisz podatku.

 • Gmina wydaje jedną decyzję w sprawie wysokości podatku. Decyzja dotyczy was wszystkich – dostaje ją każdy współwłaściciel (współposiadacz). Nie ma znaczenia, kto zapłaci podatek – jego opłacenie to solidarny obowiązek podatkowy. Dlatego możecie się umówić, że jedna osoba zapłaci całość, a potem rozliczycie się między sobą. Możecie też od razu podzielić podatek i zapłacić każdy osobno. Ważne, by zapłacić cały ustalony podatek.

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170).

Ostatnia aktualizacja: 18.10.2021 11:25

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Finansów

{"register":{"columns":[]}}