W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zgłoś zmianę miejsca zamieszkania do Wojskowego Centrum Rekrutacji

Przeprowadzasz się? Poinformuj o tym szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji (WCR), żeby mógł skontaktować się z tobą w razie potrzeby, na przykład szkoleń wojskowych. Sprawdź, jak poinformować o tej zmianie.

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. 2021 poz. 372) osoby, które podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej, mają obowiązek zgłaszania szefowi Wojskowego Centrum Rekrutacji, właściwemu ze względu na adres ich stałego zameldowania, niektórych informacji.

Informacje:

 • Osoby, które podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej, mają obowiązek zgłaszania szefowi WCR zmiany: imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu, miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące lub adresu do korespondencji, a także wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu.

  Każdy, kto zmienia miejsce zamieszkania i jest:

  • mężczyzną w wieku od 18 do 55 lat,
  • mężczyzną w wieku od 18 do 63 lat, który ma stopień wojskowy oficera lub podoficera,
  • kobietą w wieku od 18 do 55 lat, która podlega obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (na przykład skończyła szkołę pielęgniarską),
  • kobietą w wieku od 18 do 63 lat, która podlega obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, która ma wojskowy stopień oficera lub podoficera.

  Kwalifikacja wojskowa to sprawdzenie, czy ktoś może pełnić czynną służbę wojskową. Komisja kwalifikacyjna bada sprawność fizyczną i psychiczną kandydata. Po przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej kandydat otrzymuje książeczkę wojskową (która jest wojskowym dokumentem osobistym) i zostaje wpisany do ewidencji wojskowej. Może również otrzymać przydział do wybranej formy powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. Pobierz i wypełnij zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania.
  2. Zanieś lub wyślij wypełnione zgłoszenie do WCR (sprawdź w sekcji Gdzie zgłaszasz).
  3. WCR przyjmie twoje zgłoszenie od razu.
 • Wtedy, gdy:

  • zmieniasz miejsce pobytu stałego,
  • zmieniasz miejsce pobytu czasowego, który trwał ponad 3 miesiące,
  • wyjeżdżasz z miejsca pobytu stałego na pobyt czasowy, który będzie trwał ponad 3 miesiące w Polsce,
  • wyjeżdżasz za granicę na pobyt czasowy, który będzie trwał ponad 6 miesięcy,
  • wracasz z zagranicy z pobytu czasowego, który trwał ponad 6 miesięcy.
 • W WCR właściwej dla twojego miejsca zameldowania. Zgłoszenie możesz przynieść do WCR lub wysłać je pocztą. Adresy WCR znajdziesz na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • WCR przyjmie twoje zgłoszenie od razu.

  • Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 655 z późn.zm)
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U. z 2017 r. poz. 626 z późn. zm.).

Ostatnia aktualizacja: 12.01.2023 16:02

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Obrony Narodowej

{"register":{"columns":[]}}