W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zostań żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych

Chcesz służyć ojczyźnie i w przyszłości zostać żołnierzem zawodowym? Wstąp do Narodowych Sił Rezerwowych (NSR). Sprawdź, jak to zrobić.

Odpowiedz na kilka prostych pytań.

Otrzymasz odpowiednie informacje.

Czy masz za sobą czynną służbę wojskową albo przeszkolenie wojskowe?

Jak chcesz złożyć wniosek?

Jak chcesz złożyć wniosek?

Informacje:

 • W czasie służby będziesz uczestniczyć w:

  • szkoleniu w jednostce wojskowej,
  • ćwiczeniach wojskowych żołnierzy NSR. Są to ćwiczenia:
   • rotacyjne – trwają z przerwami do 30 dni w ciągu roku kalendarzowego,
   • krótkotrwałe – trwają nieprzerwanie do 30 dni,
   • długotrwałe – trwają nieprzerwanie do 90 dni,
   • jednodniowe – odbywają się w dni wolne od pracy. Odbędziesz je, jeśli wyrazisz na to zgodę albo zgłosisz się na ochotnika.

  Możesz też uczestniczyć w:

  • zwalczaniu albo likwidacji skutków klęsk żywiołowych – na przykład pożarów, powodzi,
  • akcjach poszukiwawczych,
  • akcjach antyterrorystycznych,
  • ratowaniu życia ludzkiego,
  • oczyszczaniu terenu z niewybuchów i niewypałów.
 • Każdy, kto:

  • jest żołnierzem rezerwy,
  • nie był karany za przestępstwo umyślne,
  • nie był wyznaczony do służby zastępczej,
  • ma przygotowanie zawodowe, kwalifikacje lub umiejętności, które są przydatne w siłach zbrojnych,
  • pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin – jeśli jest żołnierzem rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej, 
  • ma mniej niż:
   • 50 lat – jeśli ma stopień szeregowego,
   • 60 lat – jeśli ma stopień podoficerski lub oficerski,
  • ma wykształcenie co najmniej:
   • gimnazjalne – jeśli chce mieć stanowisko szeregowego,
   • średnie – jeśli chce mieć stanowisko podoficera,
   • wyższe – jeśli chce mieć stanowisko oficera.
 • Kontrakt trwa od 2 do 6 lat. Można go przedłużyć.

  • wniosek o powołanie do Narodowych Sił Rezerwowych – otwórz plik w nowym oknie – pobierz i wypełnij,
  • dokument, który potwierdza twoje wykształcenie. Na przykład świadectwo maturalne, dyplom ukończenia uczelni wyższej,
  • dokumenty, które potwierdzają twoje kwalifikacje. Na przykład: certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych,
  • poświadczenie bezpieczeństwa – jeśli je masz.

  Możesz przygotować kopie, odpisy albo uwierzytelnione kopie tych dokumentów. Jeśli przygotujesz kopie – musisz pokazać ich oryginały w WKU

  1. Zapytaj w WKU, czy są wolne stanowiska służbowe w Siłach Zbrojnych RP, które odpowiadają twoim kwalifikacjom.
  2. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  3. Złóż dokumenty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień (WKU). Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz wniosek.
  4. Jeśli dostaniesz skierowanie na badania lekarskie – idź na badania i dostarcz wyniki do WKU.
  5. Zgłoś się na kwalifikację do jednostki wojskowej. Składa się z 3 części:
   • testu sprawności fizycznej,
   • egzaminu z wiedzy specjalistycznej – jeśli taka wiedza jest wymagana na stanowisku, na które dostaniesz przydział kryzysowy,
   • rozmowy kwalifikacyjnej. W czasie takiej rozmowy komisja sprawdzi, czy twoje wykształcenie, kwalifikacje i wyszkolenie wojskowe są odpowiednie na stanowisko, o które się ubiegasz.
  6. Podpisz kontrakt.
  7. Odbierz od komendanta WKU kartę przydziału kryzysowego.

  Przydział kryzysowy to stanowisko służbowe w jednostce wojskowej, które nadaje komendant WKU. Dostajesz je tylko wtedy, jeśli podpiszesz kontrakt, że będziesz służyć w NSR. Taki przydział ma formę decyzji administracyjnej.

 • Wniosek złóż w WKU odpowiedniej dla twojego miejsca zameldowania. Masz 2 możliwości złożenia wniosku:

  • zanosisz osobiście do WKU,
  • wysyłasz pocztą.

  Adresy WKU znajdziesz na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

 • Usługa jest bezpłatna.

  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1459), rozdział 4a.
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1518).
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 575).
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2146).
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 171).
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2278).

Ostatnia aktualizacja: 19.10.2021 08:43

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Obrony Narodowej

Informacje:

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez ePUAP – potrzebujesz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

 • W czasie służby będziesz uczestniczyć w:

  • szkoleniu w jednostce wojskowej,
  • ćwiczeniach wojskowych żołnierzy NSR. Są to ćwiczenia:
   • rotacyjne – trwają z przerwami do 30 dni w ciągu roku kalendarzowego,
   • krótkotrwałe – trwają nieprzerwanie do 30 dni,
   • długotrwałe – trwają nieprzerwanie do 90 dni,
   • jednodniowe – odbywają się w dni wolne od pracy. Odbędziesz je, jeśli wyrazisz na to zgodę albo zgłosisz się na ochotnika.

  Możesz też uczestniczyć w:

  • zwalczaniu albo likwidacji skutków klęsk żywiołowych – na przykład pożarów, powodzi,
  • akcjach poszukiwawczych,
  • akcjach antyterrorystycznych,
  • ratowaniu życia ludzkiego,
  • oczyszczaniu terenu z niewybuchów i niewypałów.
 • Każdy, kto:

  • jest żołnierzem rezerwy,
  • nie był karany za przestępstwo umyślne,
  • nie był wyznaczony do służby zastępczej,
  • ma przygotowanie zawodowe, kwalifikacje lub umiejętności, które są przydatne w siłach zbrojnych,
  • pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin – jeśli jest żołnierzem rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej, 
  • ma mniej niż:
   • 50 lat – jeśli ma stopień szeregowego,
   • 60 lat – jeśli ma stopień podoficerski lub oficerski,
  • ma wykształcenie co najmniej:
   • gimnazjalne – jeśli chce mieć stanowisko szeregowego,
   • średnie – jeśli chce mieć stanowisko podoficera,
   • wyższe – jeśli chce mieć stanowisko oficera.
 • Kontrakt trwa od 2 do 6 lat. Można go przedłużyć.

  • skan dokumentu, który potwierdza twoje wykształcenie. Na przykład świadectwo maturalne, dyplom ukończenia uczelni wyższej,
  • skany dokumentów, które potwierdzają twoje kwalifikacje. Na przykład: certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych,
  • skan poświadczenia bezpieczeństwa – jeśli je masz.
  • Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  • Wejdź na stronę usługi: Wykonywanie obowiązków w Ramach Narodowych Sił Rezerwowych.
  • Kliknij Załatw sprawę.
  • System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
  • Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
  • Zaadresuj wniosek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie wysyłasz wniosek.
  • Wypełnij wniosek.
  • Jeśli masz dokumenty do dołączenia do wniosku – dodaj je jako załączniki.
  • Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
  • Wyślij wniosek. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
  • Jeśli dostaniesz skierowanie na badania lekarskie – idź na badania i dostarcz wyniki do Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU).
  • Zgłoś się na kwalifikację do jednostki wojskowej. Składa się z 3 części:
   • testu sprawności fizycznej,
   • egzaminu z wiedzy specjalistycznej – jeśli taka wiedza jest wymagana na stanowisku, na które dostaniesz przydział kryzysowy,
   • rozmowy kwalifikacyjnej. W czasie takiej rozmowy komisja sprawdzi, czy twoje wykształcenie, kwalifikacje i wyszkolenie wojskowe są odpowiednie na stanowisko, o które się ubiegasz.
  • Podpisz kontrakt.
  • Odbierz od komendanta WKU kartę przydziału kryzysowego.
 • Do WKU w twoim miejscu zamieszkania. Adresy WKU znajdziesz na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

 • Usługa jest bezpłatna.

  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1459), rozdział 4a.
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1518).
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 575).
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2146).
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 171).
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2278).

Ostatnia aktualizacja: 19.10.2021 08:43

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Obrony Narodowej

Informacje:

 • Każdy, kto:

  • nie był wyznaczony do służby zastępczej,
  • nie był karany za przestępstwo umyślne,
  • ma przygotowanie zawodowe, kwalifikacje lub umiejętności, które są przydatne w siłach zbrojnych,
  • ma mniej niż:
   • 50 lat – jeśli ma stopień szeregowego,
   • 60 lat – jeśli ma stopień podoficerski lub oficerski,
  • ma wykształcenie co najmniej:
   • gimnazjalne – jeśli chce mieć stanowisko szeregowego,
   • średnie – jeśli chce mieć stanowisko podoficera,
   • wyższe – jeśli chce mieć stanowisko oficera.
  • wniosek o powołanie do służby przygotowawczej – otwórz plik w nowym oknie – pobierz i wypełnij,
  • kopię świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał weź do wglądu,
  • kopie dokumentów, które potwierdzają twoje kwalifikacje – oryginał weź do wglądu. Mogą to być na przykład: certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu,
  • zaświadczenie z uczelni – jeśli studiujesz w szkole wyższej i chcesz wstąpić do służby przygotowawczej w czasie wakacji.
  1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Złóż dokumenty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień (WKU). Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz wniosek.
  3. Idź na rozmowę kwalifikacyjną. Szczegóły, gdzie i kiedy, znajdziesz w informacji od komendanta WKU.
  4. Idź na badania lekarskie i psychologiczne – dostaniesz na nie skierowanie.
  5. Czekaj na decyzję. Wpływają na nią:
   • wyniki na twoich świadectwach i dokumentach, które potwierdzają twoje kwalifikacje,
   • rozmowa kwalifikacyjna,
   • orzeczenie o zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej,
   • potrzeby Sił Zbrojnych RP.
  6. Odbierz w WKU kartę powołania i skierowanie na szkolenie. Kartę dostaniesz do 14 dni przed rozpoczęciem służby przygotowawczej.
  7. Zgłoś się do jednostki wojskowej, ośrodka szkolenia albo uczelni wojskowej. Informację, gdzie się zgłosić, znajdziesz w karcie.
 • W WKU w twoim miejscu zameldowania. Masz 2 możliwości złożenia wniosku:

  • zanosisz osobiście do WKU,
  • wysyłasz pocztą.

  Adresy WKU znajdziesz na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

 • Usługa jest bezpłatna.

  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1459), rozdział 4a.
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1518).
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 575).
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2146).
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 171).
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2278).

Ostatnia aktualizacja: 19.10.2021 08:43

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Obrony Narodowej

Informacje:

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez ePUAP – potrzebujesz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

 • Każdy, kto:

  • nie był wyznaczony do służby zastępczej,
  • nie był karany za przestępstwo umyślne,
  • ma przygotowanie zawodowe, kwalifikacje lub umiejętności, które są przydatne w siłach zbrojnych,
  • ma mniej niż:
   • 50 lat – jeśli ma stopień szeregowego,
   • 60 lat – jeśli ma stopień podoficerski lub oficerski,
  • ma wykształcenie co najmniej:
   • gimnazjalne – jeśli chce mieć stanowisko szeregowego,
   • średnie – jeśli chce mieć stanowisko podoficera,
   • wyższe – jeśli chce mieć stanowisko oficera.
  • skan świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • skany dokumentów, które potwierdzają twoje kwalifikacje. Mogą to być na przykład: certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu,
  • skan zaświadczenia z uczelni – jeśli studiujesz w szkole wyższej i chcesz wstąpić do służby przygotowawczej w czasie wakacji.
  • Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  • Wejdź na stronę usługi: Wykonywanie obowiązków w Ramach Narodowych Sił Rezerwowych.
  • Kliknij Załatw sprawę.
  • System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
  • Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
  • Zaadresuj wniosek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie wysyłasz wniosek.
  • Wypełnij wniosek.
  • Jeśli masz dokumenty do dołączenia do wniosku – dodaj je jako załączniki.
  • Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
  • Wyślij wniosek. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
  • Idź na rozmowę kwalifikacyjną. Szczegóły, gdzie i kiedy, znajdziesz w informacji od komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU).
  • Idź na badania lekarskie i psychologiczne – dostaniesz na nie skierowanie.
  • Czekaj na decyzję. Wpływają na nią:
   • wyniki na twoich świadectwach i dokumentach, które potwierdzają twoje kwalifikacje,
   • rozmowa kwalifikacyjna,
   • orzeczenie o zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej,
   • potrzeby Sił Zbrojnych RP.
  • Odbierz w WKU kartę powołania i skierowanie na szkolenie. Kartę dostaniesz do 14 dni przed rozpoczęciem służby przygotowawczej.
  • Zgłoś się do jednostki wojskowej, ośrodka szkolenia albo uczelni wojskowej. Informację, gdzie się zgłosić, znajdziesz w karcie.
 • Do WKU w twoim miejscu zameldowania. Masz 2 możliwości złożenia wniosku:

  • zanosisz osobiście do WKU,
  • wysyłasz pocztą.

  Adresy WKU znajdziesz na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

 • Usługa jest bezpłatna.

  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1459), rozdział 4a.
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1518).
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 575).
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2146).
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 171).
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2278).

Ostatnia aktualizacja: 19.10.2021 08:43

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Obrony Narodowej

Twoje odpowiedzi

Zacznij od początku
{"register":{"columns":[]}}