W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zgłoś, że chcesz głosować korespondencyjnie

Masz skończone 60 lat lub masz orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności? Przebywasz na kwarantannie lub izolacji? Nie musisz przychodzić do lokalu wyborczego w dniu wyborów. Możesz zagłosować korespondencyjnie. 
Sprawdź, jak to zrobić.

Złóż wniosek

Informacje:

 • Osoba, która:

  • ma polskie obywatelstwo,
  • w dniu wyborów będzie przebywać w Polsce,
  • ma prawo do głosowania (czynne prawo wyborcze),

  oraz

  • ukończyła 18 lat i ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub
  • najpóźniej w dniu wyborów, ukończyła 60 lat, lub
  • przebywa na kwarantannie lub izolacji.
  • dane logowania do profilu zaufanego,
  • jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością – skan lub zdjęcie aktualnego orzeczenia organu, który ustalił stopień twojej niepełnosprawności.
  1. Kliknij Złóż wniosek.
  2. Zaloguj się swoim profilem zaufanym.
  3. Podaj adres, pod którym będziesz przebywać w dniu wyborów.
  4. Sprawdź wniosek i podpisz go elektronicznie. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.
 • Do 13 dnia przed dniem wyborów.

  Jeśli w dniu głosowania przebywasz na obowiązkowej kwarantannie, w izolacji lub izolacji w warunkach domowych − zrób to nie później niż na 5 dni przed dniem wyborów.

  Jeśli kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach domowych rozpocząłeś(-aś) na mniej niż 5 dni przed wyboram − zrób to najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów.

  Jeśli zgłoszenie dotyczy II tury wyborów − zgłoś do 10 dnia przed dniem wyborów.

  Jeśli w dniu głosowania przebywasz na obowiązkowej kwarantannie, w izolacji lub izolacji w warunkach domowych − zrób to najpóźniej na 5 dni przed dniem wyborów.

 • Z głosowania korespondencyjnego nie możesz skorzystać, jeśli:

  • głosujesz w obwodach głosowania utworzonych:
  • w obwodach odrębnych głosowania (zobacz poniżej),
  • za granicą,
  • na polskich statkach morskich,
  • udzielisz pełnomocnictwa do głosowania, a jesteś osobą z niepełnosprawnością lub najpóźniej w dniu głosowania kończysz 60 lat.

  Odrębne obwody głosowania są tworzone:

  • w domu studenckim lub zespołach domów studenckich,
  • zakładzie leczniczym,
  • domu pomocy społecznej,
  • zakładzie karnym i areszcie śledczym, a także w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu.
 • Komisarzowi wyborczemu właściwemu ze względu na:

  • adres zameldowania na pobyt stały lub
  • adres stałego zamieszkania, jeśli adres jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Wyborców.
 • Nic

 • Pakiet do głosowania otrzymasz pocztą nie później niż:

  • 6 dni przed dniem wyborów albo
  • 2 dni przed dniem wyborów, jeśli  przebywasz na kwarantannie lub w izolacji.
 • Urząd może przyjąć i zarejestrować twój wniosek w systemie dopiero od 44 dnia przed dniem wyborów.

  Jesteś obywatelem:

  • Polski, 
  • Unii Europejskiej, który nie jest obywatelem Polski, 
  • Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

  sprawdź dodatkowe informacje:

 • Osoba, która:

  • ma polskie obywatelstwo,
  • w dniu wyborów będzie przebywać w Polsce,
  • ma prawo do głosowania (czynne prawo wyborcze),

  oraz

  • ukończyła 18 lat i ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub
  • najpóźniej w dniu wyborów, ukończyła 60 lat, lub
  • przebywa na kwarantannie lub izolacji.
  • dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport,
  • zgłoszenie, że chcesz głosować korespondencyjnie. Wzór zgłoszenia znajdziesz w sekcji Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.
  • dane potrzebne, aby wypełnić zgłoszenie:
   • nazwisko,
   • imię (imiona),
   • numer PESEL,
   • adres, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy,
   • numer telefonu,
   • adres e-mail,
  • jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
  1. Przygotuj zgłoszenie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Oznacz w zgłoszeniu wybory, których dotyczy zgłoszenie.
  3. Wskaż adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.
  4. Złóż wniosek osobiście w siedzibie komisarza wyborczego lub wyślij go pocztą. Lista komisarzy wyborczych. 
 •  Do 13 dnia przed dniem wyborów.

  Jeśli w dniu głosowania przebywasz na obowiązkowej kwarantannie, w izolacji lub izolacji w warunkach domowych − zrób to nie później niż na 5 dni przed dniem wyborów.

  Jeśli kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach domowych rozpocząłeś(-aś) na mniej niż 5 dni przed wyborami − zrób to najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów.

  Jeśli zgłoszenie dotyczy II tury wyborów − zgłoś do 10 dnia przed dniem wyborów.

  Jeśli w dniu głosowania przebywasz na obowiązkowej kwarantannie, w izolacji lub izolacji w warunkach domowych − zrób to najpóźniej na 5 dni przed dniem wyborów.

 • Z głosowania korespondencyjnego nie możesz skorzystać, jeśli:

  • głosujesz w obwodach głosowania utworzonych:
  • w obwodach odrębnych głosowania (zobacz poniżej),
  • za granicą,
  • na polskich statkach morskich,
  • udzielisz pełnomocnictwa do głosowania, a jesteś osobą z niepełnosprawnością lub najpóźniej w dniu głosowania kończysz 60 lat.

  Odrębne obwody głosowania są tworzone:

  • w domu studenckim lub zespołach domów studenckich,
  • zakładzie leczniczym,
  • domu pomocy społecznej,
  • zakładzie karnym i areszcie śledczym, a także w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu.
 • Komisarzowi wyborczemu właściwemu ze względu na:

  • adres zameldowania na pobyt stały lub
  • adres stałego zamieszkania, jeśli adres jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Wyborców.
 • Nic

 • Pakiet do głosowania otrzymasz pocztą nie później niż:

  • 6 dni przed dniem wyborów albo
  • 2 dni przed dniem wyborów, jeśli  przebywasz na kwarantannie lub w izolacji.
 • Urząd może przyjąć i zarejestrować twój wniosek w systemie dopiero od 44 dnia przed dniem wyborów.

  Jesteś obywatelem:

  • Polski, 
  • Unii Europejskiej, który nie jest obywatelem Polski, 
  • Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

  sprawdź dodatkowe informacje:

Ostatnia aktualizacja: 28.03.2024 14:58

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Cyfryzacji

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Ministerstwo Cyfryzacji

{"register":{"columns":[]}}