W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zostań żołnierzem zawodowym

Pasjonujesz się wojskiem i chcesz służyć ojczyźnie? Zostań żołnierzem zawodowym. Sprawdź, jak możesz to zrobić.

Odpowiedz na kilka prostych pytań.

Otrzymasz odpowiednie informacje.

Czy jesteś żołnierzem rezerwy

Jakie masz wykształcenie

Informacje:

Niestety nie możesz zostać żołnierzem zawodowym. Możesz zostać żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych.

  • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r. poz. 330).
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. poz. 1627 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych w danym roku akademickim – wydawane corocznie, publikowane w Dzienniku Ustaw.
  • Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w kolejnych latach akademickich – wydawane corocznie, publikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej.

Ostatnia aktualizacja: 05.03.2024 10:10

Informacje:

 • Każdy, kto:

  • ma co najmniej osiemnaście lat,
  • ma obywatelstwo polskie,
  • nie jest karany sądownie,
  • jest zdolny fizycznie i psychicznie do zawodowej służby wojskowej,
  • ma świadectwo dojrzałości.
  1. Wybierz uczelnię wojskową. Listę uczelni znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  2. Sprawdź, jakie są zasady rekrutacji do tej uczelni.
  3. Zarejestruj się na stronie internetowej uczelni.
  4. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  5. Złóż potrzebne dokumenty w wybranej przez ciebie uczelni wojskowej. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  6. Idź na badania lekarskie i psychologiczne. Dostaniesz na nie skierowanie w Wojskowym Centrum Rekrutacji (WCR).
  7. Jeśli wyniki badań będą pozytywne – czekaj na kontakt uczelni. Powiadomi cię, kiedy i gdzie odbędzie się egzamin wstępny.
  8. Zapłać za udział w tym egzaminie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
  9. Idź na egzamin. Składa się z trzech części:
   • sprawdzianu sprawności fizycznej. W trakcie egzaminu komisja sprawdzi twoją siłę, szybkość i wytrzymałość,
   • testu z języka angielskiego. Jeśli na świadectwie dojrzałości masz ocenę z angielskiego, nie musisz zdawać tego egzaminu,
   • rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja oceni twoje predyspozycje i motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
    Pamiętaj! To są informacje ogólne. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej uczelni.
  10. Czekaj na wyniki egzaminu. Komisja egzaminacyjna przeanalizuje twoje wyniki egzaminu i oceny na świadectwie dojrzałości. Wyniki egzaminu dostaniesz w formie zaświadczenia o zakwalifikowaniu lub decyzji o niezakwalifikowaniu do uczelni.
  11. Odbierz skierowanie do uczelni wojskowej z WCR.
  12. Idź na uczelnię i podpisz umowę o warunkach zwrotu kosztów twoich studiów. Dostaniesz wtedy rozkaz personalny rektora-komendanta o powołaniu cię do służby kandydackiej.
  13. Rozpocznij służbę kandydacką.
 • Do 31 marca w tym roku, w którym chcesz zacząć studia.

 • W wybranej przez ciebie uczelni wojskowej. Masz 2 możliwości złożenia dokumentów:

  • zanosisz osobiście do uczelni wojskowej,
  • wysyłasz pocztą.

  Poniżej znajdziesz adresy uczelni wojskowych.

  • wysokość opłaty za udział w egzaminie wstępnym ustala uczelnia. Sprawdź na jej stronie internetowej, ile masz zapłacić i na jaki numer konta. Zrób przelew co najmniej 7 dni przed egzaminem,
  • 30 zł – za informację z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) oraz dodatkowo za kopie lub odpisy załączników do wniosku.
  • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r. poz. 330).
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. poz. 1627 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych w danym roku akademickim – wydawane corocznie, publikowane w Dzienniku Ustaw.
  • Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w kolejnych latach akademickich – wydawane corocznie, publikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej.

Ostatnia aktualizacja: 05.03.2024 10:10

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Obrony Narodowej

Informacje:

 • Każdy, kto spełnia wszystkie poniższe warunki:

  • ma co najmniej osiemnaście lat,
  • ma obywatelstwo polskie,
  • nie jest karany sądownie,
  • jest zdolny fizycznie i psychicznie do zawodowej służby wojskowej,
  • ma tytuł magistra lub równorzędny.
  • wniosek o powołanie do służby kandydackiej – otwórz plik w nowym oknie – pobierz i wypełnij albo weź z uczelni,
  • kwestionariusz osobowy - otwórz plik w nowym oknie – pobierz i wypełnij albo weź z uczelni,
  • dyplom ukończenia studiów magisterskich (lub równorzędnych) albo zaświadczenie z uczelni o ukończonych studiach drugiego stopnia. Zaświadczenie musi zawierać ocenę z egzaminu końcowego i uzyskany przez ciebie tytuł zawodowy,
  • twój życiorys,
  • odpis skrócony twojego aktu urodzenia,
  • informację z Krajowego Rejestru Karnego (KRK), która została wystawiona najpóźniej 30 dni przed dniem egzaminu,
  • dokumenty, które potwierdzają twoje kwalifikacje i umiejętności,
  • dokumenty, których wymaga wybrana przez ciebie uczelnia. Sprawdź to na stronie internetowej tej uczelni. Adres strony znajdziesz na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.
  1. Wybierz uczelnię wojskową. Listę uczelni znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  2. Sprawdź, jakie są zasady rekrutacji do tej uczelni.
  3. Zarejestruj się na stronie internetowej uczelni.
  4. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  5. Złóż potrzebne dokumenty w Wojskowym Centrum Rekrutacji (WCR). Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć dokumenty.
  6. Idź na badania lekarskie i psychologiczne. Dostaniesz na nie skierowanie w WCR.
  7. Jeśli wyniki badań będą pozytywne – czekaj na kontakt uczelni. Powiadomi cię, kiedy i gdzie odbędzie się egzamin wstępny.
  8. Zapłać za udział w tym egzaminie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
  9. Idź na egzamin. Składa się z trzech części:
   • sprawdzianu sprawności fizycznej. Komisja sprawdzi na nim twoją siłę, szybkość i wytrzymałość,
   • testu znajomości języka angielskiego,
   • rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja oceni wtedy twoje predyspozycje i motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
    Pamiętaj! To są informacje ogólne. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej uczelni.
  10. Czekaj na wyniki egzaminu. Dostaniesz je w formie zaświadczenia o zakwalifikowaniu lub decyzji o niezakwalifikowaniu do uczelni.
  11. Odbierz z WCR skierowanie do uczelni wojskowej.
  12. Idź na uczelnię i podpisz umowę o warunkach zwrotu kosztów twojego szkolenia. Dostaniesz wtedy rozkaz personalny rektora-komendanta o powołaniu cię do służby kandydackiej.
  13. Rozpocznij służbę kandydacką.
 • Terminy składania dokumentów co roku są inne. Minister Obrony Narodowej podaje je w decyzji w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów. Znajdziesz ją w Dzienniku Urzędowym MON.

 • W WCR odpowiedniej dla twojego miejsca zameldowania. Masz 2 możliwości złożenia wniosku:

  • składasz bezpośrednio w WCR,
  • wysyłasz go pocztą.

  Adresy WCR znajdziesz na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

  • wysokość opłaty za udział w egzaminach wstępnych ustala uczelnia. Sprawdź na jej stronie internetowej, ile masz zapłacić i na jaki numer konta. Zrób przelew co najmniej 7 dni przed egzaminem,
  • 30 zł za informację z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) oraz dodatkowo za kopie lub odpisy załączników do wniosku.
  • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r. poz. 330).
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. poz. 1627 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych w danym roku akademickim – wydawane corocznie, publikowane w Dzienniku Ustaw.
  • Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w kolejnych latach akademickich – wydawane corocznie, publikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej.

Ostatnia aktualizacja: 05.03.2024 10:10

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Obrony Narodowej

Informacje:

 • Każdy, kto spełnia wszystkie poniższe wymagania:

  • ma stopień wojskowy,
  • ma obywatelstwo polskie,
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
  • jest wierny Polsce,
  • ma odpowiednie kwalifikacje,
  • jest zdolny fizycznie i psychicznie do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

  Każdy, kto ma co najmniej wykształcenie:

  • gimnazjalne i dodatkowo przygotowanie zawodowe, kwalifikacje albo przydatne umiejętności – jeśli chce wstąpić do korpusu szeregowych,
  • średnie – jeśli chce wstąpić do korpusu podoficerów,
  • wyższe II stopnia (tytuł magistra lub równorzędny) — jeśli chce wstąpić do korpusu oficerów.
 • Zanim pójdziesz do WKU

  • książeczkę wojskową,
  • dokumenty, które potwierdzają twoje kwalifikacje oraz wykształcenie.

  Po rozmowie kwalifikacyjnej

  • wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej,
  • życiorys,
  • zaświadczenie od dowódcy jednostki wojskowej,
  • potwierdzoną kopię dowodu osobistego,
  • odpis skrócony aktu urodzenia,
  • odpis lub potwierdzoną kopię dokumentu, który potwierdza, że masz wymagane wykształcenie (na przykład dyplom ukończenia szkoły, matura, dyplom uczelni),
  • informację z Krajowego Rejestru Karnego, która została wystawiona najpóźniej 30 dni przed dniem złożenia wniosku,
  • dokumenty, które potwierdzają twoje kwalifikacje.
  1. Idź do Wojskowego Centrum Rekrutacji (WCR). Zabierz ze sobą książeczkę wojskową i dokumenty, które potwierdzają twoje wykształcenie i kwalifikacje.
  2. Porozmawiaj z szefem WCR. Powie ci, czy spełniasz warunki do powołania do służby wojskowej.
  3. Jeśli je spełniasz — zostaniesz skierowany na rozmowę kwalifikacyjną do jednostki wojskowej, jeżeli jest wolne stanowisko służbowe.
  4. Idź na rozmowę kwalifikacyjną. Zabierz ze sobą potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  5. Jeśli wynik rozmowy będzie pozytywny — dostaniesz zaświadczenie o  możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe w danej jednostce wojskowej.
  6. Idź do WCR. Na miejscu napisz wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej. Pracownik WCR powie ci, do kogo masz go zaadresować.
  7. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty z sekcji Po rozmowie kwalifikacyjnej.
  8. Złóż wniosek i dokumenty do WCR.
  9. Idź na badania lekarskie oraz psychologiczne. Dostaniesz na nie skierowanie w WCR.
  10. Czekaj na kontakt WCR. Dowiesz się, czy możesz wstąpić do wojska i kiedy możesz podpisać kontrakt.
  11. Zgłoś się do jednostki wojskowej. Podpiszesz swój kontrakt.
  12. Czekaj na kontakt WCR. Dostaniesz z WCR skierowanie do jednostki wojskowej.
  13. Zgłoś się ze skierowaniem do jednostki wojskowej i zacznij zawodową służbę wojskową.
 • Gdy dostaniesz od dowódcy jednostki wojskowej zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej.

 • W WCR odpowiednim dla twojego miejsca zameldowania. Masz 2 możliwości złożenia wniosku:

  • składasz bezpośrednio w WCR,
  • wysyłasz go pocztą do WCR.

  Adresy WCR znajdziesz na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

  • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r. poz. 330).
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. poz. 1627 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych w danym roku akademickim – wydawane corocznie, publikowane w Dzienniku Ustaw.
  • Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w kolejnych latach akademickich – wydawane corocznie, publikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej.

Ostatnia aktualizacja: 05.03.2024 10:10

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Obrony Narodowej

Twoje odpowiedzi

Zacznij od początku
{"register":{"columns":[]}}