W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zmiany dla filmu i kinematografii

Zapoznaj się z najnowszymi zamianami dotyczącymi filmu i kinematografii.

Informacje:

  • Zmiana definicji dzieła filmowego

Ze względu na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie jest możliwe wyświetlaniem filmów w kinach. W związku z powyższym zaproponowano zmianę przepisu, wskazującą na to, ze filmem jest również utwór, który nie został w kinie wyświetlony. Ma to umożliwić otrzymanie dotacji z PISF również produkcjom audiowizualnym, które nie będą miały premier kinowych, a z uwagi na sytuację przeniosą się na platformy cyfrowe (VOD). Zmiana ta ma istotne znaczne związane z możliwością rozliczenia dotacji z PISF przez producentów filmowych.

  • Zawieszenie raportowania danych przez kina

Zmiany zawieszają obowiązek raportowania przez kina Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej danych dotyczących:

– dziennych danych o liczbie widzów, liczbie sprzedanych biletów i zaakceptowanych znakach legitymacyjnych oraz przychodach z tytułu sprzedaży biletów w odniesieniu do każdego filmu wyświetlanego w danym dniu,
– miesięcznych danych o przychodach z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie.

Przepis określa również zasady przywrócenia obowiązku raportowania.

  • Zmiany w ustawie o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej 

Zmiany mają na celu uelastycznienie terminów składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla produkcji audiowizualnych oraz dokumentów w toku procedury przyzwania wsparcia wynikających z ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej. Zmiany mają na celu maksymalne ułatwienie uzyskania wsparcia finansowego i obejmują: 

– wydłużenie okresu składania wniosku o wsparcie finansowe („zachęty"),
– uprawnienie dyrektora PISF, w przypadku braku możliwości dołączenia do wniosku wskazanych w ustawie dokumentów, do decyzji o przedłożeniu Instytutowi innych dokumentów wystarczających do dokonania oceny wniosku,
–  jeżeli ocena kosztorysu przez PISF wskazuje na nieadekwatność pozycji kosztowych względem założeń realizacyjnych oraz scenariusza, Instytut może przedstawić wnioskodawcy uwagi do kosztorysu wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz wezwać wnioskodawcę do przedstawienia zmodyfikowanego kosztorysu w terminie nie dłuższym niż 60 dni,
–  wydłużony został termin zawarcia umowy o wsparcie finansowe.

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2020 13:59

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

{"register":{"columns":[]}}