W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zapłać podatek rolny

Masz ziemię, sad lub staw? Zapłać podatek rolny. Sprawdź, jak to zrobić.

Informacje:

 • Za użytki rolne, tj. grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako:

  • R – orne,
  • S – sady,
  • Ł – łąki,
  • Ps – pastwiska,
  • Br – rolne zabudowane,
  • Wsr – pod stawami,
  • W – pod rowami.

  Jeśli na gruntach rolnych prowadzisz działalność gospodarczą inną niż rolnicza – zamiast podatku rolnego płacisz podatek od nieruchomości.

  Działalność rolnicza to produkcja:

  • roślin (w tym roślin ozdobnych; owoców, warzyw, grzybów),
  • zwierząt (hodowla przemysłowa na fermach; chów i hodowla ryb, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, w tym ptaków i owadów).

  Obejmuje też materiał siewny, szkółkarski, materiał do hodowli i reprodukcji. 

  • właściciel gruntu,   
  • posiadacz samoistny, czyli jeśli używasz gruntów jak właściciel, choć nim nie jesteś,
  • użytkownik wieczysty gruntów, które są własnością publiczną (państwową lub samorządową),
  • posiadacz gruntów, które są własnością publiczną, bez względu na umowę,
  • dzierżawca gospodarstwa rolnego, czyli gruntów o powierzchni 1 hektara przeliczeniowego lub większych, które dzierżawisz w ramach umowy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub rencie strukturalnej.
 • NIE płacisz, jeśli twoje grunty to:

  • użytki rolne klasy V, VI i VIz albo zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
  • użytki ekologiczne, które mają symbol z literą „E”, na przykład E-N, E-PS, E-R,
  • grunty w międzywałach i pod wałami przeciwpowodziowymi,
  • grunty, które są wpisane do rejestru zabytków, jeśli zagospodarowujesz je i utrzymujesz zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • grunty, które jako działkowiec masz na terenie rodzinnych ogrodów działkowych,
  • działki przyzagrodowe, jeśli należysz do rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz jesteś (wystarczy, że spełniasz tylko JEDEN z tych warunków):
   • w wieku emerytalnym,
   • inwalidą I albo II grupy,
   • osobą z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
   • osobą całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie albo niezdolną do samodzielnej egzystencji.

  Jeśli złożysz wniosek – gmina może zwolnić z podatku:

  • grunty orne, łąki i pastwiska, które obejmuje melioracja,
  • część gruntów gospodarstw rolnych, na których kończysz produkcję rolną – szczegóły znajdziesz na stronie internetowej gminy,
  • grunty gospodarstw rolnych, które powstają z zagospodarowania nieużytków,
  • grunty gospodarstw rolnych, które powstają przez wymianę lub scalenie, 
  • grunty, które przeznaczasz na stworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego do 100 hektarów, jeśli je:
   • kupujesz lub masz w użytkowaniu wieczystym w ramach umowy sprzedaży,
   • masz w użytkowaniu wieczystym,
   • masz w dzierżawie lub użytkowaniu na co najmniej 10 lat – dotyczy to gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
 • Druk IR-1 Informacja o gruntach – weź go z urzędu gminy albo pobierz ze strony internetowej.

  1. Wypełnij druk IR-1 Informacja o gruntach. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Złóż go w gminie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty 
  3. Czekaj na decyzję o wysokości podatku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
  4. Zapłać podatek. Szczegóły znajdziesz w sekcjach: Ile zapłacisz, Kiedy zapłacisz.

  Jeśli masz grunty rolne w różnych gminach – w każdej gminie złóż odrębną informację IR-1. Jeśli grunty są w tej samej gminie – złóż jeden druk.

  Jeśli jesteś współwłaścicielem gruntów – możesz złożyć formularz sam lub wspólnie z innymi współwłaścicielami.

 • Do 14 dni od dnia, gdy:

  • kupujesz grunty,
  • zaczynasz z nich korzystać jak właściciel,
  • zmieniasz sposób korzystania z gruntów, na przykład:
   • wykorzystujesz je do działalności gospodarczej innej niż rolnicza, 
   • przywracasz na nich działalność rolniczą,
  • zmieniasz (zmniejszasz lub powiększasz) powierzchnię gruntów do opodatkowania.

  Jeśli w kolejnych latach nie zmienisz sposobu korzystania z gruntów lub ich powierzchni – nie składaj tego druku.

 • W urzędzie gminy, w której są twoje grunty. Zazwyczaj możesz to zrobić na 3 sposoby:

  • zanieść druk do gminy,
  • wysłać pocztą,
  • wysłać przez internet np. przez ePUAP.

  Złóż informację IR-1, nawet jeśli korzystasz ze zwolnienia z podatku.

 • Do 146,15  za 1 hektar przeliczeniowy gruntów gospodarstw rolnych i do 292,30  za 1 hektar pozostałych gruntów. Dokładną kwotę znajdziesz w decyzji, którą dostaniesz pocztą. Każda gmina może obniżyć wysokość podatku na swoim terenie.

  Jeśli roczny podatek będzie niższy od 8,51 zł, nie dostaniesz decyzji i w ogóle nie zapłacisz podatku.

  Podatek rolny ma 2 stawki:

  • za grunty gospodarstwa rolnego to równowartość 2,5 kwintala żyta – od 1 hektara przeliczeniowego,
  • za pozostałe grunty rolne, które podlegają podatkowi rolnemu, to równowartość 5 kwintali żyta – od 1 hektara.

  Stawki podatku zależą od średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów przed kwartałem, który poprzedza rok podatkowy. Wysokość ceny skupu żyta ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim” do 20 października roku, który poprzedza rok podatkowy.

   

  Podatek możesz zapłacić:

  • w kasie gminy,
  • przelewem na konto gminy,
  • u osoby, którą wyznaczyła gmina (inkasenta).
 • W 4 terminach i w 4 ratach:

  1. do 15 marca,
  2. do 15 maja,
  3. do 15 września,
  4. do 15 listopada.

  Jeśli cały podatek jest mniejszy niż 100 zł, zapłać całość w terminie płatności pierwszej raty.

  Jeśli dostaniesz decyzję po terminie płatności raty – zapłać ratę w ciągu 14 dni od odebrania decyzji. Gmina nie może skrócić tego czasu. 

 • Gmina przyśle ci decyzję o wysokości podatku. Dopóki jej nie dostaniesz – nie płacisz podatku.

  • Płacisz podatek niższy o 75% w pierwszym roku i o 50% w drugim roku – jeśli kończy się zwolnienie z podatku rolnego, które masz za:
   • stworzenie gospodarstwa rolnego z zagospodarowanych nieużytków,
   • stworzenie gospodarstwa rolnego przez wymianę lub scalenie gruntów,
   • kupno gruntów, które tworzą lub powiększają gospodarstwo rolne do 100 hektarów.
  • Płacisz podatek niższy o 60% (grunty klas IVa, IV i IVb) albo o 30% (grunty klas I, II, IIIa, III i IIIb) – jeśli masz grunty rolne na terenach podgórskich i górskich.
  • Jeśli złożysz wniosek – gmina może przyznać ci ulgę za wydatki na inwestycje typu:
   • budowa lub modernizacja budynków do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich,
   • budowa lub modernizacja obiektów do ochrony środowiska,
   • kupno i instalacja deszczowni i urządzeń, które
    • służą do melioracji,
    • dostarczają wodę do gospodarstwa,
    • wykorzystują naturalne źródła energii (wiatr, biogaz, słońce, spadek wód).

  Ulga obniża podatek o 25% wydatków, które możesz udokumentować.

  • Jeśli złożysz wniosek, bo twoje grunty dotknęła klęska żywiołowa (a Rada Ministrów oficjalnie wprowadzi stan klęski) – gmina też może obniżyć podatek.
   • Dotyczy to podatku w roku wystąpienia klęski lub w kolejnym roku.
   • Wysokość ulgi zależy od odszkodowania, które otrzymasz z obowiązkowego ubezpieczenia OC.

  Gmina, w której masz grunty rolne, może wprowadzić dodatkowe zwolnienia i ulgi w podatku rolnym.Sprawdź na jej stronie internetowej, czy możesz zapłacić mniej albo w ogóle nie płacić.

 • Średnia cena skupu żyta, która obowiązuje do obliczeń podatku w 2020 roku, to 58,46 zł za 1 kwintal. Dlatego w 2020 roku stawki podatku rolnego wynoszą odpowiednio:

  • za grunty gospodarstw rolnych:

  2,5 kwintala x 58,46 zł = 146,15 zł

  • za pozostałe grunty rolne:

  5 kwintali x 58,46 zł = 292,30

  Gmina może obniżyć średnią cenę skupu żyta, którą przyjmuje do obliczenia podatku rolnego. W ten sposób zmniejsza twój podatek za grunty rolne.

 • Gmina wydaje jedną decyzję w sprawie wysokości podatku za wspólne grunty rolne. Decyzja dotyczy was wszystkich – dostaje ją każdy współwłaściciel (współposiadacz). Nie ma znaczenia, kto zapłaci podatek – jego opłacenie to solidarny obowiązek podatkowy. Dlatego możecie się umówić, że jedna osoba zapłaci całość, a potem rozliczycie się między sobą. Możecie też od razu podzielić podatek i zapłacić każdy osobno. Ważne, by zapłacić cały ustalony podatek.

  Jeśli nie zapłacicie całego podatku, gmina może domagać się zapłaty od każdego z was.

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333).

Ostatnia aktualizacja: 18.10.2021 13:30

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Finansów

{"register":{"columns":[]}}