W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zarejestruj pojazd za pośrednictwem salonu sprzedaży

Wniosek o rejestrację pojazdu może złożyć uprawniony przedstawiciel salonu sprzedaży (sprawdź w sekcji Kto może zarejestrować), w którym pojazd został kupiony, jeśli salon posiada konto firmowe ePUAP.

Złóż wniosek

Informacje:

 • Uprawniony przedstawiciel salonu sprzedaży, który posiada pisemne upoważnienie od właściciela pojazdu lub przedstawiciela firmy, która jest właścicielem pojazdu.

   

  •  Dane właściciela i/lub współwłaściciela pojazdu:
   • imię i nazwisko, 
   • numer PESEL, 
   • data i miejsce urodzenia, 
   • adres zamieszkania lub siedziby, 
   • numer regon (jeśli właścicielem pojazdu jest firma).
  • Dane identyfikujące pojazd: numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu.
  • Dane techniczne pojazdu:
   • rodzaj, 
   • marka, 
   • model, 
   • typ pojazdu, 
   • rok produkcji, 
   • numer świadectwa homologacji (opcjonalne), 
   • przeznaczenie pojazdu.
  • Adres i dane kontaktowe salonu sprzedaży.
  • Wymagane dokumenty:
   • upoważnienie przedstawiciela salonu sprzedaży (upoważnienie do złożenia wniosku o rejestrację lub do odbioru decyzji o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych);
   • dowód nabycia pojazdu; 
   • dokumenty:
    • świadectwo zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu – jeżeli są wymagane, lub
    • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd sprowadzono z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy, lub
    • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju, potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie o zwolnieniu od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, lub
    • oświadczenie wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada odpowiednio   oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu albo oryginał lub kopię zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem – w przypadku nabycia od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, samochodu osobowego lub pojazdu.
   • potwierdzenie opłaty za wydanie pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego;
   • potwierdzenie opłaty ewidencyjnej.

   

  1. Przed rejestracją, a najpóźniej w dniu rejestracji, pojazd należy ubezpieczyć (ubezpieczenie OC – od odpowiedzialności cywilnej). Pamiętaj, że pojazd bez ważnego ubezpieczenia OC nie może poruszać się po drogach. Za brak OC naliczane są kary.
  2. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty – listę dokumentów znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  3. Zrealizuj wszystkie potrzebne opłaty – szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
  4. Kliknij przycisk Złóż wniosek. 

  Uwaga! Aby złożyć wniosek, potrzebujesz konta firmowego na ePUAP. Instrukcja, jak założyć konto firmowe znajduje się poniżej.

  1. Zaloguj się na konto firmowe ePUAP. 
  2. Wypełnij formularz i załącz wszystkie niezbędne dokumenty.
  3. Zapoznaj się z klauzulą informacyjną RODO i zaakceptuj wszystkie oświadczenia.
  4. Podpisz wniosek podpisem zaufanym.

  Materiały

  Instrukcja zakładania konta firmowego ePUAP
  Zakładanie​_konta​_firmowego​_03​_WCAG.docx 2.90MB
 • Rejestracji pojazdu dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania właściciela pojazdu. 

  W przypadku firm organ rejestrujący określany jest na podstawie miejsca ich siedziby. 

  W przypadku leasingu organ rejestrujący określa się na podstawie siedziby leasingodawcy (właściciela pojazdu). 

 • Opłata za dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych – 85 zł.

  Opłata za pozwolenie czasowe – 13,50 zł.

  Opłaty za tablice rejestracyjne:

  • 80 zł – samochodowe,
  • 40 zł – motocyklowe i przyczepy,
  • 30 zł – motorowerowe,
  • 1 000 zł – indywidualne.

  Opłata pocztowa lub kurierska w przypadku, gdy dokumenty i oznaczenia pojazdu będą wysyłane przez operatora pocztowego.

  Możesz zapłacić:

  • w kasie urzędu, w którym rejestrujesz pojazd,
  • przelewem na przeznaczone do tego celu konto urzędu, w którym rejestrujesz pojazd.  

  Wszystkie opłaty należy zrobić przed złożeniem dokumentów. Potwierdzenie opłat załącz do wniosku online wraz z innymi dokumentami.

 • Urzędnik wyda najpierw decyzję o czasowej rejestracji, pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, które:

  • właściciel pojazdu albo uprawniony przedstawiciel salonu odbierze osobiście w urzędzie lub
  • zostaną przesłane pocztą lub kurierem na koszt odbiorcy na adres salonu sprzedaży albo adres właściciela pojazdu wskazany do doręczeń. 

  Dowód rejestracyjny i decyzję o stałej rejestracji właściciel pojazdu odbiera osobiście w urzędzie lub – jeśli tak określono we wniosku – dokumenty te zostaną wysłane pocztą lub kurierem.

  Opłatę za przesłanie dokumentów wnosi się z góry na przeznaczone do tego celu konto urzędu, który zarejestrował pojazd. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie rejestrujesz.

  Pamiętaj, że nie można poruszać się po drogach pojazdem, który nie jest zarejestrowany. 

 • Rejestracja czasowa z urzędu

  Po złożeniu wniosku o rejestrację urząd zarejestruje pojazd czasowo na 30 dni. Przez ten czas urząd sprawdzi informacje o pojeździe i zapewni produkcję dowodu rejestracyjnego. W zależności od tego, którą opcję zaznaczono w formularzu (odbiór przez właściciela czy pracownika salonu, pocztą/kurierem lub w urzędzie), pracownik lub klient salonu otrzyma decyzję o rejestracji czasowej, pozwolenie czasowe, tablice rejestracyjne.

  Właściwa rejestracja

  W ciągu 30 dni kalendarzowych urząd zarejestruje pojazd na stałe, a klient salonu otrzyma właściwe dokumenty w sposób określony we wniosku. Pamiętaj, że czasowa rejestracja obowiązuje 30 dni. Jeśli urząd w tym czasie nie zarejestruje pojazdu na stałe – należy udać się do urzędu, żeby wydłużył czasową rejestrację na kolejne 14 dni. Jeśli minie termin czasowej rejestracji – a pojazd wciąż nie będzie zarejestrowany na stałe – nie można poruszać się nim po drogach. 

  Od 23 lipca 2021 r. informację o tym, że dokumenty są gotowe do odbioru, otrzymasz przez firmowe konto ePUAP.  

  Pamiętaj, że urząd może odmówić rejestracji pojazdu (gdy na przykład nie złożysz wszystkich wymaganych dokumentów). Decyzję o rejestracji pojazdu klient salonu otrzyma w sposób wybrany w formularzu (pocztą lub odbierze w urzędzie). Można się od niej odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Informacja o tym, jak się odwołać, znajduje się w decyzji, którą dostaniesz od urzędnika.

 • Obejrzyj filmy instruktażowe, w których znajdziesz informację o tym, jak założyc konto firmowe, wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu lub go poprawić.

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. poz. 1847 i z 2023 r. poz. 1255)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. poz. 1849 i z 2023 r. poz. 1208)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U z 2018, poz. 180)

Ostatnia aktualizacja: 12.01.2024 18:10

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Cyfryzacji

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Ministerstwo Cyfryzacji

{"register":{"columns":[]}}